Nasza Gazeta w Irlandii Praca w święta państwowe a twoje prawa pracownicze - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Praca w święta państwowe a twoje prawa pracownicze

W Republice Irlandii przypada obecnie dziesięć dni świąt państwowych, podczas których instytucje państwowe, w tym urzędy oraz szkoły są zamknięte. Są to:

• New Year’s Day (1 stycznia);
• Dzień św. Brygidy, St Brigid’s Day (pierwszy poniedziałek lutego lub 1 lutego, jeśli data wypada w piątek – nowe święto wprowadzone w ub. roku;
• Dzień św. Patryka, St Patrick’s Day – 17 marca;
• Poniedziałek wielkanocny (Easter Monday);
• Pierwsze poniedziałki maja, czerwca i sierpnia;
• ostatni poniedziałek października;
• pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia).


24 grudnia (Christmas Eve) i Wielki Piątek (Good Friday) nie są dniami ustawowo wolnymi, i chociaż niektóre szkoły i firmy nie pracują, to pracownikowi nie przysługuje w tych dniach wolne od pracy.

Twoje prawo do dni ustawowo wolnych od pracy jest określone w „Ustawie o organizacji czasu pracy z 1997 r.” (Organisation of Working Time Act 1997), na podstawie której większość pracowników ma prawo do płatnego urlopu w czasie dni świąt państwowych.

Jedynym wyjątkiem są pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, którzy nie przepracowali u swojego pracodawcy przynajmniej 40 godzin w okresie pięciu tygodni przed świętem państwowym.

Jeśli kwalifikujesz się do wynagrodzenia z tytułu dni ustawowo wolnych od pracy, masz prawo do jednej z następujących opcji:
• płatnego dnia wolnego od pracy w święto państwowe;
• dodatkowego dnia rocznego urlopu;
• dodatkowej płatności za ten dzień;
• płatny dzień wolny w ciągu miesiąca od święta państwowego.

Możesz zapytać swojego pracodawcę co najmniej 21 dni przed świętem państwowym, które rozwiązanie będzie w twojej firmie obowiązywało. Jeśli twój pracodawca nie odpowie ci na co najmniej 14 dni przed świętem, masz prawo traktować święto państwowe jako płatny dzień wolny, płacony stawką określoną w rozporządzeniu SI 475/1997.

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w weekend lub w dzień, który nie jest normalnym dniem pracy dla firmy (na przykład w sobotę lub niedzielę), nadal przysługuje ci prawo do wynagrodzenia za ten dzień. Pamiętaj, że jeśli święto państwowe przypada w weekend, nie masz automatycznego prawa do wolnego następnego dnia roboczego.

Masz prawo do urlopu podczas świąt państwowych, które mają miejsce w czasie twojego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub adopcyjnego (maternity leave, parental leave, paternity leave lub adoptive leave).

Pracownicy tymczasowi, którzy pracowali u swojego pracodawcy co najmniej 40 godzin w ciągu 5 tygodni przed świętem państwowym i dzień ustawowo wolny od pracy przypada na dzień, w którym normalnie pracują, mają prawo do dziennej pensji za święto państwowe. Jeśli są zobowiązani do pracy w tym dniu, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za jeden dzień.

Jeśli zwykle nie pracują w tym konkretnym dniu, powinni otrzymać jedną piątą tygodniowego wynagrodzenia. Jeśli nie mają dziennego lub tygodniowego czasu pracy, zgodnie z regulacją SI475/1997, średnia tygodniowa płaca lub 1/5 tygodniowej płacy obliczana jest na podstawie wymiaru 13 tygodni przepracowanych przed świętem państwowym. Pracodawca może jednak zdecydować się na płatny urlop zamiast zapłaty za święto państwowe.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.