Nasza Gazeta w Irlandii Konsul RP Grzegorz Sala kończy służbę i dziękuje irlandzkiej Polonii za wspólne lata współpracy - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Konsul RP Grzegorz Sala kończy służbę i dziękuje irlandzkiej Polonii za wspólne lata współpracy

„Służyć i pomagać ku chwale Rzeczypospolitej!”

Naszym gościem jest Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii, I Radca, Pan Grzegorz Sala, który od 6 lat pełni swoją służbę w Ambasadzie RP w Dublinie, a w lipcu 2023 r. zgodnie z planem zakończy swoją pracę na tym stanowisku. Z Konsulem RP w Irlandii, I Radcą Panem Grzegorzem Salą rozmawiał Paweł Bury.

Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać zanim zakończy Pan obowiązki. 6 lat to bardzo długi okres, historycznie od czasu powstania placówki pełni Pan chyba najdłużej obowiązki na stanowisku Konsula RP w Irlandii.

Zacznę od podziękowań za zaproszenie do wywiadu, bardzo mi miło.  Odpowiadając na pytanie: to tak, mam tę przyjemność i przywilej pełnić swoje obowiązki od 6 lat, tj. od lipca 2017 r. Od samego początku, gdy zakwalifikowano mnie na to stanowisko i otrzymałem nominację Ministra Spraw Zagranicznych, niezmiernie się cieszyłem z możliwości współpracy z liczną, aktywną i dynamiczną irlandzką Polonią, wieloma organizacjami polonijnymi o różnej tematyce i zróżnicowanym charakterze działalności. Na terenie Rep. Irlandii razem ze szkołami polonijnymi działa obecnie ok. 90 takich organizacji. Wspaniałym doświadczeniem jest dla mnie praca ze szkołami polonijnymi, które są tutaj wybitne. Do tych szkół w Irlandii uczęszcza ok. 6 tys. dzieci i młodzieży polonijnej.

Jakie najciekawsze projekty udało się Panu zrealizować z Polonią w ostatnich latach?

Liczba przedsięwzięć polonijnych, które organizuje czy współorganizuje rokrocznie Ambasada RP w Dublinie jest znaczna. To ok. 130 wydarzeń, stąd na przestrzeni kilku lat mówimy o kilkuset projektach. Wszystkie projekty są niezwykle ważne i zawsze przede wszystkim niezmiernie dziękuję osobom z Polonii za ich inicjatywy, pomysły, poświęcony czas, często po godzinach pracy, czy w dni wolne. Wykonują oni bezinteresowną pracę w poczuciu patriotycznego ducha, podtrzymywania polskości i dbania o naszą tożsamość. Dziękuję za nią z całego serca.

 

Mając na uwadze ostatnie lata pełne wyzwań, z uwagi na pandemię COVID-19 i bestialską agresję Rosji na Ukrainę, bardzo cenny był udział organizacji polonijnych w Irlandii w licznych przedsięwzięciach pomocowych, takich jak „Polonia4Neighbours” czy akcjach wsparcia dla Ukrainy i obywateli Ukrainy. Polacy w Irlandii po raz kolejny pokazali wielką solidarność i ich wielkie serca!

Z działalności stricte polonijnej, cieszę się bardzo z tego, jak w ostatnich latach układa się nasza współpraca ze szkołami polonijnymi, wspólna realizacja przedsięwzięć dot. nauki j. polskiego, historii, tradycji, naszej kultury i obyczajów dla dobra polskich dzieci i młodzieży, jak również wspólna organizacja olimpiad, konkursów recytatorskich czy ortograficznych o wielkiej skali i zasięgu, z udziałem kilkuset uczniów.

Cieszy mnie, że od 2021 r. Polska Macierz Szkolna w Irlandii wspólnie z Ambasadą RP przygotowuje kilkudniowe konferencje metodyczne dla całego środowiska oświaty polonijnej w Irlandii. Jest to świetna platforma do wspólnych działań, definiowania wyzwań, określania priorytetów i kierunków rozwoju.

W kwietniu 2023 r. mieliśmy znakomite obchody już 10-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, które były okazją do posumowania wspaniałej i jakże bogatej działalności ostatnich lat.

Niezmiernie też napawa mnie radością fakt wprowadzenia we wrześniu 2020 r. nauki j. polskiego w irlandzkich szkołach średnich, dzięki wysiłkom, wieloletniej pracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, w tym Ambasady RP w Dublinie. To wyjątkowa sprawa, wielki sukces, warto o tym mówić, doceniać i pielęgnować.

Bardzo ważna dla mnie jest współpraca z Domem Polskim w Dublinie, w którym są zrzeszone najstarsze organizacje polonijne: Towarzystwo Irlandzko-Polskie, Ognisko Polskie i Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, z którymi realizujemy projekty zarówno dla Polonii, jak i projekty integracyjne, spajające więzy i historie polsko-irlandzkie. Istotne są też inwestycje w to ważne i historyczne miejsce.

Jestem też orędownikiem wydawania publikacji przedstawiających dokonania, dorobek i historie Polonii, stąd cieszę się, że wspólnymi siłami udało się przygotować cenne publikacje, m.in.  „Kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii” na 30-lecie Ambasady RP w Dublinie oraz „Kronikę Domu Polskiego” wydaną w 2019 roku.

Cenię sobie wydarzenia sportowe i wspaniale wspominam chociażby bieg na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski, który organizowaliśmy w 2018 r. w Phoenix Parku w Dublinie, w którym wzięło udział ok. 700 uczestników, w tym 450 dzieci i młodzieży, którzy często otrzymali swój pierwszy medal w życiu ze specjalnym logo „Niepodległej”. Niesamowita sprawa! Łącznie z rodzinami i kibicami gościliśmy ponad 1000 osób. To wydarzenie przygotowywaliśmy jeszcze wspólnie ze śp. Panem Ambasadorem Ryszardem Sarkowiczem, który, jak pamiętam, też był zachwycony tym dniem z Polonią.

 

Od 2022 r. wraz z polską akademią piłkarską Young Talents FA Dublin, przygotowujemy MiniMistrzostwa Świata w Piłce Nożnej dla dzieci i młodzieży polonijnej. W pierwszym turnieju wzięło udział ok. 250 uczestników. W związku z dużym sukcesem wydarzenia, 18 czerwca 2023 r. odbędzie się kolejny turniej.

Był też Pan zaangażowany w ubiegłym roku w proces sprowadzenia po 66 latach doczesnych szczątków prof. J. Łukasiewicza z Irlandii do Polski zgodnie z decyzją Rządu RP.

Była to historyczna chwila i jestem dumny, że byłem w nią zaangażowany. Przygotowania w Irlandii do tego jakże ważnego wydarzenia były złożone i trwały wiele miesięcy. Ze strony placówki odbywały się one pod przewodnictwem Pani Ambasador Anny Sochańskiej.

Prof. Łukasiewicz był polskim naukowcem, światowej sławy logikiem i filozofem, ministrem w rządzie Ignacego Paderewskiego, przedstawicielem słynnej szkoły lwowsko-warszawskiej. Profesor był zmuszony do emigracji z uwagi na sytuację polityczną i do ostatnich swoich dni tęsknił za swoją Ojczyzną. Na jego płycie nagrobnej na cmentarzu Mount Jerome w Dublinie widniał napis „Daleko od ukochanego Lwowa, ukochanej Polski”. Sprowadzenie jego szczątków do Polski było zatem spełnieniem jego woli.

Dodam, że Ambasada RP w Dublinie kultywuje cały czas pamięć o profesorze, chociażby w ubiegłym roku Pani Ambasador otworzyła specjalną wystawę placówki dot. prof. Łukasiewicza w Royal Irish Academy. Wydana została specjalna broszura i planowane są dalsze projekty związane z osobą prof. Łukasiewicza.

Zarządzał Pan konsulatem w Dublinie w niełatwych czasach wybuchu pandemii COVID-19. Proszę opowiedzieć, jak z Pana perspektywy pamięta Pan ten czas?

Pandemia COVID-19 wybuchła z początkiem 2020 r. i pozostajemy w niej de facto nadal, aczkolwiek w większości już bez twardych restrykcji. Czas pandemii, w szczególności lata 2020 i 2021 r., był czasem dużych wyzwań dla ludzi zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, niełatwych wyborów i niepewności. Słowem, ciężki czas dla każdego. Zarządzanie jednym z większych urzędów RP poza granicami kraju, który fizycznie obsługuje rocznie ok. 30 tys. osób jest niewątpliwe dużym wyzwaniem samym w sobie. Natomiast zarządzanie urzędem w warunkach globalnej pandemii było niewątpliwie wyjątkową próbą.

Konsulat RP w Dublinie jako nieliczny urząd w Irlandii funkcjonował w tym czasie przyjmując osoby przez cały czas w sprawach paszportowych, prawnych, wizowych, obywatelskich czy pomocy konsularnej. Byliśmy też pomocni w ramach specjalnych akcji, takich jak np. „LOTdoDomu”, czy organizacji dodatkowych czarterów do Polski, z których skorzystało ok. 3,2 tys. obywateli.

Informowaliśmy o zmiennych restrykcjach, które dot. np. podróżowania w ramach do/z Irlandii, do/z Polski, w krajach UE, zasad dot. zdrowia publicznego oraz realizacji wszystkich innych spraw urzędowych. Pamiętam, że skala pytań w pierwszych tygodniach pandemii była ogromna. W przeciągu tyko pierwszych 4 dni od zamknięcia granic otrzymaliśmy ok. 800 zapytań e-mailowych, nie mówiąc o telefonicznych.

W tym czasie również pomocne dla obywateli były urzędy Konsula Honorowego RP w Limerick, Pana Patricka O’Sullivana oraz Konsula Honorowego RP w Kilkenny, Pana Martina Brenanna.

Podkreślę tutaj, bo warto mieć tego świadomość, iż zespól Ambasady, Wydziału Konsularnego i Polonii, którym kieruję, nawet w tym trudnym czasie, również dla nas jako pracowników, starał się z dużym zaangażowaniem, poczuciem obowiązku pomagać i obsługiwać cały czas obywateli.

Ogromny ukłon należy się też organizacjom polonijnym za ich determinację i kontynuowanie działalności, dużą kreatywność i zaradność. Dzięki ich ciężkiej pracy nastąpiło sprawne przejście z trybu stacjonarnego organizowanych wydarzeń na tryb zdalny, zmiana nauczania dzieci i młodzieży w szkołach na formę on-line. Dodatkowo, o czym wspomniałem wcześniej, udział w akcji „Polonia4Neighbours”. Chapeau bas!

Na koniec pełnienia służby, czego mogę życzyć Konsulowi?

Zacznę od tego, że korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te ostatnie 6 lat w Irlandii. Dziękuję za ten przywilej i za te małe i duże sprawy, które przez te lata zrobiliśmy wspólnie dla Polaków i Polski. Na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Życzę dalszej determinacji i pasji w realizacji swoich pomysłów. Dużo uśmiechu i niezmiennej wiary w siebie.

Jeśli chodzi o mnie, to z chęcią przyjmę życzenia zdrowia i pomyślności! Możliwości w przyszłości pracy z tak wspaniałą Polonią jak irlandzka!

Świetnie, zatem tego Panu Konsulowi serdecznie życzę od całej redakcji „Naszego Głosu”!

Paweł Bury

FOTO:

 1. Dzień Polonii w Dublinie 2 maja 2023, Twitter.com @SalaGrzegorz
 2. Misja tożsamość czyli gra Kameleon NEON dla dzieci i młodzieży polonijnej, Twitter.com @SalaGrzegorz
 3. standwithukraine, Twitter.com @SalaGrzegorz
 4. Podziękowania dla Pani Prezes Małgorzaty Rosek i Pani Prezes Jolancie Oliwiak oraz wszystkim zaangażowanym w działalność Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii za przyznanie tytułu Przyjaciela organizacji. Ogromne wyróżnienie, bardzo dziękuję! Statuetka stoi na honorowym miejscu, Twitter.com @SalaGrzegorz
 5. Narodowe Czytanie 2022 „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w Domu Polskim w Dublinie zorganizowane przez Szkole SEN i @poskdublin, Twitter.com @SalaGrzegorz
 6. Wieczór w Domu Polskim w Dublinie Zespół „Spisek Trzeciej Zwrotki” oraz recital fortepianowy Barbary Grzybek i Pawła Waleskiego, Twitter.com @SalaGrzegorz
 7. Bieg niepodległości w Dublinie 2022, Twitter.com @SalaGrzegorz
 8. Z wizytą na treningu Akademii Young Talents FA Dublin oraganizatora MiniMistrzostw w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży polonijnej w Dublinie, Twitter.com @SalaGrzegorz
 9. Konsul RP Grzegorz Sala, fot. Adrian Sukiennik
 10. Midlands Polish Community w akcji „Polonia4Neighbours”, facebook.com/polishcommunity
 11. Dzień Polonii w Dublinie 2 maja 2023, Twitter.com @SalaGrzegorz

Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.