Nasza Gazeta w Irlandii Rząd zgadza się na przekształcenie domów opieki w miejsca noclegowe - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Rząd zgadza się na przekształcenie domów opieki w miejsca noclegowe

Domy opieki jako kwatery dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl

Zakaz przekształcania prywatnych domów opieki w miejsca zakwaterowania dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl, wprowadzony w listopadzie ub. roku, zostanie wkrótce zniesiony. Właściciele domów opieki będą musieli jednak poczekać dwa lata, zanim będą mogli przekwalifikować się na dostawcę zakwaterowania.

Mary Butler, Minister ds. Osób Starszych, wprowadziła zakaz pod koniec zeszłego roku w związku z obawami, że domy opieki będą zamykane i przekształcane w domy dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Uzasadnieniem zakazu była obawa, że ​​prywatni operatorzy uznają zakwaterowanie uchodźców i osób ubiegających się o azyl za bardziej lukratywne niż opieka nad osobami starszymi.

Po ponownym przyjrzeniu się sprawie, o czym poinformował niedawno „The Independent”, rząd zniesie zakaz. Uzgodniono, że dawne domy opieki będą mogły być wykorzystywane do przyjmowania uchodźców i azylantów.

Operatorzy domów opieki będą musieli najpierw, z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, powiadomić Urząd ds. Jakości Zdrowia i Informacji (HIQA) o swojej decyzji o zamknięciu obiektu jako domu opieki, a następnie poczekać przez kolejne 18-miesięcy, aby zapewnić starszym mieszkańcom lub członkom ich rodzin, czasu na zorganizowanie dla nich alternatywnego miejsca zamieszkania.

W liście wysłanym na początku tego miesiąca do ministra integracji Roderica O’Gormana, minister Butler powiadomiła, że ​​18 domów opieki w kraju ogłosiło zamknięcie w 2022 r., a kolejne cztery poinformowały HIQA o zamiarze zaprzestania działalności w roku bieżącym.

Minister Butler powiedziała, że ​​zakaz wprowadzony w listopadzie 2022 r. „zawsze był rozważany jako rozwiązanie tymczasowe”, a jej urzędnicy od tego czasu zbadali, jak sprostać wyzwaniom związanym z kryzysem związanym z zakwaterowaniem uchodźców i azylantów.

Tymczasem Irlandia w dalszym ciągu boryka się ze znalezieniem miejsc do zakwaterowania ciągle napływających uchodźców. Po ucieczce ze swojego kraju od początku wojny w lutym 2022 r., w Irlandii przebywa ponad 83 tys. ukraińskich uchodźców. Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości, na przesłuchaniu Komisji Oireachtasu na początku czerwca, potwierdzili, że ​​dziennie nadal przybywa do Irlandii średnio 88 ukraińskich uchodźców, co odpowiada ponad 2600 osobom miesięcznie.

W 2022 r. odnotowano również rekordową liczbę 13 651 osób, które przybyły do ​​Irlandii i złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Przewiduje się, że łączna liczba azylantów może być jeszcze wyższa w 2023 r., ponieważ Irlandia stała się miejscem docelowym dla osób ubiegających się o azyl z całego świata, z których przytłaczająca większość to młodzi samotni mężczyźni, w przeciwieństwie do uchodźców z Ukrainy, z których zdecydowana większość to kobiety i dzieci, gdyż większość ukraińskich mężczyzn do 60-tego r. życia pozostała w kraju, by bronić swojej ojczyzny.

Radosław Kotowski

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.