Nasza Gazeta w Irlandii Mniej Polaków emigruje do Irlandii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Mniej Polaków emigruje do Irlandii

Wzloty i upadki polskiej imigracji do Irlandii

W tym miesiącu przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii po referendum przeprowadzonym w dniach 7-8 czerwca 2003 r. 77,45 proc. obywateli polskich opowiedziało się za przystąpieniem do bloku, przy frekwencji nieco poniżej 59 procent.

W rezultacie, jedną z korzyści członkostwa w UE, z której wielu Polaków natychmiast skorzystało, było prawo do legalnego życia i pracy w innych krajach unijnych bez większych formalności. Spowodowało to rozpoczęcie ogromnego exodusu Polaków, głównie młodych ludzi w wieku 20 i 30 lat, przenoszących się za granicę tymczasowo lub na stałe.

Irlandia była jednym z krajów UE, które oferowały Polakom natychmiastowy dostęp do zatrudnienia bez konieczności posiadania wizy lub pozwolenia na pracę. Po przyjeździe do Irlandii wystarczyło zarejestrować się w celu uzyskania numeru PPS, który zazwyczaj był wydawany w ciągu kilku dni.

Dla wielu Polaków moment przystąpienia do Unii Europejskiej nie mógł być lepszy. W 2004 r. Irlandia wciąż przeżywała boom gospodarczy zwany Celtyckim Tygrysem, co zaowocowało wieloma możliwościami zatrudnienia imigrantów w różnych sektorach, zwłaszcza w budownictwie, gdzie nie wymagano bardzo dobrej znajomości jęz. angielskiego. Wielu Polaków znalazło również pracę w sektorze handlu detalicznego i usług.

19 maja 2004 r. irlandzki nadawca publiczny RTÉ opublikował artykuł, w którym informował, że polskojęzyczna strona internetowa z informacjami na temat możliwości zatrudnienia i życia w Irlandii uzyskała ponad 170 tys. odwiedzin w pierwszym dniu swojej działalności.

Według oficjalnych danych, od maja do grudnia 2004 r. Polakom w Irlandii wydano łącznie 27 295 numerów PPS. Do końca 2008 r. liczba ta wzrosła do 226 935.

Jednak rok 2008 był również początkiem globalnego kryzysu gospodarczego, który oznaczał koniec Celtyckiego Tygrysa. W tym roku Polakom wydano 42 206 numerów PPS. W 2009 roku liczba ta spadła o 68 proc. do zaledwie 13 654.

W kolejnych latach Polacy nadal przybywali do Irlandii w poszukiwaniu lepszych możliwości ekonomicznych dla siebie i swoich rodzin, choć ich liczba była znacznie niższa. W dekadzie 2010-2019 średnia liczba numerów PPS wydawanych rocznie Polakom wynosiła ok. 7 900. W ostatnich latach odsetek ten jeszcze zmniejszył się.

W ciągu ostatnich dwóch dekad duża liczba dzieci polskich imigrantów urodziła się w Irlandii i dorastała „po irlandzku” – kształcono je w irlandzkim systemie szkolnictwa, a wiele z nich uważa się za Irlandczyków w takim samym stopniu jak za Polaków.

Od 2021 r. język polski został dodany jako nieobowiązkowy przedmiot w irlandzkich szkołach średnich i może być wpisany jako jeden z przedmiotów egzaminacyjnych na irlandzkim egzaminie maturalnym.

Według spisu powszechnego z 2022 r. liczba obywateli polskich mieszkających w Irlandii wyniosła 93 680 (w tym 17 152 osób z podwójnym obywatelstwem polskim i irlandzkim), co stanowi spadek o ok. 24 proc. w porównaniu z poprzednim spisem powszechnym przeprowadzonym w 2016 r., kiedy oficjalna liczba Polaków wynosiła 122 515.

NG


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.