Nasza Gazeta w Irlandii Prawie 4400 skarg konsumentów - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Prawie 4400 skarg konsumentów

Organ bezpieczeństwa żywności w Irlandii (FSAI) otrzymał w ubiegłym roku łącznie 4395 skarg, co stanowi wzrost o 8,3 proc. w porównaniu do liczby złożonych w poprzednim roku.

Organizacja Food Safety Authority of Ireland chroni konsumentów, zapewniając przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny żywności spożywanej, produkowanej, dystrybuowanej lub wprowadzanej do obiegu w Irlandii. Współpracuje z innymi departamentami i agencjami rządowymi, w tym z Health Service Executive (HSE), w celu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności w Irlandii.

FSAI przyznało w oświadczeniu, że wzrost liczby skarg otrzymanych w ub. roku „kontynuuje ogólną tendencję wzrostową w ciągu ostatniej dekady”.

Pod względem charakteru i kategorii skarg, największa liczba dotyczyła niskich standardów higieny (31,9 proc.), na drugim miejscu znalazły się skargi dotyczące żywności nienadającej się do spożycia lub zanieczyszczonej ciałem obcym (27,2 proc.). Przypadki zatrucia pokarmowego były trzecią niechlubną kategorią (26,7 proc.), przy czym najczęściej podejrzewano o to kurczaka, wołowinę, ryby i skorupiaki. Łącznie FSAI otrzymała w ub. roku 1175 zgłoszonych przypadków domniemanego zatrucia pokarmowego.

Inne skargi obejmowały doniesienia o brudnych toaletach w pubach, barach i restauracjach. Skarżono się na personel w sklepie podający żywność i wydający gotówkę w tych samych rękawiczkach, na nieprawidłowo przechowywaną żywność, obecność gryzoni i na przepełnione kosze na śmieci w restauracjach.

Najczęściej zgłaszane ciała obce znalezione w zakupionej żywności obejmowały: plastik, włosy, owady, szkło, kamienie i drewno.

Wśród bardziej makabrycznych przykładów przedmiotów znalezionych w żywności znalazły się martwa mysz w pojemniku z truskawkami, ślimak znaleziony w sałatce coleslaw, odłamek szkła w bochenku chleba i, co chyba najdziwniejsze, kawałek plastiku wewnątrz papryki.

Zażalenia dotyczyły także mięsa, które nie było w pełni ugotowane, żywności, która pachniała lub smakowała nieświeżo lub sprzedaży produktów po upływie daty przydatności do spożycia podanej na opakowaniu.

Dr Pamela Byrne, dyrektor naczelna FSAI, podkreśliła znaczenie zgłaszania skarg do agencji przez obywateli: – Podczas gdy rutynowe inspekcje są przeprowadzane regularnie, skargi od obywateli pomagają zidentyfikować konkretne problemy, zapewniając szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego. (…) Wzrost liczby skarg odzwierciedla rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie ich prawa do bezpiecznej żywności oraz znaczenia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny. Zachęcamy każdego, kto zaobserwuje niewłaściwe praktyki do ich niezwłocznego zgłoszenia do FSAI w celu dokładnego zbadania przez odpowiednie organy.

Aby złożyć skargę lub zgłosić podejrzenie naruszenia standardów bezpieczeństwa lub higieny żywności, należy skontaktować się z FSAI za pośrednictwem strony internetowej pod następującym linkiem: www.fsai.ie/contact/make-a-complaint.

Jeśli chcesz, możesz również przesłać zdjęcia wraz ze skargą jako dokumentację uzupełniającą. Możesz również zostawić wiadomość ze szczegółami skargi na infolinii FSAI Advice Line, dzwoniąc pod numer tel.: 0818 33 66 77.

BB


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.