Nasza Gazeta w Irlandii Injuries Resolution Board – roszczenia o odszkodowania - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Injuries Resolution Board – roszczenia o odszkodowania

Komisja ds. Rozstrzygania Urazów (Injuries Resolution Board), wcześniej znana jako Komisja ds. oceny obrażeń ciała (PIAB), jest niezależnym organem statutowym zajmującym się roszczeniami z tytułu obrażeń ciała. Wszystkie roszczenia z tytułu obrażeń ciała w Irlandii, z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, należy składać do Komisji ds. rozstrzygania urazów.

Komisja ds. Rozstrzygania Urazów zapewnia niezależną ocenę roszczeń z tytułu obrażeń ciała w związku z wypadkami drogowymi, w miejscu pracy lub z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli osoba, którą uznasz za odpowiedzialną za Twoje obrażenia (pozwany) nie chce, aby Komisja ds. rozstrzygania urazów oceniła Twoje roszczenie o odszkodowanie, możesz skierować swoje roszczenie do sądu.

Większość roszczeń rozpatrywana jest w ciągu 9 miesięcy od chwili, gdy pozwany wyraził zgodę na rozpatrzenie roszczenia przez Radę ds. Rozwiązywania Urazów.

Jak złożyć wniosek do Komisji ds. Rozstrzygania Urazów

Powinieneś powiadomić osobę, przeciwko której dochodzisz z roszczeniem (pozwanego) w ciągu jednego miesiąca od wypadku. Jeśli tego nie zrobisz, może to mieć wpływ na Twoje roszczenie o pokrycie kosztów prawnych, jeśli sprawa trafi do sądu.

Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie za obrażenia ciała:
• za pośrednictwem strony internetowej Komisji ds. rozstrzygania urazów, korzystając z formularza zgłoszeniowego online;
• Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (www.piab.ie/eng/forms-guides/application-form.pdf) e-mailem na adres post@piab.ie lub pocztą na adres P.O. BOX 8, Clonakilty, Cork, Irlandia, P85 YH98

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Aby złożyć roszczenie pocztą lub e-mailem, należy wypełnić ww. formularz wniosku Komisji ds. rozstrzygania urazów.

Aby Komisja ds. Rozstrzygania Urazów mogła rozpatrzyć twoje roszczenie, niezależnie od tego, czy składasz roszczenie z tytułu ruchu drogowego, miejsca pracy lub odpowiedzialności cywilnej twój wniosek musi zawierać:
• imię i nazwisko, data urodzenia i adres domowy;
• numer kontaktowy;
• osobisty numer służb publicznych (PPS) lub, jeśli nigdy nie otrzymałeś numeru PPS, kopia ważnego dokumentu tożsamości, takiego jak prawo jazdy, paszport, dowód osobisty lub inny dowód prawa pobytu w Irlandii;
• szczegóły wypadku lub zdarzenia (data i godzina jego wystąpienia oraz sposób i miejsce zdarzenia);
• opis obrażeń i ich wpływu na ciebie;
• raport medyczny wypełniony przez lekarza prowadzącego;
• imię i nazwisko oraz adres respondenta;
• oświadczenie czy wyrażasz zgodę na rozpatrzenie roszczenia w drodze mediacji;
• potwierdzenie płatności;

Powinieneś także dostarczyć wszelkie inne dokumenty potwierdzające twoje roszczenie, takie jak kopie rachunków za wszelkie straty lub wydatki poniesione w wyniku wypadku.

Więcej informacji na temat wypełniania formularza wniosku można znaleźć w wytycznych Komisji ds. Rozstrzygania Urazów (www.piab.ie/eng/forms-guides/piab-application-guidance-notes-from-4th-september-2023-.pdf). Możesz także zapoznać się z wytycznymi Komisji dotyczącymi raportów medycznych (www.piab.ie/eng/forms-guides/piab-guidance-on-medical-reports.pdf).

Zgłaszanie roszczenia w imieniu innej osoby

Możesz złożyć wniosek w imieniu innej osoby, jeżeli:
• ma mniej niż 18 lat;
• jest ograniczona umysłowo;
• odniosła śmiertelne obrażenia w wyniku wypadku lub zdarzenia.

Będziesz musiał podać swoje własne dane oraz szczegóły swojej relacji z osobą, w imieniu której składasz wniosek.

Aby ubiegać się o odszkodowanie za osobę, która odniosła śmiertelne obrażenia, należy skorzystać z formularza wniosku o wypadek śmiertelny (www.piab.ie/eng/forms-guides/fatal-accident-application-form.pdf).

Czy potrzebuję prawnika, aby złożyć roszczenie?

Aby złożyć roszczenie, nie musisz korzystać z pomocy prawnika, ale warto skorzystać z jego usług, jeśli masz wątpliwości. Będziesz musiał podać dane obsługującej cię kancelarii w formularzu zgłoszeniowym.

Opracowanie: NG na podstawia mat. Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.