Nasza Gazeta w Irlandii W ciągu 10 lat Irlandia wydała najwięcej zezwoleń dla obcokrajowców na pracę i naukę - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

W ciągu 10 lat Irlandia wydała najwięcej zezwoleń dla obcokrajowców na pracę i naukę

W Irlandii odnotowano w zeszłym roku gwałtowny wzrost liczby wydanych zezwoleń na pobyt obcokrajowcom. Jak się okazuje, wydano ich najwięcej w ciągu ostatnich 10 lat, odkąd rozpoczęto rejestrację przez instytucje Unii Europejskiej tego typu danych.

Nowe dane unijnej agencji statystycznej Eurostat, pokazują, iż obywatelom spoza Unii wydano łącznie 85.793 zezwoleń na przyjazd do Irlandii, co stanowi wzrost o 146 proc. w porównaniu z liczbą 34.935 zezwoleń wydanych w roku 2021.

Najczęstszym powodem przyjazdu obcokrajowców była edukacja, stanowiąca powód prawie połowy wszystkich wydanych zezwoleń. Natomiast ok. jedną czwartą stanowiły zezwolenia na pracę z ogólnej liczby zezwoleń wydanych w ub. roku.

Uwzględniając liczbę zezwoleń wydanych w roku 2022, Irlandia uplasowała się w UE na siódmym miejscu. Jednak pod względem największego relatywnego wzrostu ogólnej liczby wydanych zezwoleń w 2022 r. w stosunku do roku 2021, Irlandia zajęła 3. miejsce wśród krajów unijnych, za Niemcami na pierwszym miejscu, z liczbą wydanych zezwoleń (+190 proc.) i za Maltą (+164 proc.).

Wydanie ponad 3,6 mln zezwoleń na pobyt przez kraje Unii w 2022 roku osobom z krajów spoza bloku jest rekordem od czasu rejestrowania danych, stanowiąc wzrost o 25,7 proc. Oznacza to, że wydano o 753.445 zezwoleń więcej w porównaniu z rokiem 2021.

Według irlandzkiego Urzędu ds. Szkolnictwa Wyższego liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających do Republiki na studia w ciągu dekady prawie się podwoiła, z ponad 13 tys. studentów w roku akademickim 2007/08 do ponad 25 tys. studentów zagranicznych w 2020/21 roku.

Tymczasem liczba studentów zagranicznych studiujących obecnie w Polsce po raz pierwszy przekroczyła 100 tys., po ostatnim szybkim wzroście, który w ciągu ostatniej dekady potroił się. Prawie 9 proc. studentów w Polsce to obecnie cudzoziemcy.

Z nowych danych opublikowanych przez magazyn „Perspektywy” wynika, że ​​w roku akademickim 2022/23 w bazie danych MEN zarejestrowanych było 102,2 tys. studentów zagranicznych.

Dane GUS wskazują, że po uwzględnieniu studentów z wymiany rocznej, łączna liczba wyniosła 105,4 tys. To o prawie 18 proc. więcej niż w poprzednim roku akademickim.

Zdecydowanie największą grupę narodową wśród studentów zagranicznych stanowi grupa 48,7 tys. Ukraińców, których liczba również wzrosła najbardziej od ub. roku o ponad 12 tysięcy.

W pierwszej dziesiątce krajów, z których pochodzą zagraniczni studenci uczący się w Polsce znalazły się: Białoruś (ok. 12 tys.), Turcja (ok. 3800), Zimbabwe (ok. 3600), Indie (ok. 2700), Azerbejdżan (ok. 2500), Uzbekistan (ok. 2100), Chiny (ok. 1800), Kazachstan (ok. 1700) i Nigeria (ok. 1600).

„Perspektywy” zauważają, że biorąc pod uwagę fakt, że na polskich uczelniach studiuje łącznie ok. 1,2 mln studentów, a ​​8,7 proc. są to osoby z zagranicy, to wartość ta byłoby zbliżona do średniej Unii Europejskiej.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.