Nasza Gazeta w Irlandii Baza poloników nie tylko dla specjalistów - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Baza poloników nie tylko dla specjalistów

Instytut Polonika zainaugurował w marcu 2023 br. działalność portalu „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników” – nowoczesnego narzędzia służącego do szybkiego i skutecznego uzyskania informacji dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami Polski.

W przyszłości portal stanie się również repozytorium projektów konserwatorskich, badawczych i popularyzatorskich realizowanych przez Instytut Polonika.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

Portal www.baza.polonika.pl przygotowany został w Programie Strategicznym „Popularyzacja” Instytutu Polonika. W skład zespołu realizacyjnego weszli: dr Magdalena Gutowska – redaktor naczelna portalu, Aleksandra Dąbkowska (od 2023 r.), Mateusz Frantczak (współpraca w roku 2019), Marek Płuciniczak (współpraca w latach 2020-2022) oraz dr Bartłomiej Gutowski – redaktor naukowy portalu, historyk sztuki, wykładowca akademicki UKSW, współpracownik Instytutu Polonika.

Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad częścią bazy obejmującą katalog cmentarzy wojennych opiekę sprawują Teresa Zachara, Regina Piątek i Aleksandra Wojda z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci.

Nowo utworzony portal Instytutu Polonika służy:
– ewidencjonowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego – obecnie ujmuje obiekty znajdujące się w 58 państwach,
– udostępnianiu dokumentacji o polonikach stanowiąc źródło wiedzy zarówno dla naukowców, pasjonatów historii jak i osób zgłębiających rodzinne genealogie,
– upowszechnianiu wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym znajdującym się poza granicami kraju.

Prace nad jednym z modułów prowadzone były z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Miejsc Pamięci w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Baza cały czas rozbudowywana jest o nowe materiały. Obecnie znaleźć można w niej: 54 223 wpisów w tym m.in. dokumentację 213 cmentarzy cywilnych, 13 752 kart nagrobków wraz z informacjami o 38 250 osobach na nich spoczywających oraz 359 kart cmentarzy wojennych, a także informacje o 12100 osobach spoczywających na nich. Udostępnionych zostało 350 poloników (z listy liczącej na ten moment 1000 obiektów).

Integralną częścią portalu jest baza grobów i cmentarzy polskich poza granicami kraju, zawierająca informacje o osobach pochowanych na cmentarzach oraz materiały z katalogu cmentarzy wojennych za granicą. Tworzenie katalogu rozpoczęto w latach 90. XX wieku w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie jest on aktualizowany i rozwijany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NG, materiały prasowe, Polonika


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.