Nasza Gazeta w Irlandii Ulgi i zwolnienia podatkowe dla zatrudnionych - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ulgi i zwolnienia podatkowe dla zatrudnionych

Wysokość płaconego podatku zależy od dochodu. Ulgi w podatku dochodowym zmniejszają kwotę podatku do zapłacenia. Oto niektóre z ulg podatkowych związanych z zatrudnieniem.

 

Ulga podatkowa dla pracowników

Jeśli jesteś zatrudniony, podatek od twojego dochodu jest potrącany przez pracodawcę w imieniu Revenue. Ten system odliczeń znany jest jako system Pay As You Earn (PAYE). Wszyscy podatnicy PAYE są uprawnieni do ulgi podatkowej znanej jako Employee Tax Credit (wcześniej znanej jako ulga podatkowa PAYE). W 2024 r. jest to 1875 euro. Jeśli jesteś w związku małżeńskim i podlegasz wspólnemu opodatkowaniu, zarówno ty, jak i twój współmałżonek możecie ubiegać się o ulgę podatkową dla pracowników.

Świadczenia z tytułu zatrudnienia

W Irlandii większość świadczeń z tytułu zatrudnienia, które są wypłacane jako dodatek do wynagrodzenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to również świadczeń rzeczowych. Świadczenia rzeczowe to świadczenia otrzymywane przez pracownika, których nie można zamienić na gotówkę, ale które mają wartość pieniężną, np. udostępnienie samochodu służbowego, pożyczki udzielane po specjalnej stopie procentowej lub zapewnienie zakwaterowania.

Praca w domu

Możesz ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu dodatkowych kosztów pracy w domu, w tym energii elektrycznej, ogrzewania i łącza szerokopasmowego. Pracodawca może dopłacić do tych kosztów lub można złożyć wniosek o ulgę podatkową w ciągu roku lub po jego zakończeniu. Koszt zakupionych przedmiotów, takich jak sprzęt biurowy, nie kwalifikuje się do ulgi z tytułu pracy zdalnej. Jeśli pracodawca zapewnia ci sprzęt do użytku biznesowego, nie jest on opodatkowany jako świadczenie rzeczowe.

Wydatki

Niektóre wydatki związane z pracą można odliczyć od dochodu, zanim zostanie on opodatkowany. Aby się do tego kwalifikować, wydatki muszą być niezbędne do wykonywania pracy i muszą być wydane w całości na ten cel, a nie na żaden inny.

Dodatek za przejechane kilometry, który otrzymujesz za korzystanie z samochodu do celów służbowych, nie podlega opodatkowaniu, jeśli nie przekracza stawek za przejechane kilometry, jeśli pracujesz w służbie cywilnej.

Nie ma ulgi podatkowej na wydatki związane z dojazdem do lub z pracy.

Bike to Work Scheme to program zachęt podatkowych, który ma na celu zachęcenie pracowników do jazdy rowerem do i z pracy. W ramach programu pracodawcy mogą płacić za rowery i sprzęt rowerowy dla swoich pracowników, a pracownik spłaca to w ratach odejmowanych z wynagrodzenia przez okres do 12 miesięcy. Pracownik nie jest zobowiązany do płacenia podatku, PRSI ani Universal Social Charge od swoich spłat.

Więcej informacji na temat wydatków, które można odliczyć do celów podatkowych, w tym wydatków zryczałtowanych, można znaleźć na stronach Revenue. Zryczałtowane wydatki są bezpośrednio związane z charakterem zatrudnienia. Standardowy zryczałtowany dodatek na wydatki  jest ustalany dla różnych klas pracowników a ustalone odliczenie jest następnie stosowane do wszystkich pracowników danej klasy lub grupy.

Składki emerytalne

Jeśli płacisz składki emerytalne, możesz uzyskać ulgę podatkową od składek emerytalnych.

Pracownicy transgraniczni

Jeśli jesteś rezydentem w Irlandii i codziennie lub co tydzień dojeżdżasz do miejsca pracy w innym kraju, w którym płacisz podatek, możesz kwalifikować się do ulgi dla pracowników transgranicznych. Pozwala ona na obniżenie podatku w Irlandii w celu uwzględnienia podatku zapłaconego za granicą. Odbywa się to poprzez zmniejszenie podatku płaconego w Irlandii od całkowitego dochodu, tak aby był on proporcjonalny do kwoty dochodu ze źródeł irlandzkich.

Dodatek dla marynarzy

Jeśli jesteś zatrudniony na pokładzie statku i spędzasz co najmniej 161 dni w roku kalendarzowym na morzu, podróżując do lub z zagranicznych portów, możesz kwalifikować się do zasiłku marynarskiego. Zasiłek ten wynosi €6,350 i jest dostępny w ramach najwyższej stawki podatkowej.

Ulga podatkowa dla rybaków

Jeśli prowadziłeś połowy na zarejestrowanym statku rybackim przez co najmniej 80 dni w roku podatkowym, możesz ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości €1,270 rocznie.

Ulga ta nie jest dostępna dla hodowców ryb. Jeśli ubiegasz się o tę ulgę, nie możesz również skorzystać z zasiłku dla marynarzy w tym samym roku podatkowym.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.