Nasza Gazeta w Irlandii Pomoc prawna i porady prawne w sprawach cywilnych - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Pomoc prawna i porady prawne w sprawach cywilnych

Jeśli uczestniczysz w sprawie cywilnej i nie stać cię na reprezentację prawną, możesz ubiegać się o cywilną pomoc prawną (civil legal aid) i porady (legal advice). Jest ona finansowana przez państwo i świadczona przez Radę Pomocy Prawnej (Legal Aid Board).

Jeśli otrzymasz cywilną pomoc prawną, wtedy adwokat lub radca prawny będzie reprezentował cię w postępowaniu cywilnym w sądzie lub przed Międzynarodowym Trybunałem Odwoławczym (Protection Appeals Tribunal).

Porada prawna obejmuje każdą ustną lub pisemną poradę udzieloną przez radcę prawnego lub adwokata.

Aby uzyskać cywilną pomoc prawną lub poradę, twój dochód musi być niższy niż 18 tys. euro, a majątek niższy niż 100 tys. euro.

Zaległości hipoteczne

W ramach Abhaile, krajowej usługi rozwiązywania problemów związanych z zaległościami hipotecznymi, program pomocy i doradztwa dla osób z poważnymi zaległościami hipotecznymi obejmuje pewną kwotę bezpłatnej pomocy prawnej i porad dla kwalifikujących się kredytobiorców. (www.mabs.ie/en/abhaile).

Pomoc prawna w sprawach karnych

Pomoc prawna w sprawach cywilnych i karnych to odrębne usługi. Rada Pomocy Prawnej nie zapewnia pomocy prawnej w sprawach karnych, ale zarządza innymi programami pomocy prawnej w sprawach karnych.

Jakie sprawy cywilne są objęte pomocą?

Ogólnie rzecz biorąc, pomoc prawna i porady prawne są dostępne w przypadku większości spraw cywilnych, z wyjątkiem tych, które są wyłączone przez prawo.

Oto przykłady sporów cywilnych, które mogą być objęte cywilną pomocą prawną i doradztwem:
– spory rodzinne, w tym rozpad małżeństwa i spory dotyczące dzieci;
– działania podjęte przez Tusla w celu przejęcia dziecka pod opiekę lub nadzoru nad nim w domu;
– roszczenia z tytułu naruszenia umowy;
– spory z pracodawcą (chyba że sprawa toczy się przed Komisją ds. stosunków w miejscu (Workplace Relations Commision pracy lub Sądem Pracy)

Czego nie obejmuje cywilna pomoc prawna i porady prawne?

Nie można uzyskać pomocy prawnej i porady w sprawach cywilnych dotyczących:
– zniesławienia;
– sporów dotyczących praw i interesów związanych z gruntami;
– drobnych roszczeń;
– licencji na alkohol lub kluby;
– przeniesienia własności;
– petycji wyborczych, gdy osoba kwestionuje wynik wyborów;
– wniosków składanych w charakterze przedstawiciela, powiernika lub urzędnika;
– pozwów zbiorowych;
– przestępstw kryminalnych.

Istnieją jednak wyjątki od wielu z powyższych wykluczonych kategorii. Jeśli nie masz pewności, czy twoja sprawa może być objęta cywilną pomocą prawną i poradą, skontaktuj się z lokalnym centrum prawnym w celu uzyskania dalszych informacji. (www.legalaidboard.ie/en/our-services/legal-aid-services/find-a-law-centre).

Czy muszę płacić za cywilną pomoc prawną i porady?

Większość osób musi uiścić minimalną opłatę za wizytę u adwokata i reprezentację w sądzie. Jeśli uważasz, że nie stać cię na zapłatę, możesz ubiegać się o jej zwolnienie. O tym, kto może ubiegać się o zwolnienie z zapłaty o pomoc i poradę prawną napiszemy w następnej części.

Opr. NG na podst. mat. Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.