Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | PUP a inne świadczenia z pomocy społecznej | ng24.ie

PUP a inne świadczenia z pomocy społecznej

 

Chociaż składanie aplikacji do PUP zostało zamknięte w lipcu tego roku, osoby, które kwalifikowały się do jego otrzymywania i które wciąż będą spełniać kryteria, mogą otrzymać pomoc socjalną w ramach następujących programów: Partial Capacity Benefit; Health and Safety Benefit; Disablement Benefit; Carer’s Benefit; Widow’s (Contributory) Pension; Widower’s (Contributory) Pension; Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension; Guardian’s Payment (Contributory); Jobseeker’s Allowance; Blind Pension; Widow’s (Non-Contributory) Pension; Widower’s (Non-Contributory) Pension; Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension; Guardian’s Payment (Non-Contributory); One-Parent Family Payment; Carer’s Allowance; Disability Allowance; Child Benefit; Working Family Payment; Back To Work Family Dividend; Daily Expenses Allowance.

W przypadku niektórych świadczeń kryteria ich wypłacania zostały zmienione w taki sposób, by umożliwić łatwiejsze skorzystanie z już wcześniej istniejących zasiłków i zapomóg dla osób poszukujących pracy.

Back to Education Allowance (BTEA) – osoby, które obecnie otrzymują PUP, mogą kwalifikować się do otrzymywania BTEA. Nie będą obowiązywały wówczas standardowe limity czasowe dla BTEA. Przykładowo – możesz kwalifikować się do uczęszczania na kurs 3 poziomu (studia wyższe) w ramach BTEA, nawet jeśli otrzymujesz PUP krócej niż 9 miesięcy. Musisz rozpocząć wtedy pierwszy rok kursu.

Zanim będziesz mógł otrzymać BTEA, będziesz musiał przejść na zasiłek dla osób poszukujących pracy (np. Jobseeker’s Allowance). Twoja stawka BTEA będzie wyliczona w oparciu o to świadczenie.

Maternity Benefit – jeśli otrzymujesz PUP, podczas ubiegania się o zasiłek macierzyński jesteś traktowana jako osoba zatrudniona. Wniosek o zasiłek macierzyński składasz w normalnym trybie. Urlop macierzyński powinien rozpocząć się nie później niż 2 tygodnie przed końcem tygodnia, w którym ma nastąpić planowany poród.

Jeśli w momencie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego nadal otrzymujesz PUP, musisz zamknąć wniosek i ubiegać się o zasiłek macierzyński. Powinnaś poprosić swojego lekarza GP o wypełnienie formularza MB3, który należy wysłać wraz z aplikacją.

Jeśli straciłaś pracę przed 8 lipca, kiedy pobierałaś zasiłek macierzyński, możesz ubiegać się o PUP po wygaśnięciu zasiłku macierzyńskiego.

 

Podatek i ubezpieczenie PRSI

Zasiłek PUP podlega opodatkowaniu. Kwota podatku, który jesteś zobowiązany zapłacić, zależy od twojego całkowitego rocznego dochodu. Nie zapłacisz podatku, jeśli twoje zobowiązanie podatkowe jest mniejsze niż przysługujące ci ulgi podatkowe (tax credits i tax allowances).

Kwoty PUP, które były wypłacane w 2021 roku, miały już odliczony podatek w oparciu o twoje ulgi podatkowe. Natomiast zapłata podatku za PUP, który był wypłacany w 2020 roku, została rozłożona na okres do 4 lat. Zestawienie twojego zobowiązana, które otrzymałeś od Revenue jeszcze pod koniec 2020 roku, zawiera twój podatek dochodowy i podatek USC za 2020 rok i informuje cię, czy masz nadpłatę bądź niedopłatę podatku za ten rok. Jeśli zapłaciłeś za mało podatku, możesz zapłacić cały podatek od razu albo rozłożyć płatność na raty. Revenue może pobierać niedopłaty, zmniejszając twoje ulgi podatkowe przez okres 4 lat, począwszy od stycznia 2022 roku. Nie będziesz musiał płacić odsetek od jakiejkolwiek niedopłaty.

 

Płatności zlecisz logując się do serwisu na myAccount.

W trakcie otrzymywania PUP otrzymujesz składki PRSI w tej samej klasie, co bezpośrednio przed zwolnieniem z pracy. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek otrzymają 52 składki roczne.

 

Gdy podejmiesz pracę

Musisz zrezygnować z pobierania PUP w dniu rozpoczęcia pracy. Możesz zrobić to przez Internet, korzystając z serwisu MyWelfare.ie.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.