Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Redakcja | ng24.ie

Treatment Benefit Scheme – Hearing Aid

Program świadczeń otrzymywanych z tytułu leczenia (Treatment Benefit Scheme – TBS) jest prowadzony przez Ministerstwo Ochrony Socjalnej. Zapewnia pokrycie kosztów usług zdrowotnych związanych z leczeniem słuchu i wzroku oraz usług dentystycznych osobom kwalifikującym się do programu.
Czytaj dalej

Już od pierwszych dni okupacji w Polsce władze niemieckie wydawały zarządzenia i represje skierowane przeciwko Żydom polskim, którzy stanowili ok. 10 proc. wielokulturowej populacji II Rzeczypospolitej. Sklepy, restauracje, zakłady rzemieślnicze, których właścicielem byli Żydzi, musiały być oznakowane gwiazdą Dawida. Wprowadzono przymusową pracę dla mężczyzn w wielu od 14 do 60 roku życia, a od grudnia 1939 r. Żydzi musieli nosić na ramieniu białą opaskę z niebieską lub żółtą gwiazdą Dawida. Nie wolno było im przebywać w parkach i na głównych ulicach. Zakazano im posiadania większej ilości gotówki, regularnie grabiono ich mieszkania. Rozpoczęto segregację – ludność żydowską oddzielano od polskiej.
Czytaj dalej

Otagowano , , |

Urlop opiekuńczy i zasiłki dla opiekuna

W Irlandii istnieje kilka rodzajów pomocy dla osób, które muszą opiekować się osobą najbliższą bądź w niedługim czasie będą musiały podjąć się takiej opieki. Jeżeli obecnie pracujesz i chcesz wziąć urlop, by mów zaopiekować się np. swoim rodzicem , możesz mieć prawo do urlopu opiekuńczego od 13 do 104 tygodni. Jeżeli uzyskasz odmowę pracodawcy, skontaktuj się z Workplace Relations Commission (www.workplacerelations.ie/en/). Twój pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ci pensji podczas urlopu opiekuńczego, ale za ten okres możesz otrzymać skredytowane składki na ubezpieczenie społeczne z Welfare. Wtedy zachowasz ciągłość składek PRSI. Przez pierwsze 13 tygodni urlopu opiekuńczego masz prawo do corocznego urlopu i dni ustawowo wolnych od pracy. Możesz również otrzymać zasiłek dla opiekunów Carer’s Benefit z Ministerstwa Ochrony Socjalnej (DEASP), jeżeli masz na swoim koncie wystarczającą liczbę opłaconych składek PRSI oraz jesteś w wieku od 16 do 66 roku życia. Jeśli nie kwalifikujesz się do Carer’s Benefit, możesz kwalifikować się … Czytaj dalej

Otagowano |

Świętujemy 30-lecie Ambasady RP w Irlandii!

  Ambasada RP w Dublinie otworzyła swoje podwoje 30 lat temu w 1991 roku. Od tego czasu do Irlandii oddelegowano ośmiu ambasadorów RP. Na na Szmaragdową Wyspę napłynęło ponad 150 000 Polaków, głównie w ciągu ostatnich 15 lat. To były bardzo ekscytujące czasy dla ambasady i jej personelu, dlatego aby uczcić 30. urodziny ambasady, przygotowano ten krótki, uroczysty film. W filmie Ambasador RP w Irlandii Pani Anna Sochańska zabierze nas na wycieczkę po Ambasadzie i powspomina ostatnie 30 lat.   Celebrate 30 years of the Polish Embassy with us! The Embassy of Poland in Dublin opened its doors 30 years ago in 1991. Since then, eight ambassadors of Poland have been posted to Ireland and the Emerald Isle has experienced the influx of over 150,000 Polish people, predominantly in the last 15 years. These have been very exciting times for the embassy and its staff and, in order to mark … Czytaj dalej

Otagowano , |

Nowe zasady dotyczące przyznawania odszkodowań w Irlandii

We wrześniu 1939 roku Polska stanęła w obliczu zmasowanego ataku ze strony dwóch agresorów. 1 września zostaliśmy zaatakowani przez Niemcy, zaś 17 września na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona. Siły radzieckie użyte do inwazji na Polskę pod względem wyposażenia dorównywały niemieckim i były dwa razy większe niż siły Wehrmachtu. Atak Związku Radzieckiego był totalnym zaskoczeniem dla polskich władz. Nastąpił wskutek postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow, umowy zawartej między Niemcami a ZSRR, podpisanej w dniu 23 sierpnia 1939 roku. Jej nazwa pochodzi od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obydwu państw. Umowa była formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Jednak, wraz z tajnym załącznikiem, dotyczyła ona rozbioru terytoriów lub rozporządzania niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Podpisanie tej umowy oznaczało w praktyce zgodę ZSRR na wybuch II wojny światowej. Linia demarkacyjna III Rzesza – ZSRR została wytyczona na terenie Polski wzdłuż linii rzek: … Czytaj dalej

Otagowano , |

Mobbing w miejscu pracy – jak się bronić

Mobbing to działania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu bądź zastraszaniu. Może przybrać on wiele różnych form – działania mogą mieć charakter zarówno bezpośredni, jak i bezpośredni. Ich wspólnym mianownikiem jest naruszanie godności w miejscu pracy. Przykładowe formy mobbingu: wykluczenie społeczne i izolacja; zniewagi słowne i obelgi; nierówne traktowanie względem kolegów i koleżanek na podobnych stanowiskach; umniejszanie opinii; rozpowszechnianie złośliwych plotek lub insynuacji; nękanie, szpiegowanie lub prześladowanie; zastraszanie i agresywne interakcje; przesadne monitorowanie wykonywanej pracy; zatajenie informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania pracy; wielokrotne manipulowanie treścią i celami pracy; obwinianie osoby za rzeczy, na które nie ma ona wpływu; używanie agresywnego bądź obscenicznego języka; Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje katalogu działań mogących zostać uznanych za mobbing. Pracodawca ma obowiązek dbać o wszystkich swoich pracowników, do których zalicza się także przeciwdziałanie mobbingowi. Ma on również obowiązki wynikające z ustawy Health and Safety at Work Act 2005 w zakresie dbania … Czytaj dalej

Zezwolenie na parkowanie dla osoby niepełnosprawnej

Zezwolenie na parkowanie dla osoby niepełnosprawnej (zwane również kartą parkingową Unii Europejskiej) jest wydawane tylko osobie niepełnosprawnej, która posiada w określeniu własnej informację, że niepełnosprawność „na stałe lub poważnie ogranicza jej zdolność chodzenia („A person with a permanent condition or disability that severely restricts their ability to walk”) Kartę wydaje się osobie niepełnosprawnej a nie osobom towarzyszącym. Zezwolenie takie zawiera imię i nazwisko oraz zdjęcie osoby, której zostało wydane i uprawnia do korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów, którymi posługuje się osoba niepełnosprawna. Te miejsca lub zatoki parkingowe mają symbol wózka inwalidzkiego namalowanego na ziemi lub mają znak z wyświetlonym symbolem wózka inwalidzkiego. Najbardziej dostępne zatoki parkingowe znajdują się w pobliżu udogodnień, takich jak sklepy, urzędy pocztowe i szkoły. Miejsca parkingowe oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego są zwykle szersze niż większość innych miejsc parkingowych, aby umożliwić kierowcom lub pasażerom niepełnosprawnym przejście z fotela samochodowego na wózek inwalidzki. Osoba asystująca … Czytaj dalej

Otagowano |

Odszkodowanie za śmiertelny wypadek drogowy*

  Niestety, do śmiertelnych wypadków drogowych dochodzi regularnie. Obciążenia finansowe, które spadają na bliskich ofiary mogą zostać złagodzone dzięki roszczeniu o odszkodowanie z tytułu śmiertelnego wypadku drogowego. Jest to działanie prawne wymierzone przeciwko osobie, która spowodowała wypadek, w którym śmierć poniosła inna osoba.   Przyczyny Śmiertelne wypadki drogowe są najczęściej skutkiem brawury kierowców. Samochód może uderzyć w pieszego, motocyklistę, rowerzystę lub inny pojazd, a to w nieszczęśliwych przypadkach może prowadzić do śmierci jednej lub więcej osób. Niektóre przykłady lekkomyślności podczas jazdy mogącej skutkować śmiertelnym wypadkiem, może to być: rozmawianie przez telefon podczas jazdy; jazda w stanie przemęczenia; niebezpieczne wyprzedzanie; przecinanie toru jazdy innych pojazdów; jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; przejeżdżanie na czerwonym świetle. Wszyscy użytkownicy dróg są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu oraz bezpiecznej jazdy. Jeśli do wypadku dojdzie w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego przez innego kierowcę, możesz skorzystać ze środków prawnych, aby dochodzić zadośćuczynienia za popełniony błąd. … Czytaj dalej

Święty Patryk powędrował ulicami Dublina

Foto: Paweł Cherek fb: I’m photo Cherek