Nasza Gazeta w Irlandii Wzrost czynszu osiąga rekordowe liczby - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Wzrost czynszu osiąga rekordowe liczby

Średnia wysokość czynszu w nowych umowach najmu w Irlandii od kwietnia do czerwca tego roku wzrosła o 11,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.

Informacje zostały opublikowane w ostatnim Raporcie Indeksu Najmu RTB i dotyczyły drugiego kwartału tego roku, a wyniki raportu pokazują największy roczny wzrost czynszu od czasu rozpoczęcia zbierania danych Residential Tenancies Board (RTB) w 2007 roku.

Warto zauważyć, że chociaż zmiana w nowych umowach najmu między drugim kwartałem tego roku, a drugim kwartałem zeszłego w Dublinie wyniosła 10 proc., to poza Dublinem była jeszcze wyższa – utrzymywała się na poziomie 11,7 proc.

Jednak średnia wysokość czynszu w nowych umowach najmu w Dublinie była najwyższa – wyniosła 2 102 euro w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 1 574 euro.

Hrabstwo Leitrim miało najniższą średnią wysokość czynszu, która wynosiła 879 euro miesięcznie.

Raport RTB pokazał również, że średnia krajowa wysokość czynszu w nowych umowach najmu w drugim kwartale 2023 br. była znacznie wyższa niż w istniejących już umowach. Różnica wyniosła 242 euro miesięcznie (1 574 euro w porównaniu do 1 332 euro), a średnia wysokość czynszu w zawartych wcześniej umowach najmu w Dublinie w drugim kwartale wynosiła 1 767 euro.

Obecnie obowiązujące prawo surowo określa zasady dotyczące tego, kiedy i o ile właściciele mogą podnieść wysokość czynszu lokatorom. Jednak zasady te różnią się między zwykłymi umowami najmu, a umowami dotyczącymi nieruchomości zlokalizowanych w tzw. strefie Rent Pressure Zone, w której czynsze mogą być podwyższane tylko raz w roku i nie więcej niż o 2 proc.

W przypadku standardowej umowy najmu, właściciel musi zapewnić swoim lokatorom minimalny okres 24 miesięcy, podczas którego lokator może zajmować mieszkanie bez obawy, że zostanie podniesiony czynsz.

Po tym czasie, jeśli właściciel chce podnieść czynsz, musi poinformować lokatora pisemnie z minimum 90-dniowym wyprzedzeniem.

Teoretycznie, od początku umowy najmu do czasu, kiedy czynsz może być legalnie podniesiony, mija 27 miesięcy. Niemniej jednak nie ma ograniczenia, co do wysokości jego podwyżki.

Jeśli nieruchomość znajduje się w tzw. wyznaczonej Rent Pressure Zone, nie ma ograniczeń co do tego, jak wysoki czynsz nowi lokatorzy mogą zapłacić za wynajem nieruchomości. Jednakże, maksymalna roczna podwyżka czynszu dla nich, po 24 miesiącach, wynosi 2 proc.

RK


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.