Nasza Gazeta w Irlandii Praca z domu i ulgi podatkowe - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Praca z domu i ulgi podatkowe

Pracę z domu określa się również jako praca zdalna lub e-praca. Jeśli pracujesz zdalnie przez dłuższy czas, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, możesz ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu dodatkowych kosztów.

Wydatki kwalifikowane:
– energii elektrycznej;
– ogrzewania;
– internetowe łącze szerokopasmowe.

Koszt zakupionych przedmiotów, takich jak sprzęt biurowy, nie kwalifikuje się do ulgi z tytułu pracy zdalnej.

O jaką kwotę zwrotu mogę się ubiegać?

Praca z domu może wiązać się z dodatkowymi kosztami, w tym kosztami ogrzewania, energii elektrycznej i łącza szerokopasmowego. Pracodawca może wypłacić ci dodatek na pokrycie tych kosztów lub możesz złożyć wniosek o ulgę podatkową w ciągu roku lub po jego zakończeniu.

Jeśli pracodawca wypłaca dodatek z tytułu pracy w domu na pokrycie tych wydatków, możesz otrzymać do 3,20 € dziennie bez płacenia podatku, PRSI lub USC. Jeśli pracodawca płaci więcej niż 3,20 € dziennie na pokrycie wydatków, płacisz podatek, PRSI i USC jak zwykle od kwoty powyżej 3,20 €. Należy pamiętać, że pracodawcy nie są prawnie zobowiązani do dokonywania takich płatności na rzecz swoich pracowników.

Jeśli pracodawca nie wypłaca ci dodatku na wydatki związane z pracą w domu, można złożyć wniosek o ulgę podatkową w ciągu roku lub po jego zakończeniu. Otrzymasz zwrot pieniędzy z zapłaconych podatków. Jeśli dzielisz rachunki z kimś innym, koszty są dzielone między was, w oparciu o kwotę zapłaconą przez każdą z osób.

Wysokość kosztów, o które można się ubiegać, zależy od:
– liczby dni pracy z domu;
– kosztu wydatków;
– procentu kosztów, które Revenue liczy jako wydatki związane z pracą z domu.

Możesz ubiegać się o ulgę na następujące wydatki:
– od 2022 r. 30% kosztów energii elektrycznej, ogrzewania i internetu;
– za lata 2020 i 2021 – 30% kosztów internetu i 10% kosztów energii elektrycznej i ogrzewania.

Możesz ubiegać się o ulgę tylko za dni, w których pracujesz w domu. Nie obejmuje to czasu, w którym praca była wykonywana w domu poza normalnymi godzinami pracy.

Ulga przysługuje tylko za część dni spędzonych na pracy z domu w ciągu roku. Na przykład w 2023 r. liczba dni e-pracy byłaby liczbą dni pracy z domu podzieloną przez 365. Rok 2020 był rokiem przestępnym, więc liczbę dni pracy z domu należy podzielić przez 366.

Jak obliczyć kwotę, od której można uzyskać ulgę podatkową?

Aby obliczyć kwotę kosztów, od których można uzyskać ulgę podatkową:
– dodaj koszty energii elektrycznej, ogrzewania i Internetu, a następnie pomnóż łączne koszty przez liczbę dni przepracowanych w domu.
– podziel przez 365 (lub 366 dla roku przestępnego)
– pomnóż przez 30% (0,3)

W latach 2020 i 2021 ulga na internet wynosiła 30%, jak powyżej. Jednak ulga na energię elektryczną i ogrzewanie wynosiła 10%, więc koszty te zostałyby obliczone w następujący sposób:
– dodaj koszty za prąd i ogrzewanie i pomnóż łączne koszty przez liczbę dni przepracowanych w domu
– podziel przez 365 (lub 366 w 2020 r.)
– pomnóż przez 10% (0,1)

Kwota ulgi podatkowej

Znając kwotę kosztów, od których można uzyskać ulgę podatkową, można obliczyć oszczędności podatkowe. Ulga podatkowa przysługuje od kwoty kosztów w wysokości 20% lub 40%, w zależności od tego, która stawka podatku dochodowego jest najwyższa.

Jeśli pracodawca wypłaca ci dodatek na pokrycie wydatków, kwota ta jest odliczana od kwoty, którą możesz odzyskać od Revenue.

Jak złożyć wniosek

O ulgę podatkową można ubiegać się online, korzystając z usługi myAccount Revenue. W 2024 r. można ubiegać się o ulgę podatkową w ciągu roku lub po jego zakończeniu. Jeśli złożysz wniosek w ciągu roku, możesz uzyskać kredyty w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz ubiegać się o zwrot wydatków w momencie ich poniesienia i otrzymać zwiększone ulgi podatkowe w kolejnych wypłatach wynagrodzenia od pracodawcy. Wniosek o kredyt w czasie rzeczywistym można złożyć za pomocą myAccount.

Aby złożyć wniosek za poprzedni rok, wypełnij zeznanie podatkowe online w następujący sposób:
1. Zaloguj się do myAccount.
2. Kliknij łącze „Review your tax” (Sprawdź swój podatek) w Usługach PAYE.
3. Wybierz zeznanie podatkowe (Income Tax return) za odpowiedni rok podatkowy.
4. Na stronie „Tax Credits and Reliefs” (Strona 4 z 5) wybierz zakładkę „Your job”. Wybierz „Remote Working Relief” i wprowadź kwotę wydatków w sekcji „Amount Claimed”.

Musisz być w stanie zaksięgować każdy wydatek, o który zamierzasz się ubiegać. Oznacza to prowadzenie rejestru wszystkich paragonów i rachunków. Możesz skorzystać z usługi Receipts Tracker, aby zrobić to w 2020 roku i kolejnych latach. W przeciwnym razie należy przechowywać dokumenty przez 6 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy wniosek.

Opr. NG na podst. mat. Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.