Nasza Gazeta w Irlandii Woda niezdatna do picia - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Woda niezdatna do picia

58 stacji wodociągowych zaopatrujących 18 hrabstw w wodę uznanych za „zagrożone skażeniem”

Prawie pół miliona ludzi w Irlandii czerpie wodę pitną z publicznych zasobów, które zdaniem Agencji Ochrony Środowiska (EPA) są zagrożone ryzykiem skażenia. W najnowszym raporcie EPA dotyczącym jakości wody pitnej podkreślono, że jakość wody z wodociągów publicznych w całym kraju jest bardzo wysoka. Raport ten stwierdza, iż 99,7% próbek pobranych w zeszłym roku spełnia standardy jakości określające granice limitów bakteryjnych i chemicznych.

Narażenie konsumentów wody na niebezpieczeństwo możliwego zatrucia z użytkowania ołowianych rur nadal stanowiło problem ostatniego roku. Dlatego EPA zmusza Uisce Éireann (dawne Irish Water) do wystarczająco szybkiego działania, aby stare odcinki ołowiane sieci wodnej zastąpić nowymi.

Jak informuje „The Independent” EPA wprowadza „Listę działań naprawczych” mającą na celu identyfikację „zagrożonych” źródeł, których jakość należy poprawić, aby chronić zdrowie publiczne.

Pod koniec ub. roku, liczba osób korzystających z publicznych wodociągów, które znalazły się na liście, wzrosła do prawie 481 tys., w porównaniu z 374 tys. na koniec 2021 roku. W 2022 r. na liście dodatkowo znalazły się lokalizacje w hrabstwach: Cork, Donegal, Galway, Kerry, Kildare, Limerick, Longford, Tipperary, Waterford i Wexford.

Wszystkie te sieci zostały umieszczone na liście działań naprawczych EPA (RAL), po tym jak stwierdzono, że ich oczyszczalnie są przeciążone, przestarzałe, wymagają rozbudowy lub wymagają zmian w zarządzaniu.

Według raportu łącznie 58 wodociągów w 18 hrabstwach uznano za „zagrożone”.

W Republice za przedsięwzięcia związane z utrzymaniem jakości wody i właściwym użytkowaniem gruntów oraz za wdrażanie wszelkich działań egzekwujących wykonanie wymaganych prac modernizacyjnych sieci oraz instalacji wodociągowych odpowiadają władze lokalne.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące jakości lokalnego zaopatrzenia w wodę, powinieneś zgłosić je w gminie. Zanim to zrobisz, możesz również rozważyć zorganizowanie spotkania publicznego w celu omówienia sprawy z sąsiadami i innymi mieszkańcami w twojej okolicy, w celu wymiany informacji i przedyskutowania problemu, ponieważ jeśli złożysz wspólną skargę jako grupa, może ona zostać rozpatrzona szybciej, jak również zwrócić uwagę mediów, co bez wątpienia pobudzi władze lokalne do działania.

Jeśli władze lokalne nie odpowiedzą lub nie rozwiążą sprawy w sposób zadowalający, możesz rozważyć zasięgnięcie porady prawnej dotyczącej dalszych działań, które możesz podjąć indywidualnie lub jako grupa, aby rozwiązać ten problem.

Anna Domańska

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.