Nasza Gazeta w Irlandii Wykryto milionowe nadpłaty zasiłków - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Wykryto milionowe nadpłaty zasiłków

Według danych Departamentu Ochrony Socjalnej w ub. roku dokonano ponad 111 mln euro nadpłat świadczeń socjalnych, a w liczbie 71 121 przypadków urząd wypłacił więcej kwot niż powinien.

Całkowita odkryta nadpłata wyniosła 111,67 mln euro, co oznacza średnio ok. 1570 euro na beneficjenta.

Niektóre nadpłaty były znacznie wyższe niż średnia. Jak informuje „The Journal”, szczególnie w jednym wartym odnotowania przypadku, osoba otrzymała wypłaty na kwotę 357 999 euro zasiłku dla osób poszukujących pracy, do którego nie była uprawniona. Nie ujawniono jednak, dlaczego tak się stało, że jedna osoba mogła otrzymać tak wysoką kwotę, do której nie była uprawniona, tym bardziej że wypłaty musiały trwać wiele lat.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez departament, w odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji (FOI), było co najmniej 10 przypadków dotyczących kwot przekraczających 200 tys. euro, w tym przypadek, w którym jedna osoba niesłusznie otrzymała 299 989 euro wypłat zasiłku dla osób poszukujących pracy, a innej wypłacono 282 881 euro.

Wystąpiły również nadpłaty zasiłku chorobowego w wysokości 229 540 euro oraz nadpłata nieskładkowej emerytury państwowej w wysokości 228 168 euro, do której dana osoba nie miała uprawnień.

Departament stwierdził, że duże kwoty w tych konkretnych przypadkach na ogół obejmowały „nieregularne płatności na przestrzeni wielu lat”, które zostały odkryte dopiero w 2022 r.

Z 111,67 mln euro nadpłat zgłoszonych w zeszłym roku odzyskano już ok. 80,5 mln euro, czyli ok. 72 procent.

Rzecznik Departamentu Ochrony Socjalnej powiedział, że większość osób otrzymujących płatność z urzędu otrzymała prawidłową kwotę, do której była uprawniona. Przyznał jednak, że departament uznał, że nadużywanie systemu opieki społecznej stało się normą i należy się tym problemem zająć.

– Nadpłaty mogą wystąpić, gdy dana osoba poda fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje we wniosku, lub nastąpią one w wyniku błędu po stronie wnioskodawcy, lub departamentu. – wyjaśnił.

Urząd stosuje i będzie stosował środki zwalczania nadużyć finansowych oraz prowadził kontrole, mające na celu wykrywanie przypadków dokonywanych błędnie nadpłat oraz odzyskiwanie pieniędzy bezpodstawnie wypłaconych, jak również ściganie przestępców w przypadkach, w których takie działania prawne okażą się niezbędne.

Departament zaznaczył jednocześnie, że odzyskanie nadpłaconych świadczeń socjalnych odbywa się bez „nakładania nadmiernych obciążeń finansowych”. Przy ustalaniu planu spłat należnych do zwrotu, będą przy rozpatrzeniu wysokości rat spłaty i planowanego czasu ich trwania wzięte pod uwagę możliwości finansowe beneficjenta, aby wykonać pomyślny zwrot omyłkowych nadpłat.

Krystyna Zielińska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.