Nasza Gazeta w Irlandii Więźniowe wychodzą na przepustki - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Więźniowe wychodzą na przepustki

Tymczasowe zwolnienia skazanych z powodu przeludnienia więzień

Więzienia w Irlandii są przepełnione. Irlandzka służba więzienna, która w dalszym ciągu boryka się z brakiem miejsca dla więźniów, zezwala niektórym na „tymczasowe zwolnienie”.

Obecnie w irlandzkim systemie więziennictwa zarejestrowanych jest ponad 5200 osób, chociaż system może pomieścić jedynie nieco ponad 4500 osób. Rejestr obejmuje przebywających w areszcie, podlegających tymczasowym zwolnieniom oraz leczonych lub przebywających w Centralnym Szpitalu Psychiatrycznym.

Dane opublikowane przez Służbę Więzienną z dnia 3 listopada wykazały, że w irlandzkich więzieniach przebywa obecnie 4641 osób, czyli o 126 osób więcej niż dostępnych łóżek.

W wielu doniesieniach medialnych na początku tego miesiąca znalazła się informacja o tym, że niektórzy więźniowie otrzymują „tymczasowe zwolnienie”. Niektórzy z nich wymagają ścisłego nadzoru i monitorowania przez dłuższy czas, inni zaś mogą wziąć udział w kursie edukacyjnym lub uroczystości rodzinnej. Nadzór nad nimi sprawują pracownicy Państwowej Służby Kuratorskiej – agencji odpowiedzialnej za ocenę przestępców umieszczonych z powrotem w społeczności.

Jak podaje „The Journal”, na dzień 3 listopada w całej Republice na tymczasowym zwolnieniu przebywało ponad 400 więźniów, z których większość znajdowała się pod nadzorem. Liczba ta każdego dnia się zmienia

W artykule opublikowanym 30 kwietnia 2023 r. w serwisie breaknews.ie, dziennikarz Ken Foxe napisał, że: „więźniowie odbywający kary za przestępstwa związane z zabójstwem, przestępstwa związane z bronią i materiałami wybuchowymi oraz usiłowanie morderstwa lub groźby popełnienia morderstwa należą do osób, którym irlandzka służba więzienna udzieliła tymczasowego zwolnienia. (…) System więziennictwa zmaga się ze znacznym przeludnieniem – przedterminowe zwolnienie wynosi od 350 do 380 więźniów zwolnionych z kary w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. (…) Było też dwóch więźniów płci męskiej skazanych za zabójstwa, zwolnionych z więzienia, obaj odbywający kary od pięciu do dziesięciu lat”.

Na początku tego miesiąca w artykule opublikowanym w „The Journal” Saoirse Brady, dyrektor wykonawcza Irish Penal Reform Trust (IPRT), potwierdziła, że Służba Więzienna wykorzystuje tymczasowe zwolnienie i podkreśliła: – Chociaż zwolnienie tymczasowe może być dobrym mechanizmem zmniejszającym liczbę osób przebywających w więzieniu, powinno ono naprawdę opierać się na indywidualnym przypadku i nie powinno odbywać się w sposób nieustrukturyzowany.

Rzecznik irlandzkiej Służby Więziennej przekonywał, że decyzje dotyczące tymczasowego zwolnienia są „rozważane indywidualnie dla każdego przypadku, a bezpieczeństwo społeczeństwa jest najważniejsze przy podejmowaniu tych decyzji” i dodał, że przed podjęciem ostatecznej decyzji bierze się pod uwagę szereg czynników, w tym charakter pierwotnego przestępstwa, wszelką wcześniejszą karalności, długość odbywania kary oraz ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa lub niespełnienia warunków podczas zwolnienia.

Liczby mówią same za siebie. W 2022 r. ok. dwie trzecie wszystkich więźniów osadzonych w więzieniach w Republice otrzymało wyroki na okres do 12 miesięcy, a ponad jedna czwarta ma kary od roku do pięciu lat.

Nieco ponad 5 proc. skazanych osadzonych w więzieniu w 2022 r. otrzymało karę przekraczającą pięć lat więzienia, w tym 41 osób otrzymało obowiązkowy wyrok dożywocia za morderstwo.

Beata Bieniada
FOTO: Brama więzienna Mountjoy Prison, Cograng, Wikipedia, domena publiczna, CC BY-SA 4.0


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.