Nasza Gazeta w Irlandii Nagłe przypadki medyczne – gdzie szukać pomocy - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Nagłe przypadki medyczne – gdzie szukać pomocy

Pogotowie ratunkowe w Irlandii zapewnia pomoc medyczną w przypadku chorób lub urazów wymagających natychmiastowego leczenia. Typowe przykłady to urazy wynikające z wypadków, zawałów serca lub innych nagłych chorób.


Usługi zdrowotne w nagłych wypadkach są zwykle świadczone przez lekarza pierwszego kontaktu (GP), personel karetki pogotowia lub podczas wizyty na oddziale ratunkowym szpitala.

Usługi pogotowia ratunkowego

W ramach publicznej służby zdrowia Krajowe Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi nagłej pomocy i transportu ciężko chorych osób do szpitalu lub między szpitalami. Usługi pogotowia ratunkowego są bezpłatne. W pilnych przypadkach możesz wezwać pogotowie, dzwoniąc pod numer 112.

W celu przewozu do lub z placówki opieki zdrowotnej, a usługa nie jest pilna, można skorzystać z innych form transportu, np. taksówek lub minibusów. Jeśli korzystasz z usług prywatnego pogotowia ratunkowego, w tym pogotowia lotniczego, będziesz musiał zapłacić za ich usługi, chyba że posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, co może to pomóc w pokryciu części kosztów.

Lekarz rodzinny (GP) a opieka w nagłych wypadkach

Jeśli zdarzy się nagła sytuacja zdrowotna i chcesz zgłosić się do swojego GP możesz:
– zgłosić się na dyżur lekarza rodzinnego w godzinach jego dyżuru;
– zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i poprosić go o wizytę domową,
– zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego poza normalnymi godzinami pracy – automatyczna sekretarka zwykle poda numer, pod który należy dzwonić w nagłych wypadkach. Ten numer może być usługą zastępczą lub usługą pomocy nocnej (out-of-hours), zazwyczaj pomiędzy 18:30 – 8:00. Usługa lokum to taka, w której inny lekarz (nie twój lekarz rodzinny) dzwoni do domu pacjentów poza normalnymi godzinami pracy;
– zgłosić się do przychodni poza godzinami pracy swojego GP na nocny dyżur.

Spółdzielnie pomocy „pozadyżurnej” lekarzy pierwszego kontaktu

W niektórych częściach Irlandii lekarze GP tworzą spółdzielnie świadczące usługi medyczne poza normalnymi godzinami pracy. Spółdzielnia może mieć siedzibę w ośrodku zdrowia, szpitalu publicznym lub w innym miejscu, często zapewnianym przez HSE. Usługi medyczne świadczone są na zasadzie rotacji wieczorami, w weekendy oraz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
Zasadniczo usługa jest dostępna dla pacjentów lekarzy GP będących członkami spółdzielni. Opieka może obejmować również wizytę w ośrodku zdrowia lub wizytę domową.

Posiadacze Karty Medycznej i Karty GP nie muszą płacić za usługi świadczone przez spółdzielnie przychodni, a pozostali pacjenci muszą uiścić opłatę. Listę usług GP poza godzinami pracy dla różnych miast znajdziesz tutaj:

https://www2.hse.ie/services/find-a-gp-out-of-hours/

Oddziały ratunkowe w szpitalach publicznych

Większość szpitali publicznych świadczy usługi w zakresie nagłych przypadków i wypadków. Każda osoba w Irlandii z nagłym przypadkiem medycznym ma prawo zgłosić się na oddział ratunkowy. Osoby zgłaszające się na oddział ratunkowy szpitala publicznego są traktowane w kolejności zależnej od stopnia zagrożenia zdrowia lub życia.

Być może będziesz musiał uiścić opłaty za usługi szpitala publicznego.

Uprawnienia osób odwiedzających Irlandię do usług opieki zdrowotnej w nagłych wypadkach

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, podróżujesz lub przebywasz czasowo w Irlandii, masz prawo do opieki medycznej w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Pomoc bezpłatną gwarantuje Ci Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card EHIC), którą warto przed podróżą wyrobić sobie wcześniej i mieć ją przy sobie.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.