Nasza Gazeta w Irlandii Nowe prawo zbiera żniwo - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Nowe prawo zbiera żniwo

47 osób oskarżonych o stalking w Irlandii Północnej od czasu wejścia w życie nowej ustawy

Prawo definiuje prześladowanie jako zachowanie, które powoduje u innej osoby strach, niepokój lub znaczny stres. Policja w Irlandii Północnej od czasu wprowadzenia nowych przepisów rok temu aresztowała 88 domniemanych prześladowców.

Odkąd w kwietniu 2022 r. stalking został uznany za przestępstwo, 47 osób zostało już oskarżonych na podstawie Ustawy o ochronie przed stalkingiem (2022 r.).

Przykłady stalkingu obejmują m.in. śledzenie osoby, kontaktowanie się lub próbę skontaktowania się z osobą w jakikolwiek sposób, w tym przez telefon, pocztę lub Internet.

Inne typowe zachowania związane z prześladowaniem obejmują włóczęgostwo w pobliżu miejsca zamieszkania osoby prześladowanej, jej miejsca pracy czy innego miejsca publicznego lub prywatnego, które często odwiedza, ingerencję we własność osoby, lub wysyłanie niezamówionych prezentów.

Policja Irlandii Północnej na swojej stronie internetowej opublikowała dodatkowe informacje, co robić w przypadku bycia napastowanym: www.psni.police.uk/safety-and-support/keeping-safe/protecting-yourself/stalking-and-harassment oraz uruchomiła infolinię. Każdy, kto był ofiarą w Irlandii Północnej, jest proszony o zgłoszenie tego na policję pod numer 101 lub 999 w nagłym przypadku. Praktyczne porady i informacje można uzyskać również za pośrednictwem infolinii: National Stalking Helpline pod numerem 0808 8020300.

W Rep. Irlandii podobne przepisy zostały wprowadzone w 2022 r., czyniąc prześladowanie odrębnym przestępstwem, podobnie definiowanym jako każde zachowanie, które albo naraża ofiarę na strach przed przemocą, albo powoduje u ofiary poważny niepokój, co ma istotny, niekorzystny wpływ na jej zwykłe codzienne zajęcia.

Obecne prawo pozwala władzom w Republice na postawienie zarzutów za przestępstwo nękania popełnione jednym aktem – nie musi to być nękanie uporczywe ani powtarzające się.

Maksymalna kara za to przestępstwo może wynosić 10 lat więzienia.

Obecne prawo zezwala również sądom w Republice na wydawanie cywilnych zakazów przeciwko stalkerom. Wydanie nakazu nie wymaga ścigania karnego i jest łatwiejsze do uzyskania dla ofiar.

Chociaż zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą być ofiarami nękania, ofiarami są zazwyczaj kobiety, a sprawcą jest często ktoś im znany lub ktoś, z kim były w związku.

W tej chwili w Irlandii nie ma odrębnej usługi wsparcia dla ofiar prześladowania. Pomocy można jednak szukać w Centrum Przemocy Seksualnej w Cork. Centrum świadczy szereg bezpłatnych usług, takich jak: bezpłatna infolinia, informacje oraz poradnictwo ( www.sexualviolence.ie/services). Do dyspozycji poszkodowanych jest bezpłatny numer telefonu: 1800 496 496, kontakt przez SMS, Whatsapp na nr: 087 1533 393 lub wysłanie maila na: info@sexualviolence.ie.

Ponadto Garda ma 27 Jednostek Służby Ochrony w całym kraju, które są wyspecjalizowane w zwalczaniu takich przestępstw jak prześladowanie, przemoc seksualna i przemoc domowa.  W nagłych przypadkach należy zadzwonić pod numer 999 lub 112.

Anna Domańska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.