Nasza Gazeta w Irlandii Jak integrują się Ukraińcy w Irlandii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Jak integrują się Ukraińcy w Irlandii

24 października irlandzki Centralny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy zestaw danych dotyczących ukraińskich uchodźców w Irlandii, który zawierał obszerne dane demograficzne i geograficzne, a także inne informacje na temat aktualnego stanu ich zakwaterowania.

Według nich, na dzień 8 października 2023 r., przybyłym z Ukrainy wydawano łącznie 96 338 Indywidualnych Numerów Służby Publicznej (PPSN), z czego 800 w poprzednim tygodniu.

Przydziały PPSN obejmują całkowitą liczbę osób przybyłych z Ukrainy. Proces odbywa się zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie tymczasowej ochrony. Jednakże, liczba ta nie wskazuje dokładnie na ilość imigrantów przebywających w Irlandii, ponieważ ich część mogła wyjechać i udać się do innego kraju lub wrócić do Ukrainy.

Ukraińscy uchodźcy przybywający do Irlandii są uprawnieni do świadczeń opieki społecznej w wysokości 208 euro tygodniowo i zasiłku na dziecko. Inne uprawnienia obejmują zakwaterowanie zapewniane przez państwo i bezpłatne przejazdy środkami transportu publicznego.

Na dzień 1 października 2023 r. łączna liczba przybyłych z Ukrainy otrzymujących jakiś rodzaj świadczenia socjalnego wyniosła 63 430, z czego 29 554 osób w wieku produkcyjnym dostawało zasiłek dochodowy, 26 694 korzystało z zasiłku na dziecko, a 7182 wspomagało się innym rodzajem zasiłku.

Dane CSO obejmowały także informacje dotyczące liczby właścicieli nieruchomości otrzymujących obecnie rządową opłatę z tytułu zakwaterowania uchodźcy ukraińskiego, która wynosi 800 euro miesięcznie. Na dzień 8 października 2023 r. łącznie 7852 gospodarzy zapewniało miejsce zamieszkania dla łącznie 17 466 osób z Ukrainy. Pięć hrabstw z największą liczbą gospodarzy to Dublin (2902), Cork (1290), Donegal (1036), Wexford (988) i Galway (912).

Zbiór danych pokazał również liczbę Ukraińców zatrudnionych we wrześniu 2023 r. oraz ich średnie tygodniowe zarobki. Ogółem, w całej Republice zatrudnionych było 16 535 imigrantów, a średnie zarobki brutto na osobę wynosiły 446 euro tygodniowo.

Na dzień 1 października 2023 r. na kursy dokształcające i szkoleniowe zapisało się 12 108 osób, z czego 9 425 na kursy jęz. angielskiego.

Na początku roku szkolnego 2023/2024 liczba ukraińskich dzieci zapisanych do irlandzkich szkół osiągnęła rekordowy poziom – 17 500, z czego 10 655 uczyło się w szkołach podstawowych i 6 845 w szkołach średnich.

Tymczasem oczekuje się, że do końca roku liczba przyjazdów z Ukrainy osiągnie poziom 100 tysięcy. Jednocześnie, w ostatnich tygodniach w rządzie koalicyjnym toczyła się ożywiona dyskusja na temat możliwości wprowadzenia ograniczeń dotyczących okresu, w jakim nowo przybyli z Ukrainy mogą otrzymywać bezpłatne zakwaterowanie dotowane przez państwo. Rozważana jest jedna propozycja, obejmująca okres 90 dni, ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Pod koniec października poinformowano, że Minister ochrony socjalnej – Heather Humphreys została poproszona o rozważenie ewentualnych zmian w wysokości wsparcia dochodowego dla Ukraińców, porównania tej kwoty z płatnościami zapewnianymi przez inne kraje unijne oraz ewentualnego zmniejszenia płatności.

Jednakże jakakolwiek próba ograniczenia dostępu do opieki społecznej lub modyfikacji obecnych kryteriów będzie wymagała wprowadzenia nowych przepisów w postaci zmiany art. 60 ustawy o ochronie międzynarodowej. Oznacza to, że najpierw rząd musi wyrazić zgodę i podjąć decyzję, po czym nastąpi głosowanie w Dáil i Seanad, zanim ustawa zostanie podpisana przez prezydenta Michaela D. Higginsa.

RK


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.