Nasza Gazeta w Irlandii The Injuries Resolution Board – ocena - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

The Injuries Resolution Board – ocena

Komisja ds. Rozstrzygania Urazów (Injuries Resolution Board), rozpatruje roszczenie o odszkodowanie, z tytułu obrażenia, które nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, w miejscu pracy lub w sprawach odpowiedzialności cywilnej. Wnioskując o odszkodowanie i ustalenie jego wysokości możesz bezpośrednio sam zwrócić się do Komisji lub zrobić to za pośrednictwem kancelarii prawnej specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowania. W poprzednim tygodniu pisaliśmy o tym, co taki wniosek powinien zawierać i w jaki sposób go złożyć.

Podawanie fałszywych informacji we wniosku jest przestępstwem. Komisja ds. rozstrzygania urazów może ujawnić te informacje policji.

Jak oceniane są roszczenia?

Oceniając roszczenia i szkody, które mogą Ci się należeć, Komisja ds. rozstrzygania urazów bierze pod uwagę:
• raport medyczny wystawiony przez lekarza;
• jeśli to konieczne, raport niezależnego lekarza wyznaczonego przez Komisję ds. rozstrzygania urazów
• odniesione obrażenia i okoliczności, w jakich się znalazłeś.

Komisja ds. rozstrzygania szkód nie ma obowiązku oceny niektórych roszczeń (np. obrażeń psychicznych) i w takich przypadkach udzieli ci pełnomocnictwa do wszczęcia postępowania sądowego.

Terminy składania wniosków

Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej i sądach z 2004 r. termin dochodzenia roszczeń o odszkodowanie wynosi 2 lata od daty wypadku.

Bardzo ważne jest, aby powiadomić osobę lub firmę, którą uznasz za odpowiedzialną za twoje obrażenia w ciągu jednego miesiąca od wypadku. Powinieneś powiadomić ją na piśmie (listem poleconym), szczegółowo opisując, co zrobił/li. Daje to osobie lub firmie szansę na zbadanie twojego roszczenia.

Jeśli nie poinformujesz drugiej strony, może to mieć wpływ na twoją sprawę później, jeśli zwrócisz się do sądu i możesz nie mieć możliwości odzyskania poniesionych kosztów.

Pozwany nie zgadza się z oceną sprawy przez Radę ds. Rozwiązywania Urazów

Komisja ds. Rozstrzygania Urazów otrzyma twoje roszczenie, nada ci numer wniosku. Następnie poinformuje pozwanego o twoim roszczeniu. Pozwany ma 90 dni na wyrażenie zgody na ocenę twojego roszczenia przez Komisję.

Wypadek samochodowy z nieubezpieczonym lub nieznanym kierowcą

Jeżeli twoje roszczenie dotyczy kierowcy, który nie był ubezpieczony lub który oddalił się z miejsca zdarzenia bez podania swoich danych, powinieneś skontaktować się z irlandzkim Biurem Ubezpieczycieli Samochodowych (MIBI), zanim złożysz roszczenie do Komisji ds. Rozstrzygania Urazów.

Rozwiązanie sporu w drodze mediacji

Komisja ds. Rozstrzygania Urazów oferuje bezpłatną usługę mediacji w przypadku roszczeń z tytułu obrażeń w miejscu pracy. W 2024 r. usługi mediacji będą obejmować również roszczenia z zakresu ruchu drogowego i odpowiedzialności cywilnej.

Mediator to bezstronny, jest to przeszkolony specjalista, który będzie współpracował z tobą i drugą stroną, aby znaleźć porozumienie akceptowane przez obie strony. Mediacja jest bezpłatna i dobrowolna. Możesz opuścić jej proces w dowolnym momencie.

Jak ubiegać się o mediację

Zgodę na mediację możesz wyrazić w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli zarówno ty, jak i pozwany wyrazicie zgodę na mediację, Państwa roszczenie zostanie przekazane mediatorowi. Dzieje się tak na początku procesu.

Co dzieje się po mediacji?

Jeżeli dojdziesz do porozumienia, mediator wręczy tobie i pozwanemu pisemną umowę do podpisania, po której nastąpi 10-dniowy okres na ugodowość. Jeżeli po upływie 10 dni obie strony nadal będą zadowolone, Komisja ds. Rozstrzygania Urazów wyda prawnie wiążący nakaz zapłaty.

Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, możesz zlecić rozpatrzenie Twojego roszczenia Komisji, jeśli pozwany wyrazi na to zgodę. Jeśli nie wyrazi zgody na ocenę, możesz skierować sprawę do sądu

Poufność mediacji

Wszystkie informacje przekazywane w trakcie procesu mediacji są poufne. Oznacza to, że nie można ich udostępnić podczas późniejszej oceny ani w żadnym postępowaniu sądowym, nawet jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie.

Za tydzień: Część 3

Przeczytaj część 1 tutaj: https://www.ng24.ie/injuries-resolution-board-cz-1/


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.