Nasza Gazeta w Irlandii Rząd Irlandii Północnej pokrywa roszczenia z tytułu obrażeń ciała - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Rząd Irlandii Północnej pokrywa roszczenia z tytułu obrażeń ciała

Prawie 60 milionów funtów wypłat od 2017 roku

Roszczenia za obrażenia ciała rozpatrywane są w ramach Programu Odszkodowań za Obrażenia Spowodowane Przestępstwem z 2009 r. i obejmują szeroki zakres obrażeń, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, doznanych przez ofiary różnych rodzajów przestępstw. Ustawodawstwo stanowi, że nie tylko ofiary brutalnego przestępstwa, ale także ich rodzice, dzieci, współmałżonek lub partner mogą potencjalnie kwalifikować się do wypłaty odszkodowania.

W odpowiedzi na wniosek Belfast Live dot. wolności informacji, Departament Sprawiedliwości Irlandii Północnej przedstawił dane, które mówią, że w 2022 r. łącznie wypłacono 13 285 060,64 GBP z tytułu 1157 roszczeń, średnio 11 482,33 GBP na roszczenie, a od 2017 r. rząd Irlandii Północnej wypłacił w sumie prawie 60 mln funtów z tytułu roszczeń o odszkodowanie.

W tym roku, do 24 kwietnia, najwyższe indywidualne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wyniosło ponad 1,5 miliona funtów, chociaż nie ujawniono szczegółowych informacji dotyczących charakteru urazu lub urazów powoda.

Łączna kwota zasądzonych odszkodowań w 2022 r. wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu z 2021 r., przy czym w 2022 r. liczba wygranych roszczeń wzrosła o 1157 w porównaniu z 928 w 2021 r., co oznacza wzrost o prawie 25 procent.

Chociaż wydaje się, że bardzo wiele wniosków zostało ostatecznie zatwierdzonych do wypłat, to według danych liczbowych wynika, że od 2017 r. odrzucono 10 904 wniosków o odszkodowanie.

Minimalna kwota odszkodowania wynosi 1000 funtów. Ustawodawstwo określa minimalne odszkodowanie za obrażenia w zależności od tego, która część ciała została zraniona, czasu występowania dotkliwości spowodowanych obrażeniami oraz okoliczności, w jakich dana osoba doznała obrażeń, które nastąpiły w wyniku brutalnego przestępstwa.

W ramach programu odszkodowań, osoba musi zostać ranna w akcie przemocy w Irlandii Północnej. Ale, co może być najbardziej niezwykłe, przestępca nie musi być skazany za przestępstwo, ani nawet oskarżony o nie, aby wnioskodawca otrzymał odszkodowanie.

Program obejmuje również rekompensatę za utratę zarobków, jeśli osoba nie była zdolna do pracy w wyniku odniesionego urazu.

Na przykład minimalna kwota rekompensaty za uszkodzenie jednej rzepki kolanowej, która wiązałaby się ze znaczną rekonwalescencją, wynosi 1000 GBP, a 2500 GBP przysługiwałoby za uraz obu kolan.

Najwyższe kwoty przyznawane są za urazy, które spowodowały utratę lub poważne uszkodzenie kończyn, przydatków (palców rąk, stóp, nosa), narządów lub uszkodzenie lub utratę zmysłów (wzroku lub słuchu).

W przypadku najcięższych przypadków, takich jak: urazów mózgu i porażenia, minimalna przyznana kwota wyniosłaby 250 tys. funtów.

Odszkodowanie może zostać wstrzymane lub zmniejszone w zależności od wcześniejszych wyroków skazujących wnioskującego, szybkości zgłoszenia zdarzenia policji przez wnioskodawcę oraz tego, czy ofiara współpracowała z władzami w celu postawienia napastnika przed wymiarem sprawiedliwości, jak i również okoliczności, które doprowadziły do ​​obrażeń. Na przykład brane jest pod uwagę zachowanie ofiary, czy była ona pod wpływem narkotyków lub alkoholu, co mogłoby być czynnikiem przyczyniającym się do tego, co się wydarzyło.

Zgłoszenia do programu odszkodowań można dokonać online lub pocztą. Za złożenie aplikacji nie wnosi się opłaty manipulacyjnej. Bezpłatną pomoc i poradę w procesie składania wniosku można również uzyskać w organizacji Victim Support Northern Ireland (www.victimsupportni.com).

Jeśli wnioskodawca jest niezadowolony z decyzji podjętej przez służby ds. odszkodowań w sprawie jego roszczenia, może zażądać ponownego rozpatrzenia decyzji, a jeśli wnioskodawca jest niezadowolony z decyzji rewizyjnej, może odwołać się od tej decyzji do Zespołu Odwoławczego ds. Odszkodowań za Urazy Poniesione w Przestępstwie w Irlandii Północnej (CICAPNI), organu, który jest niezależny od Departamentu Sprawiedliwości.

Radosław Kotowski

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.