Nasza Gazeta w Irlandii Ulgi mieszkaniowe w 2024 r - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ulgi mieszkaniowe w 2024 r

Ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości

Możesz ubiegać się o ulgę podatkową od niektórych dochodów i wydatków mieszkaniowych, w tym program zwrotu podatku, który ma na celu pomóc kupującym po raz pierwszy nowo wybudowane domy w uzyskaniu wymaganego depozytu (Help to Buy – HTB).

Ulga podatkowa od czynszu

Możesz ubiegać się o ulgę w podatku dochodowym za zapłacony czynsz (Rent Tax Credit). W 2024 r. kwota ulgi wynosi 20 proc. płatności czynszu w danym roku, do maksymalnej wysokości:

– 750 euro dla osoby fizycznej,

– 1500 euro dla pary wspólnie rozliczającej się z podatku.

Ulga podatkowa na odsetki hipoteczne

Nowa ulga podatkowa z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego została ogłoszona w Budżecie 2024. Aby się do niej zakwalifikować, na dzień 31 grudnia 2022 r. saldo niespłaconego kredytu hipotecznego musiało wynosić od 80 000 do 500 000 euro.

Ulga podatkowa wynosi 20 proc. zwiększonych odsetek zapłaconych od kredytu hipotecznego w 2023 r. w porównaniu z kwotą zapłaconą w 2022 r. Ulga jest ograniczona do 1 250 euro.

Ulga z tytułu wynajmu pokoju

Jeśli wynajmujesz pokój lub mieszkanie w swoim domu, jesteś zwolniony z podatku dochodowego od kwoty, którą najemca płaci ci za czynsz i inne usługi, do 14 000 euro w roku podatkowym.

Ulga z tytułu wynajmu pokoju dotyczy wyłącznie najmu mieszkaniowego, a nie krótkoterminowych umów gościnnych. Ulga może mieć również zastosowanie do samodzielnej jednostki (takiej jak mieszkanie w piwnicy), takiego miejsca,  które jest częścią domu lub jest bezpośrednio z nim połączone.

Nie kwalifikujesz się do ulgi z tytułu wynajmu pokoju, jeśli wynajmujesz pokój swojemu synowi lub córce.

Podatek w przypadku krótkoterminowego zakwaterowania gości

Jeśli masz dochód z wynajmu na krótkie okresy, na przykład za pośrednictwem internetowej strony rezerwacji zakwaterowania, dochód ten nie jest uważany za dochód z wynajmu i podlega opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że odwiedzający korzystają z zakwaterowania jako goście, a nie najemcy.

Ulga podatkowa dla wynajmujących (landlords)

Możesz odliczyć 100 proc. odsetek od kredytów hipotecznych wykorzystanych do zakupu, ulepszenia lub naprawy wynajmowanej nieruchomości mieszkalnej przy obliczaniu dochodu z wynajmu. Musisz wykazać, że zarejestrowałeś wszystkie umowy najmu nieruchomości w Residential Tenancies Board (RTB). Odsetki można odliczyć tylko w okresie, w którym nieruchomość jest wynajmowana.

Odsetki są traktowane jako naliczane codziennie, a data zaciągnięcia pożyczki nie ma znaczenia.

Ulga podatkowa od dochodów z najmu w latach 2024-2027

Tymczasowa ulga podatkowa od dochodów z najmu została wprowadzona w 2024 roku. Ulga będzie dostępna w odniesieniu do niektórych dochodów z wynajmu według standardowej stawki 20 proc. każdego roku. Będzie ona dostępna od 2024 do 2027 roku i będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy wynajmujący utrzyma swoją nieruchomość na rynku wynajmu przez 4 lata. Wynajmujący mogą otrzymać 20 proc. z:

– 3 000 euro w 2024 r.;

– 4 000 euro za 2025 r.;

– 5 000 euro za lata 2026 i 2027.

Ulga zmniejszy należny podatek od dochodu z najmu o maksymalnie 600 euro w 2024 r., 800 euro w 2025 r. i 1000 euro w 2026 i 2027 r. Ulga nie ma zastosowania, jeśli wynajmujący opuści rynek wynajmu w tym czasie.

Podatek przy przeniesieniu własności

W przypadku przeniesienia własności nieruchomości, zyski finansowe zwykle podlegają opodatkowaniu, ale obowiązują pewne zwolnienia i ulgi.

Przykładowo, w przypadku sprzedaży nieruchomości, wszelkie zyski przekraczające kwotę zapłaconą za nieruchomość zazwyczaj podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Istnieje jednak zwolnienie, jeśli nieruchomość jest głównym miejscem zamieszkania.

Jeśli otrzymałeś nieruchomość w prezencie lub w spadku, być może będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Obowiązuje szereg ulg i zwolnień, w tym w przypadku transferu między małżonkami lub partnerami cywilnymi lub, w pewnych okolicznościach, w przypadku otrzymania domu, który był głównym miejscem zamieszkania. Przeniesienie własności nieruchomości może również wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej (stamp duty), ale istnieją pewne zwolnienia.

Jeśli dotyczy Ciebie któryś z tematów, możesz przeczytać więcej informacji na stronach Revenue a o wszystkie ww. ulgi możesz wnioskować na swoim profilu w serwisie myAccount.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.