Nasza Gazeta w Irlandii Podatki i odliczenia w 2023 r. cz.1 - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Podatki i odliczenia w 2023 r. cz.1

Jak liczony jest podatek dochodowy

Każdy rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w odniesieniu do całkowitego dochodu, niezależnie od źródła pochodzenia, podlega każda osoba fizyczna, która jest rezydentem, zwyczajowym rezydentem i osobą zamieszkałą w Rep. Irlandii.

Osoba, która nie jest rezydentem Irlandii płaci podatek dochodowy w kraju, w którym zamieszkuje. Jeśli nie jest rezydentem, ale stale zamieszkuje w Irlandii, powinna płacić również podatek od dochodów zagranicznych (innych niż zarobków zagranicznych) w przypadku, gdy dochody zagraniczne przekraczają kwotę 3810 euro w danym roku podatkowym. Kwestie związane z płaceniem podatków w poszczególnych krajach mogą być jednak modyfikowane na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Status zamieszkania dla celów podatkowych zależy od liczby dni, które dana osoba spędziła w kraju zamieszkiwania w ciągu roku rozliczeniowego. Podatnik będzie rezydentem w Irlandii, jeżeli:

  • spędził 183 dni lub więcej w Irlandii podczas roku podatkowego

lub

  • jeśli podatnik spędził 280 dni lub więcej w okresie dwóch kolejnych lat podatkowych.

W tym przypadku podatnik będzie traktowany jako rezydent w drugim roku podatkowym.

Przykładowo, jeśli podatnik spędził w Irlandii 140 dni w roku pierwszym i 150 dni w roku drugim, to będzie rezydentem w Irlandii w roku drugim.

W przypadku, gdy osoba będąca rezydentem Irlandii jest zatrudniona przez irlandzkiego pracodawcę i pracuje poza granicami Irlandii, wówczas może być zwolniona z płacenia podatku PAYE w Irlandii (PAYE Exclusion Order). Jednak to pracodawca musi zawnioskować o to w lokalnym Revenue.

Stawki podatkowe i progi

Podatek dochodowy pobierany jest od uzyskanego dochodu. Wysokość kwoty którą zapłacisz zależy od twojego dochodu uzyskanego w bieżącym roku rozliczeniowym. Pierwsza część twojego dochodu opodatkowana jest w skali 20 proc. do określonej kwoty. Pozostała część dochodu podlega opodatkowaniu według wyższej stawki podatku. W 2023 roku wynosi ona 40 procent.

Progi w roku 2023

Progi i oprocentowanie podatku dochodowego w roku 2023 zmieniły się i w przypadku 20-procentowej stawki podatku (tax rate 20%) maksymalne progi wynoszą:

  • dla osoby rozliczającej się samodzielnie: 40 000 euro;

  • dla samotnego rodzica: 44 000 euro;

  • dla małżeństw z jednym źródłem dochodu: 49 000 euro;

  • dla małżeństw rozliczających się wspólnie, z dwoma źródłami dochodów: próg pierwszego dochodu wynosi 49 000 euro, próg drugiego dochodu wynosi pierwsze 31 000 euro.

Kwoty powyżej tych progów opodatkowane są w skali 40 proc., ale zaliczki pobierane są z góry w każdym miesiącu, a nie dopiero po przekroczeniu progu.

Przykładowo – jeżeli rozliczasz się samodzielnie i twoje zarobki przekroczą kwotę 40 000 euro brutto rocznie (ok. 3333 euro brutto miesięcznie) to kwota 3333 euro będzie opodatkowana 20 proc., a dochód przekraczający tę kwotę 40 proc., od którego zaliczkę odprowadzasz co miesiąc.

Jednak ostateczna kwota podatku zależy nie tylko od wysokości dochodów, ale również od indywidualnej sytuacji podatnika. Ma on prawo do ubiegania się o określone odliczenia i ulgi podatkowe (Income Tax Credits i Reliefs), które mogą zmniejszyć kwotę jego podatku do zapłacenia.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i Revenue.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.