Nasza Gazeta w Irlandii Rozpoczęcie pracy i podatek - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Rozpoczęcie pracy i podatek

Większość pracowników płaci podatek w systemie PAYE (Pay As You Earn). Oznacza to, że pracodawca potrąca należny podatek z twojego wynagrodzenia i odprowadza ten podatek bezpośrednio do Revenue.

Od swoich dochodów będziesz również płacić ubezpieczenie społeczne (PRSI) i Universal Social Charge (powszechną opłatę socjalną) USC.

Jeśli rozpoczynasz pracę na własny rachunek, obowiązują inne zasady podatkowe dla osób samozatrudnionych.

 

Rozpoczęcie pracy

Ważne jest, aby upewnić się, że twoje podatki są rozliczane od samego początku i że nowy pracodawca potrąca odpowiednią kwotę podatku z wynagrodzenia.

Poinformuj Revenue tak szybko, jak to możliwe po zaakceptowaniu oferty pracy, w przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić podatek awaryjny (emergency tax). Należy to zrobić nawet w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin lub pracy tymczasowej.

Revenue prześle nowemu pracodawcy powiadomienie o wynagrodzeniu (RPN), które informuje pracodawcę, ile podatku dochodowego i powszechnej składki na ubezpieczenie społeczne (USC) należy odliczyć od wynagrodzenia.

 

Jak zarejestrować nową pracę

Jeśli nowy pracodawca nie powiadomi Revenue o rozpoczęciu pracy, można zarejestrować nową pracę za pomocą serwisu myAccount. Aby zarejestrować szczegóły nowej pracy w Revenue, należy najpierw zarejestrować się w myAccount. Po otrzymaniu hasła do myAccount, przejdź do PAYE Services i wybierz “Update Job or Pension Details”.

Aby dodać nową pracę, należy podać:

Numer rejestracji podatkowej nowego pracodawcy;

Datę rozpoczęcia pracy i częstotliwość wypłat

szacunkowy całkowity dochód.

Jeśli niedawno przeprowadziłeś się do Irlandii, będziesz musiał podać kilka dodatkowych szczegółów, np. datę przyjazdu.

Jeśli zmienisz pracę, nie musisz już rejestrować nowej pracy ani emerytury.

 

Od czego muszę płacić podatek?

Podatek należy zapłacić od wszystkich zarobków i większości świadczeń z tytułu zatrudnienia. Obejmuje to na przykład premie, nadgodziny, wynagrodzenie bezgotówkowe lub świadczenia rzeczowe (benefit-in-kind), którym może być np. korzystanie z samochodu służbowego.

Wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy (nadgodziny) lub premie jest wliczane do wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu.

Niektóre dochody mogą być zwolnione z podatku.

 

Zwolnienia z podatku dochodowego

Dochód, który może być zwolniony z podatku, obejmuje następujące elementy:

Płatności na rzecz zatwierdzonych programów emerytalnych

Płatności z tytułu zwolnień grupowych

Niektóre świadczenia socjalne

Dochód ze stypendiów

Odsetki od bonów oszczędnościowych i obligacji oszczędnościowych oraz krajowych ratalnych programów oszczędnościowych, w ramach limitów

Niektóre zarobki artystów

Niektóre płatności z tytułu niepełnosprawności związanej z talidomidem

Wygrane w licencjonowanych loteriach

Niektóre emerytury i zasiłki wojskowe

Płatności dokonywane przez Health Service Executive na rzecz rodziców zastępczych za opiekę nad przybranymi dziećmi

Niektóre odszkodowania wypłacane na mocy prawa pracy

Odszkodowanie za obrażenia ciała, które uniemożliwiają danej osobie samodzielne utrzymanie się. Dochód wynikający z inwestycji takiej płatności jest również zwolniony z podatku, jeśli stanowi główne źródło dochodu, z wyjątkiem renty inwalidzkiej z tytułu urazu.

Jeśli otrzymujesz niskie wynagrodzenie, możesz nie być zobowiązany do płacenia podatku, ponieważ Twoje ulgi i ulgi podatkowe są większe lub równe kwocie podatku, który musisz zapłacić.

Jesteś całkowicie zwolniony z podatku dochodowego, jeśli masz ponad 65 lat, a Twój dochód nie przekracza określonych limitów. Revenue dostarcza informacji na temat Tax Exemption and Marginal Relief, które szczegółowo określają dostępne limity zwolnień i ulg podatkowych. Jeśli Twój dochód przekracza limit, możesz skorzystać z ulgi krańcowej.

 

Przedziały stawek podatkowych

Przedział stawki podatkowej to kwota dochodu, która zostanie opodatkowana według określonej stawki procentowej (stawki podatkowej).

Twój dochód do pewnego limitu jest opodatkowany według standardowej stawki podatku, która wynosi 20 procent. Wszelkie dochody powyżej standardowej stawki są opodatkowane wyższą stawką podatku, która wynosi 40 procent.

Wysokość podatku do zapłaty zależy od sytuacji osobistej podatnika, np., czy jest osobą samotną, w związku małżeńskim, czy owdowiałą, czy niepełnosprawną i przyznanych ulg podatkowych (tax credits) i odliczeń (tax reliefs).

 

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe (tax credits) zmniejszają kwotę podatku do zapłacenia. Po obliczeniu podatku, kwota ulgi podatkowej jest odejmowana od należnego podatku.

Możesz być uprawniony do różnych ulg podatkowych w zależności od osobistej sytuacji. Po zarejestrowaniu szczegółów nowej pracy Revenue prześle pracodawcy zaświadczenie o ulgach podatkowych (Tax Credit Certificate) pokazujące ulgi podatkowe, które pracodawca w twoim imieniu odlicza od podatku.

Możesz zobaczyć swój certyfikat ulgi podatkowej i ubiegać się o wszelkie dodatkowe ulgi podatkowe, które mogą Ci się należeć, za pośrednictwem Usługi PAYE na portalu myAccount.

Przedział stawek na bieżący rok, ulgi podatkowe oraz odliczenia od podatku można sprawdzić na stronie internetowej Revenue (personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/tax-relief-charts).

 

Ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Większość pracodawców i pracowników (w wieku od 16 do 66 lat) płaci składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) do Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprowadzone składki PRSI finansują później twoje świadczenia socjalne i emeryturę.

Musisz podać nowemu pracodawcy swój osobisty numer ubezpieczenia społecznego. Jest nim numer PPS. Zapewni to rejestrację łącznych składek na ubezpieczenie społeczne i ochronę uprawnień do świadczeń i emerytur w przyszłości.

 

Jak uniknąć podatku awaryjnego?

Jeśli zmieniasz pracę lub rozpoczynasz pracę po raz pierwszy, a Twój nowy pracodawca nie otrzyma z Revenue twojego numeru Revenue Payroll Notification (RPN), możesz zostać tymczasowo opodatkowany tzw. podatkiem awaryjnym (Emergency Tax).

W przypadku, gdy podałeś pracodawcy swój numer PPS, otrzymujesz punkt odcięcia podatkowego (tax cut-off) za pierwszy miesiąc, taki jak dla osób samotnych. Twój dochód jest opodatkowany według stawki standardowej (20 %) do 4. tygodnia i według wyższej stawki (40 %) od 5. tygodnia.

W przypadku, gdy nie podałeś pracodawcy swojego numeru PPS, twój dochód jest opodatkowany według wyższej stawki (40 %), bez naliczenia ulg podatkowych do momentu podania pracodawcy numeru PPS.

 

Unikanie płacenia podatku awaryjnego

Aby uniknąć płacenia podatku awaryjnego należy po rozpoczęciu lub zmianie pracy jak najszybciej:

  • podać pracodawcy swój numer PPS;

  • zarejestrować się w systemie Pay As You Earn (PAYE) w myAccount;

  • zarejestrować nową pracę w usłudze Jobs and Pensions w myAccount.

Rozpoczęcie drugiej pracy u innego pracodawcy

Jeśli podejmiesz drugą pracę u innego pracodawcy, możesz podzielić swoje ulgi podatkowe i stawki pomiędzy pracodawców. Każdy pracodawca otrzyma wówczas powiadomienie RPN, które zawiera instrukcje dotyczące prawidłowych odliczeń.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.