Nasza Gazeta w Irlandii Członkowie Parlamentu i Senatu dostają podwyżki - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Członkowie Parlamentu i Senatu dostają podwyżki

Podwyżka wynagrodzeń polityków jest częścią niedawnej umowy płacowej w sektorze publicznym, znanej jako „Building Momentum”, na mocy której wszyscy pracownicy sektora publicznego od 1 marca otrzymali dwuprocentową podwyżkę płac. Obecni członkowie Oireachtasu również zostali uznani za uprawnionych do wypłaty wyższych wynagrodzeń.

Według danych Izby Oireachtasu, które przytacza „Irish Mirror”, roczna pensja podstawowa posłów wzrosła o 2 105 euro (z 105 271 do 107 376 euro), a podstawowe pensje senatorów wzrosły o 1 475 euro, z 73 726 do 75 201 euro rocznie.

Dáil zbiera się średnio ok. 100 dni w roku, co oznacza, że ​​średnia „dniówka” posła wynosi nieco ponad 1000 euro.

Oprócz wynagrodzenia podstawowego wszyscy parlamentarzyści otrzymują dodatek na podróż i zakwaterowanie (Travel and Accommodation Allowance – TAA), którego wysokość zależy od tego, w jakiej odległości polityk mieszka od Leinster House.

Istnieje 12 kategorii używanych do obliczania kwoty TAA, która jest wypłacana nawet wtedy, gdy TD ma mieszkanie lub inne zakwaterowanie w Dublinie, lub przebywa u rodziny lub przyjaciół.

Na przykład poseł, który mieszka w Dublinie lub w promieniu do 25 km od Leinster House otrzymuje 9 tys. euro rocznie, a poseł, którego „główne miejsce zamieszkania” znajduje się ponad 360 km od Dáil, otrzymuje dodatek TAA w wysokości 34 065 euro rocznie.

Senatorowie również otrzymują TAA obliczoną na podstawie tych samych kryteriów geograficznych, ale ich stawki są niższe.

Zarówno posłowie, jak i senatorowie otrzymują jeszcze tzw. dodatek reprezentacyjny (Public Representation Allowance – PRA). Limit roczny dla członków parlamentu Dáil Éireann (z wyłączeniem ministrów rządu lub ministrów stanu) wynosi 20 350 euro, dla ministrów rządu i ministrów stanu – 16 000 euro, dla członków Senatu (Seanad Éireann) – 12 225 euro.

Dodatek PRA może pokrywać wydatki na: czynsz, raty i inne opłaty związane z utrzymaniem biura; rachunki za media w biurze (np. rachunki za prąd i gaz, telefon); modernizację pomieszczeń biurowych; oznakowanie biura okręgu wyborczego; zakup, konserwację mebli biurowych lub sprzętu; zakup artykułów piśmiennych; ubezpieczenie biura oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; sprzątanie pomieszczeń biurowych; zakup komputera; wynajmowanie pomieszczeń, reklamę; uczestnictwo w konferencjach w ramach wykonywania obowiązków członka Oireachtasu; dystrybucję ulotek i biuletynów; zakup usług sekretarskich, public relations, informatycznych i szkoleniowych w ramach umów o świadczenie usług od osoby lub usługodawcy.

Nowa pensja parlamentarzystów jest najwyższą, jaką kiedykolwiek otrzymali irlandzcy politycy, i pojawia się w czasie, gdy wiele osób w kraju ma trudności z opłaceniem podstawowych rachunków.

Jednakże, według rzeczniczki Izb Oireachtasu, „każdy poseł może zrzec się dowolnego procentu wynagrodzenia”, co ponoć miało miejsce w przeszłości.

Radosław Kotowski

FOTO: www.oireachtas.ie


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.