Nasza Gazeta w Irlandii Centra danych pożerają więcej energii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Centra danych pożerają więcej energii

Serwerownie zużyły więcej energii elektrycznej niż gospodarstwa domowe

Największe centra danych w Irlandii są obsługiwane m.in. przez czołowe firmy sektora IT, do których należą: Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon i TikTok. Niektóre z nich obsługują wiele centrów znajdujących się w kilku miejscach, ale większość z nich koncentruje się w hr. Dublin i okolicach.

Zużycie energii elektrycznej przez informatyczne centra danych wzrosło w zeszłym roku o ponad 30 proc. a zużycie energii w budynkach mieszkalnych spadło o 9 proc. – wynika tak z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (CSO), których omówienia podjął się „Irish Times”.

Według opublikowanych informacji, centra zużyły w zeszłym roku 18 proc. całkowitej mierzonej energii elektrycznej w Irlandii, w porównaniu z 14 proc. w 2021 r., co oznacza znaczny wzrost wskaźnika zużycia w sektorze energetycznym w porównaniu z 2015 r., kiedy liczba ta wynosiła zaledwie 5 procent.

Tymczasem, zarówno mieszkania jak i posesje prywatne w Republice w zeszłym roku zmniejszyły swój udział w poborze energii elektrycznej. Miejskie gospodarstwa mieszkaniowe zużyły 18 proc. energii elektrycznej w 2022 r., co oznacza spadek z 21 proc. w 2021 r., podczas gdy pobór prądu przez rezydencje mieszkalne w tym samym okresie spadł z 12 proc. do 10 procent.

Wiejskie gospodarstwa domowe, których liczba wynosi ok. 666 tys., były łącznie odpowiedzialne za 10 proc. krajowego zużycia energii elektrycznej w zeszłym roku. Za pozostałe 54 proc. całkowitego zużycia odpowiedzialny był sektor handlowy i przemysłowy.

Ogólne zużycie energii elektrycznej w kraju wzrosło w ubiegłym roku o 3,5 proc., ale całkowite zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe faktycznie spadło w 2022 r., pomimo wzrostu liczby domów obsługiwanych przez elektrownie. Całkowite zapotrzebowanie na energię w sektorze mieszkaniowym spadło w ubiegłym roku o 9 proc., a średnie krajowe zużycie na gospodarstwo domowe spadło o 12 proc. z 3594 kilowatogodzin (kWh) w 2021 r. do 3177 kWh.

Przyczyna spadku nie jest pewna. Można podejrzewać, że stało się tak z powodu ogromnych podwyżek ceny energii – mieszkańcy Irlandii zaczęli po prostu oszczędzać prąd.

Irlandzki operator sieci elektroenergetycznej EirGrid przewidział już w 2021 r. „wyzwania związane z dostawami energii elektrycznej” dla Irlandii w nadchodzących latach, które powodowane byłyby częściowo ze względu na wzrost popytu napędzany przez dużych użytkowników energii. I co istotne, dostawca energii przewiduje, że do 2030 r. centra danych mogą odpowiadać aż za jedną czwartą zużycia energii elektrycznej w kraju.

Po opublikowaniu najnowszych danych CSO, opozycyjni decydenci socjaldemokratów i przedstawiciele partii People Before Profit, wezwali rząd do wprowadzenia moratorium na rozbudowę centrów danych, a także nadzoru nad tym rozwijającym się sektorem.

Jak podaje „The Independent”, rząd odrzucił jednak te wezwania i stwierdził, że zamiast tego potrzebna jest większa zmiana w kierunku uczynienia centrów danych bardziej energooszczędnymi.

Dwa wyższe źródła rządowe potwierdziły również, że nie ma obecnie planów powstrzymania rozwoju centrów danych ani wprowadzenia „limitu” liczby centrów, które mogą działać w Republice.

Radosław Kotowski

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.