Nasza Gazeta w Irlandii Ponad połowa uchodźców z Ukrainy planuje pozostać w Irlandii na stałe - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ponad połowa uchodźców z Ukrainy planuje pozostać w Irlandii na stałe

Liczba ukraińskich uchodźców planujących pozostać na stałe w Irlandii znacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku. Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Centralny Urząd Statystyczny (CSO) w zeszłym miesiącu, na mocy dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie tymczasowej ochrony wydanej w marcu 2022 r., do 4 lutego br. do Irlandii przybyło ok. 105 tys. Ukraińców.

W najnowszej ankiecie przeprowadzonej przez grupę aktywistów Ukrainian Action Ireland 8 329 Ukraińcom (4 678 dorosłych i 3 651 dzieci) mieszkającym w Irlandii zadano różne pytania dotyczące ich obecnej sytuacji życiowej i planów na przyszłość. Badanie jest trzecim tego rodzaju, a najnowsze wyniki pokazują zmiany w strukturze zatrudnienia i znajomości jęz. angielskiego od czasu, gdy duża liczba ukraińskich uchodźców zaczęła przybywać do kraju nieco ponad dwa lata temu – po rozpoczęciu wojny.

Warto zauważyć, że 53 proc. respondentów ankiety stwierdziło, że zamierza pozostać w Irlandii na stałe, w porównaniu do 41 proc. w poprzedniej ankiecie UAI przeprowadzonej rok temu.

Liczba respondentów, którzy nadal planują wrócić do Ukrainy w przyszłości, wyniosła 19 proc., co oznacza spadek z 25,5 proc. w porównaniu do badania z ub. roku.

Tymczasem, 27 proc. ankietowanych jest obecnie niezdecydowanych lub stwierdziło, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, a 1 proc. oznajmiło, że w przyszłości planuje przeprowadzić się do innego kraju.

Liczba Ukraińców mieszkających obecnie w hotelach lub hostelach opłacanych przez państwo spadła do 44 proc., w porównaniu do 55 proc. z zeszłorocznego badania, podczas gdy 11 proc. respondentów stwierdziło, że obecnie wynajmuje zakwaterowanie na wolnym rynku, w porównaniu do 8 proc. z zeszłego roku.

Jeśli chodzi o znalezienie zatrudnienia w Irlandii, 43 proc. respondentów stwierdziło, że obecnie pracuje – w 2023 r. było to 29,5 proc. Jednakże, większość osób zatrudnionych stwierdziła, że nie pracuje w swoim sektorze czy obszarze specjalizacji.

35 proc. ankietowanych jest bezrobotna, ale poszukuje pracy, 19 proc. jest bezrobotnych i nie szuka pracy, a 3 proc. potwierdziło, że jest na emeryturze.

Warto zauważyć, że 74 proc. badanych ma wykształcenie pomaturalne, z czego 57 proc. posiada tytuł magistra lub doktora, lub inny stopień naukowy.

Jeśli chodzi o znalezienie pracy, wydaje się, że kluczowym czynnikiem była znajomość jęz. angielskiego. 73 proc. ankietowanych biegle posługuje się jęz. angielskim i jest zatrudniona, ale tylko 22 proc. osób z podstawową znajomością jęz. angielskiego posiada pracę.

Jednakże, ogólna znajomość jęz. angielskiego wzrosła. W porównaniu z ankietą z 2023 r. liczba respondentów, którzy twierdzą, że mówią teraz po angielsku na poziomie „powyżej średniej”, wzrosła z 35 proc. do 41. Odsetek osób, które posługują się jęz. angielskim na poziomie „średnio zaawansowanym” wynosi obecnie 22 proc., w porównaniu do 20 proc. w 2023 r. 18 proc. stwierdziło, że obecnie posługuje się jęz. angielskim na poziomie „przed średnio zaawansowanym”, a 18,5 proc. na poziomie „podstawowym”.

Ankieta wykazała, że młodsi i bardziej wykształceni respondenci mieli wyższy poziom znajomości jęz. angielskiego.

Najpopularniejszymi powodami, dla których respondenci przyjechali do Irlandii, a nie do innych krajów europejskich, były: angielski jako główny jęz. komunikacji; zapewnienie zakwaterowania przez państwo; odległość Irlandii od Rosji; posiadanie krewnych lub przyjaciół już mieszkających w Irlandii.

Tymczasem, 8 marca Departament Edukacji ogłosił, że pod koniec lutego do szkół w całej Irlandii zapisano łącznie 18 291 ukraińskich uczniów.

Z tej liczby 11 358 uczniów zapisało się do szkół podstawowych, a 6 933 uczniów do szkół ponadpodstawowych.

Dane te wskazują, że wskaźnik skolaryzacji wśród ukraińskich dzieci mieszkających w Irlandii w wieku 5-18 lat wynosi 90,2 proc.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.