Nasza Gazeta w Irlandii Injuries Resolution Board – kwoty odszkodowania - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Injuries Resolution Board – kwoty odszkodowania

Wnioskując o odszkodowanie i ustalenie jego wysokości możesz bezpośrednio sam zwrócić się do Komisji ds. Rozstrzygania Urazów (Injuries Resolu-tion Board), lub zrobić to za pośrednictwem kancelarii prawnej specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowania. W poprzednich tygodniach pisaliśmy o tym, co taki wniosek powinien zawierać, w jaki sposób go złożyć i w jaki sposób oceniane są roszczenia.

Kwoty odszkodowania

Kwoty odszkodowania za obrażenia są określone w Wytycznych dotyczących obrażeń ciała. Komisja ds. Rozstrzygania Urazów może odstąpić od tych wytycznych, ale musi podać powody, dla których to robi.

Przyjęcie lub odrzucenie przyznanego odszkodowania

Zarówno poszkodowany jak i pozwany otrzymają powiadomienie o ocenie, które określa kwotę odszkodowania. Poszkodowany ma wtedy 28 dni na podjęcie decyzji, czy przyjąć je, czy odrzucić.

Jeśli się zgodzi, musi potwierdzić to na piśmie Komisji, jeśli nie odpowie w ciągu 28 dni, przyjmuje się, że poszkodowany propozycję oceny i kwotę odszkodowania odrzucił.

Pozwany natomiast ma 21 dni na przyjęcie lub odrzucenie oceny. Jeśli nie udzieli odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że zaakceptował ocenę.

Obie strony akceptują tę ocenę

Jeżeli obie strony zaakceptują ocenę, Komisja ds. Rozstrzygania Urazów wystawi pozwanemu Nakaz zapłaty, na podstawie którego pozwany ma zapłacić kwotę zasądzoną na pokrycie roszczenia.

Każda ze stron odrzuca tę ocenę

W tym przypadku, Komisja ds. Rozstrzygania Urazów wyda obu stronom upoważnienie umożliwiające skierowanie roszczenia do sądu.

Kierowanie sprawy do sądu

Można skierować sprawę do sądu, jeżeli:
• pozwany nie zgadza się z oceną roszczenia przez Komisję ds. Rozstrzygania Urazów;
• Pozwany nie zgadza się z wysokością odszkodowania;
• Poszkodowany nie zgadza się z wysokością odszkodowania;
Zanim wniesiesz sprawę do sądu, powinieneś zasięgnąć porady prawnej.

W przypadku, jeśli sąd przyzna poszkodowanemu niższą kwotę niż przyznała Komisja, zazwyczaj wtedy będzie musiał on pokryć koszty prawne pozwanego oraz swoje własne.

W ramach programu odzyskiwania niektórych świadczeń i pomocy Departament Ochrony Socjalnej może odzyskać wartość niektórych świadczeń opieki społecznej związanych z chorobą z przyznanych odszkodowań. Świadczenie podlega zwrotowi od wypłacającego odszkodowanie, a nie od poszkodowanego.

Koszty prawne

W sprawach cywilnych sąd zazwyczaj przyznaje koszty osobie, która wygra sprawę. Oznacza to, że jeśli twoja sprawa zakończy się sukcesem, sąd nakaże pozwanemu pokrycie kosztów obsługi prawnej. Istnieją pewne wyjątki od tej zasady w przypadku obrażeń ciała.

Nawet jeśli wygrasz, zazwyczaj nadal pokryjesz koszty pozwanego, jeżeli:
• zwróciłeś się do sądu, ponieważ nie zgadzałeś się z kwotą odszkodowania przyznanego przez Komisję ds. Rozstrzygania Urazów oraz
• pozwany zgodził się z kwotą oraz
• sąd przyznaje kwotę niższą niż ta kwota przyzna przez Komisję.

Możesz także zostać obciążony kosztami, jeśli nie zastosujesz się do żądań Komisji ds. Rozstrzygania urazów, np. nie dostarczyłeś informacji, o które prosiła Komisja ds. Rozstrzygania Urazów czy nie brałeś udziału w badaniu lekarskim zorganizowanym przez Komisję.

Jeśli nie poinformowałeś pozwanego o zamiarze wniesienia sprawy o odszkodowanie za obrażenia ciała w ciągu jednego miesiąca od wypadku, może to również mieć wpływ na twoje roszczenie o zwrot kosztów prawnych.

Opłaty

Opłata za złożenie wniosku do Komisji ds. Rozstrzygania Urazów o odszkodowanie za obrażenia ciała wynosi:
• 45 euro w przypadku wniosków złożonych za pomocą formularza zgłoszeniowego online,
• 90 euro za formularze roszczeń przesłane pocztą lub e-mailem.
Jeżeli zgłoszono przeciwko tobie roszczenie i zgadzasz się, aby Komisja ds. Rozstrzygania Urazów oceniła je, musisz uiścić opłatę w wysokości 1050 euro.

Więcej informacji na temat składania roszczeń można znaleźć w Przewodniku dla osób zgłaszających szkody wydanym przez Radę ds. rozstrzygania szkód (www.piab.ie/eng/the-claims-process/piab_claimant_guide.pdf) lub na stronie Komisji: www.piab.ie.

Przeczytaj część 1 tutaj: https://www.ng24.ie/injuries-resolution-board-cz-1/
Przeczytaj część 2 tutaj: https://www.ng24.ie/the-injuries-resolution-board-cz-2/

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.