Nasza Gazeta w Irlandii Przybywa osób potrzebujących doraźnej pomocy finansowej - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Przybywa osób potrzebujących doraźnej pomocy finansowej

Niepokojący wzrost liczby osób ubiegających się o zasiłek z tytułu dodatkowych potrzeb

Liczba osób, które w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. ubiegały się o świadczenie z pomocy społecznej Additional Needs Payment, wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, co może świadczyć o głębokim kryzysie związanym ze wzrostem kosztów życia.

Dane opublikowane przez Minister ds. ochrony socjalnej Heather Humphreys w odpowiedzi na prośbę Bríd’y Smith, TD z partii People Before Profit, ujawniły, że w pierwszym kwartale tego roku wniosek o zasiłek z tytułu dodatkowych potrzeb złożyło 35 260 osób. Rozpatrzono pozytywnie 23 751 wniosków, co wskazuje na wskaźnik akceptacji na poziomie 67 procent.

Dane z przekazane posłance Smith, które omówił „Irish Examiner, wskazują, że 12 756 wniosków zostało złożonych przez osoby poszukujące dodatkowych pieniędzy na zakup odzieży, często dla niemowląt i dzieci. Spośród tych aplikacji przyznano 9 955 płatności, co stanowi wskaźnik akceptacji na poziomie ok. 78 proc.

Spośród prawie 8 tys. wniosków dotyczących zapłaty za wynajem mieszkań uwzględniono 5331 (ok. 67 proc.).

9446 osób ubiegało się o wsparcie w ramach „roszczeń ogólnych”, ale zapomogę przyznano tylko 5664 osobom, co stanowi wskaźnik akceptacji na poziomie ok. 60 procent.

Warto zauważyć, że otrzymano tylko 1849 próśb o pomoc w opłaceniu rachunków gospodarstwa domowego i media. Wśród nich zatwierdzono 883, co stanowi ok. 48 proc. złożonych aplikacji.

Dla porównania, w okresie czterech miesięcy od stycznia do kwietnia 2022 r., o zasiłki z tytułu dodatkowych potrzeb ubiegało się 18 850 osób, z czego przyznano 12 758 (nieco ponad dwie trzecie wniosków).

Zapomoga Additional Needs Payment jest dostępna zarówno dla osób, które otrzymują już pomoc z opieki społecznej, jak i dla osób, które obecnie nie otrzymują żadnego zasiłku. Do jej wypłaty brany jest pod uwagę tygodniowy dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy, koszty i rodzaj wnioskowanej pomocy. Należy pamiętać, że nie ma stałej stawki płatności, a kwoty do wypłaty są ustalane na podstawie indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Aby ubiegać się o płatność z tytułu dodatkowych potrzeb, możesz zgłosić się do najbliższego punktu Community Welfare Service lub złożyć wniosek za pośrednictwem serwisu myWelfare.ie.

Krystyna Zielińska

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.