Nasza Gazeta w Irlandii Nowe apartamentowce w Dublinie - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Nowe apartamentowce w Dublinie

Jeszcze nie tak dawno plany budowy wielopiętrowych apartamentowców w Dublinie były nie do pomyślenia. Jednakże, ostry i długotrwały kryzys mieszkaniowy w Irlandii, który jest szczególnie dotkliwy w rejonie Dublina, spowodował zmianę nastawienia władz odpowiedzialnych za wydawanie decyzji zezwalających na budowę takich budynków.

Trzyletnia batalia prawna przeciwko budowie dwóch obiektów typu „build-to-rent” i „co-living” na terenach dawnych fabryk Bailey Gibson i Player Wills w Dublinie została rozstrzygnięta, torując drogę do budowy kilku apartamentowców, z czego najwyższy ma aż 19 pięter.

W 2018 r. amerykańska grupa developerska Hines kupiła za nieujawnioną kwotę dawną fabrykę papierosów Player Wills i zakłady pakujące Bailey Gibson zlokalizowane przy South Circular Road. Wtedy obydwoma nieruchomościami zarządzała irlandzka Krajowa Agencja Zarządzania Aktywami (NAMA). Jednak, do chwili obecnej, Hines nie był w stanie zagospodarować żadnego z tych obiektów ze względu na działania prawne podjęte przez lokalnych mieszkańców.

W 2020 r. firma Hines uzyskała pozwolenie od An Bord Pleanála na budowę 416 mieszkań w 16-piętrowym apartamentowcu na terenie Bailey Gibson i w 2022 r. otrzymała pozwolenia na budowę 732 mieszkań zlokalizowanych w czterech oddzielnych budynkach, z czego najwyższy – 19-pietrowy, miałby powstać na terenach Player Wills.

Przeciwko obu inwestycjom lokalni mieszkańcy wszczęli postępowanie sądowe. W 2021 r. irlandzki Wysoki Trybunał skierował sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który na początku tego roku wydał orzeczenie na korzyść Hinesa, ale Stowarzyszenie złożono apelację do Sądu Najwyższego Irlandii. 7 listopada w oświadczeniu Hines potwierdził, że „zakończyło się postępowanie zarówno w witrynach Bailey Gibson, jak i Player Wills”.

Wiadomo, że rozmowy ze stowarzyszeniem mieszkańców trwały od kilku miesięcy, a ich celem było osiągnięcie porozumienia, które umożliwiłoby rozpoczęcie budowy w obu lokalizacjach.

W oświadczeniu, które przytacza „Irish Times”, Stowarzyszenie Mieszkańców Dublin stwierdziło, że po „szeroko zakrojonych negocjacjach niechętnie zgodziło się na zakończenie sądowego postępowania kontrolnego dotyczącego proponowanego zagospodarowania terenów Bailey Gibson i Player Wills”. Stwierdzono w nim, że „oprócz [utworzenia] funduszu społecznościowego deweloper poczynił ustępstwa w odpowiedzi na obawy społeczności”.

Chociaż nie sprecyzowano, na jaki cel fundusz miałby być przeznaczony, „Irish Times” napisał, że wyniesie 750 tys. euro, a koszty prawne pokryje firma (… ). Jednakże Stowarzyszenie mieszkańców podkreśliło, że „żaden członek komitetu ani żadna osoba nie otrzymała rozliczenia finansowego w ramach tej umowy.

Oczekuje się, że Hines będzie teraz współpracować z irlandzką Agencją Zagospodarowania Gruntów (LDA), która realizuje budowę sąsiadującego z nią dawnego kompleksu mieszkań St Teresa’s Gardens, w skład którego wejdzie 15-piętrowy apartamentowiec.

Na początku tego roku An Bord Pleanála wydała pozwolenie na budowę ponad 540 mieszkań socjalnych i mieszkań na wynajem w tym miejscu. Początkowo LDA zamierzała wybudować 700 mieszkań w budynkach 22 piętrowych, ale później ograniczyła te plany ze względu na sprzeciw lokalny i polityczny.

Wydaje się prawdopodobne, że wielu mieszkańców obszaru South Circular Road nie jest zadowolonych z faktu, że ich dzielnica wkrótce stanie się w jednym z największych placów budowy.
Więcej informacji na temat projektu przebudowy Bailey Gibson and Player Wills można znaleźć na stronie https://bgpwproject.com

RK

FOTO: Bailey Gibson site plan, bgscr1shd2.ie


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.