Nasza Gazeta w Irlandii Koszty porad i pomocy prawnych zapewnianych z urzędu - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Koszty porad i pomocy prawnych zapewnianych z urzędu

Jeśli uczestniczysz w sprawie cywilnej i nie stać cię na reprezentację prawną, możesz ubiegać się o cywilną pomoc prawną (civil legal aid) i porady (legal advice). Jest ona finansowana przez państwo i świadczona przez Radę Pomocy Prawnej (Legal Aid Board).

W wydaniu NG28 (23.02.2024) opisaliśmy ogólnie o tym, w jakich sprawach cywilnych można ubiegać się o pomoc i poradę prawną. W tym artykule dowiecie się Państwo, w jaki sposób naliczane są koszty.

Porada prawna w sprawach cywilnych

Opłata za poradę prawną zależy od twojego dochodu, którym dysponujesz. Jeśli dochód jest niższy niż 11 500 euro, musisz zapłacić za poradę prawną minimalną stawkę, która wynosi 30 euro.

Jeśli twój dochód jest wyższy niż 11 500 euro, ale niższy niż 18 tys. euro, musisz zapłacić minimum, które wynosi jedną dziesiątą różnicy między 11 500 euro a twoim dochodem do dyspozycji, jednak nie więcej niż 150 euro.

Pomoc prawna w sprawach cywilnych

Minimalna zapłata za udzielenie pomocy prawnej zależy również od dwóch czynników:
– wysokości dochodu do dyspozycji;
– posiadanego kapitału do dyspozycji.

Kwoty te są obliczane osobno i dodawane do siebie, po czym obliczana jest całkowita kwota do zapłaty.

Obliczanie dochodu

Jeśli twój dochód, którym dysponujesz jest niższy niż 11 500 euro, płacisz maksymalną stawkę za pomoc prawną w wysokości 130 euro.

Jeśli twój dochód do dyspozycji jest wyższy niż 11 500 euro i niższy niż 18 tys. euro, płacisz maksymalnie 130 euro i jedną czwartą różnicy między 11 500 euro a dochodem do dyspozycji.

Obliczanie kapitału do ustalenia stawki opłaty

Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy twój kapitał do dyspozycji wynosi ponad 4 tys. euro. Kapitał do dyspozycji to wartość posiadanych aktywów, takich jak samochód lub udziały w spółce. Dom rodzinny i narzędzia używane do pracy nie są uwzględniane przy obliczaniu twojego kapitału do dyspozycji.

Jeśli kapitał do dyspozycji wynosi od 4 tys. do 54 tys. euro, maksymalna opłata za pomoc prawną wynosi 2,5 proc. różnicy między 4 tys. euro a twoim kapitałem do dyspozycji.

Jeśli twój kapitał do dyspozycji wynosi ponad 54 tys. euro, twoja zapłata wyniesie 1250 euro oraz 5 proc. różnicy między 54 tys. euro a twoim kapitałem do dyspozycji. Przykład obliczania składki można znaleźć na stronie internetowej Rady Pomocy Prawnej (www.legalaidboard.ie).

Zwrot kosztów pomocy prawnej

Może zaistnieć konieczność zwrotu kosztów pomocy prawnej w sytuacji, gdy w wyniku sprawy sądowej uzyskałeś lub zachowałeś pieniądze lub majątek. Możesz jednak jeszcze złożyć wniosek do Rady Pomocy Prawnej o zniesienie tych kosztów.

W kolejnej części napiszemy w jakich sytuacjach porada i pomoc prawna może być bezpłatna i w jaki sposób aplikować o pomoc i poradę prawną z urzędu.

Opr. NG na podst. mat. Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.