Nasza Gazeta w Irlandii Sprawdź organizację zanim przekażesz jej datek - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Sprawdź organizację zanim przekażesz jej datek

Darczyńcy są zachęcani do sprawdzania rejestru organizacji charytatywnych przed przekazaniem im pieniędzy

Gdybyś zrobił sondę na ulicach dowolnego irlandzkiego miasta lub miasteczka i zadał pytanie: ile organizacji charytatywnych jest w Irlandii, większość osób prawdopodobnie odpowiedziałaby, że „dużo”, „setki” lub „tysiące”. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że jest ich za dużo.

W rzeczywistości, dzięki irlandzkiemu Organowi Regulacyjnemu ds. organizacji charytatywnych, który jest niezależnym organem statutowym odpowiedzialnym za rejestrację i nadzór nad organizacjami charytatywnymi działającymi w Rep. Irlandii wiemy, że pod koniec ub. roku było ich 11 506.

Wydaje się, że jest to duża liczba w porównaniu z liczbą ludności Irlandii.

Każda organizacja musi przestrzegać określonych zasad i przepisów, a obowiązkiem Organu Regulacyjnego ds. organizacji charytatywnych jest dopilnowanie tego, aby tak było.

Niestety, w zeszłym roku setki osób zgłosiło obawy do Organu Regulacyjnego dotyczące zarządzania organizacjami charytatywnymi i legalności niektórych z nich.

Zgłoszono 642 uwag (o 13 proc. więcej niż w roku poprzednim). Główne zastrzeżenia dotyczyły trzech aspektów: zarządzania organizacją charytatywną, legalności organizacji charytatywnej oraz kontroli finansowej i przejrzystości finansów.

Według raportu rocznego Charities Regulator za 2022 r., ogólne standardy zarządzania w irlandzkich organizacjach charytatywnych poprawiają się, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na fakt, że tylko 59 proc. zarejestrowanych organizacji charytatywnych w Irlandii terminowo złożyło roczne sprawozdanie za 2022 r., mimo że jest to prawny obowiązek. Pozostałe 41 proc. organizacji wcale tego nie zrobiło.

– To bardzo rozczarowuje, że organizacje charytatywne nie wywiązują się ze swoich zobowiązań dotyczących terminowego wypełniania i składania rocznego sprawozdania Organowi Regulacyjnemu – powiedziała w rozmowie z „The Independent” Helen Martin, dyrektor naczelna Charities Regulator.

Większość organizacji charytatywnych ciężko pracuje, aby osiągnąć swój cel i prowadzi swoją działalność zgodnie ze standardami kodeksu. Czasami mogą jednak pojawić się sprawy, które prowadzą do obaw dotyczących zarejestrowanej organizacji charytatywnej, a w takich przypadkach można zgłaszać wątpliwości Organowi Regulacyjnemu.

Martin rekomenduje każdemu, kto zamierza wesprzeć organizację charytatywną, aby sprawdził ją przed przekazaniem pieniędzy w rejestrze: – Rejestr pozwala opinii publicznej sprawdzić, czy dana organizacja jest zarejestrowaną organizacją charytatywną, a jeśli tak, może poznać szczegółowe informacje na temat jej celów, finansów i działalności (…) oraz kluczowe dokumenty.

Na stronie regulatora: www.charitiesregulator.ie można bezpłatnie przeszukiwać rejestr organizacji charytatywnych a także pobrać arkusz kalkulacyjny zawierający pełny aktualny publiczny rejestr.

W 2022 r. zarejestrowano 163 nowe organizacje a 83 organizacje charytatywne wykreślono. Na dzień 23 lipca 2023 r. w rejestrze publicznym figurowało łącznie 13 969 organizacji.

Jeśli nie możesz znaleźć organizacji w rejestrze publicznym przy użyciu jej poprawnych danych, oznacza to, że nie jest ona obecnie zarejestrowana w Organie Regulującym i zgodnie z Ustawą o organizacjach charytatywnych z 2009 r. nie może nazywać się organizacją charytatywną.

Jeśli organizacja podaje się za organizację charytatywną, a wiesz, że nią nie jest, możesz zgłosić to za pośrednictwem formularza.

Radosław Kotowski

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.