Nasza Gazeta w Irlandii Spada bezrobocie w Irlandii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Spada bezrobocie w Irlandii

Potwierdzają to kwietniowe dane Eurostatu

Dane opublikowane na początku tego miesiąca przez unijną agencję statystyczną Eurostat wskazują, że ogólna stopa bezrobocia w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej wyniosła w kwietniu 6,0 proc., co oznacza niewielką poprawę w porównaniu z rokiem wcześniej, kiedy wynosiła 6,1 proc. Polska i Czechy na mają na równi najniższą stopą bezrobocia w Unii.

W 20 krajach strefy euro stopa bezrobocia w kwietniu była nieco wyższa i wyniosła 6,5 proc., wobec 6,7 proc. rok wcześniej.

W Rep. Irlandii stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 3,9 proc., co oznacza, że ok. 108 tys. osób nie ma pracy. Oznacza to również nieznaczne zmniejszenie liczby bezrobotnych w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy stopa bezrobocia w Irlandii wynosiła 4,6 proc. (123 tys. osób).

Dla porównania, w kwietniu 2023 r. krajami unijnymi o najwyższej stopie bezrobocia były: Hiszpania (12,7 proc.), Grecja (11,2 proc.) i Włochy (7,8 proc.).

Na drugim końcu spektrum Polska i Czechy osiągnęły najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej (po 2,7 proc.), a za nimi uplasowała się Malta (2,8 proc.).

Rok wcześniej stopa bezrobocia dla Polski, Czech i Malty wynosiła odpowiednio 2,8 proc., 2,5 proc. i 3,0 proc.

Eurostat szacuje, że w kwietniu 2023 r. w Unii Europejskiej było 13,028 mln osób bezrobotnych, z czego 11,088 mln z nich mieszkało w strefie euro.

Krystyna Zielińska

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.