Nasza Gazeta w Irlandii Ponad 5700 nakazów eksmisji wydanych w drugim kwartale - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ponad 5700 nakazów eksmisji wydanych w drugim kwartale

Od 1 kwietnia, kiedy rząd zniósł zakaz eksmisji, mieszkanie utraciło 5735 najemców. Liczba ta oznacza, że wydano ok. 1000 więcej nakazów eksmisji niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Zgodnie z prawem irlandzkim, jeśli twój najem trwa dłużej niż 6 miesięcy, wynajmujący musi podać ważny powód wypowiedzenia najmu, jakim może być zamiar sprzedaży, remontu lub wykorzystanie nieruchomości do zamieszkania przez rodzinę lub krewnych. Jeśli twój najem trwa krócej niż 6 miesięcy, wynajmujący może poprosić cię o opuszczenie lokalu bez podania powodu.

Nowe dane, dostarczone przez Residential Tenancies Board, omówione przez „Irish Examiner” pokazują, że nastąpił gwałtowny wzrost liczby właścicieli, którzy twierdzili, że powodem wydania najemcom zawiadomienia o eksmisji (zwany w Irlandii „Notice to Quit”), jest zamiar sprzedaży nieruchomości.

W II kwartale 2023 r. 3633 (63 proc.) właścicieli wydało nakazy eksmisji, ponieważ twierdzili, że wystawiają nieruchomość na sprzedaż. W I kwartale było 2631 takich przypadków, co oznacza wzrost o 38 proc. Dla porównania, w IV kwartale 2022 r. z tego samego powodu było 2513 wypowiedzeń.

Według danych RTB, nastąpił również niewielki wzrost liczby wydanych wezwań do eksmisji, ponieważ właściciel twierdził, że jego członek rodziny przeprowadzi się do nieruchomości (wzrost z 861 do 923).

Jeśli chodzi o liczbę nakazów eksmisji wydanych w II kwartale tego roku z powodu naruszenia przez wynajmującego obowiązków najemcy, nastąpił niewielki spadek, do 766 wydanych w II kwartale z 885 w I kwartale.

Dublin miał największą liczbę nakazów eksmisji wydanych między kwietniem a czerwcem. Było ich 2298. W Cork nakazy otrzymało 720 najemców, a w Galway 321.

Ogólnie rzecz biorąc, liczby wskazują na znaczny wzrost liczby nakazów eksmisji. Od lipca 2022 r. do końca czerwca 2023 r. w całym kraju wydano już 19 558 wypowiedzeń najmu.

Zgodnie z przepisami przyjętymi w lipcu 2022 r., właściciele obecnie są zobowiązani do wysyłania zawiadomień o wypowiedzeniu do RTB tego samego dnia, w którym powiadomienie zostało doręczone najemcy. Nakaz eksmisji jest nieważny, jeśli ten warunek nie jest spełniony.

Organizacje charytatywne i adwokaci ostrzegali rząd, że jeśli uchyli zakaz eksmisji, mogą nastąpić masowe wypowiedzenia najmu i przekonywali, żeby zakaz (który trwał na czas i po pandemii do 31 marca b.r.) powinien pozostać w mocy dłużej, ale rząd zadecydował inaczej i zakaz został 31 marca zniesiony.

Od tego czasu liczba bezdomnych, w tym bezdomnych pracujących nadal rośnie, osiągając rekordową liczbę 12 600 osób przebywających w tymczasowych mieszkaniach (stan na koniec czerwca).

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o eksmisji i kwestionujesz jego ważność, możesz skontaktować się z Radą ds. Najmu Mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej rtb.ie.

Krystyna Zielińska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.