Nasza Gazeta w Irlandii Używki i zadowolenie z życia w raporcie - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Używki i zadowolenie z życia w raporcie

Od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. prywatna firma badawcza Ipsos B&A przeprowadziła badanie zlecone przez Departament Zdrowia do raportu „Zdrowa Irlandia” na próbie 7411 osób w wieku 15 lat i starszych mieszkających w Irlandii.

Badanie pokazuje, że 70 proc. populacji spożywała napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wynik ten oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu z 75 proc. w 2018 r.

Raport wykazał, że rozpowszechnienie palenia utrzymuje się na stałym poziomie od 2021 roku. 18 proc. osób to palacze, z których 14 proc. pali codziennie, a 4 proc. okazjonalnie. Liczby pokazują też, że coraz więcej osób używa e-papierosów.

Tegoroczna ankieta po raz pierwszy zawierała także pytania dotyczące używania narkotyków.

Co ciekawe, badanie wykazało, że 30 proc. respondentów przyznało, że zażywało narkotyki „w ciągu życia”, przy czym 6 proc. stwierdziło, że zażywało co najmniej jeden rodzaj narkotyku w ciągu ostatnich 30 dni, a 5 proc. respondentów zażywało co najmniej jeden rodzaj narkotyku w ciągu ostatnich 12 dni.

Najbardziej rozpowszechnionym nielegalnym narkotykiem używanym przez osoby w ciągu ostatniego roku były konopie indyjskie, których używało 5,9 proc. respondentów. Poziom używania marihuany był trzykrotnie wyższy od poziomu używania kokainy, drugiego najczęściej używanego

nielegalnego narkotyku, którego używało 1,9 pro. badanych.
Ankieta zawierała także pytania dotyczące zdrowia psychicznego, jakości życia i korzystania z irlandzkiego publicznego systemu opieki zdrowotnej.

86 proc. respondentów określiło swoją ogólną jakość życia jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”, a 5 proc. stwierdziło, że jakość ich życia jest „zła” lub „bardzo zła”.

Ponieważ w badaniu nie uwzględniono pytań o poziom dochodów, nie można stwierdzić, czy osoby z grup o wyższych dochodach charakteryzowały się wyższym poziomem zadowolenia z ogólnej jakości życia, czy satysfakcja z jakości życia była niższa wśród osób z grup o niższych dochodach.

Warto jednak zauważyć, że jednym z najbardziej szokujących wyników badania było to, że 69 proc. respondentów stwierdziło, że zna osobę, która popełniła samobójstwo, a 15 proc. respondentów stwierdziło, że ktoś z ich bliskich zmarł w ten sposób. Jednocześnie, tylko 28 proc. respondentów odpowiedziało na to pytanie.

Podsumowując wyniki raportu: pijemy mniej alkoholu, palimy na podobnym poziomie i otwarcie mówimy o zażywaniu narkotyków. Generalnie, większość z nas jest w miarę zadowolona ze swojego życia.

RK


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.