Nasza Gazeta w Irlandii Program praktyk zawodowych - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Program praktyk zawodowych

Zdobądź nowe doświadczenie

Podpowiadamy, doradzamy

Osoby, które nigdy nie pracowały bądź utraciły pracę i chcą wrócić na rynek pracy mogą skorzystać z programu praktyk Work Placement Experience Programme (WPEP), który umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zawodzie.

Celem programu jest również umożliwienie przekwalifikowania się i zdobycia doświadczenia w nowej roli w ramach stażu. Udział w programie jest dobrowolny – jeśli nie chcesz w nim uczestniczyć lub z niego zrezygnujesz, nie zostaną nałożone żadne kary finansowe.

WPEP trwa 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia stażu. Będziesz uprawniony do odbycia łącznie 2 staży, przez maksymalny okres 12 miesięcy (52 tygodnie). Staże muszą odbywać się w różnych firmach, z 4-tygodniową przerwą między jednym a drugim stażem. W ramach programu będziesz pracować 30 godzin tygodniowo przez 4 lub 5 dni w tygodniu. 30 godzin obejmuje czas spędzony na szkoleniu.

Podczas obywania stażu WPEP możesz pracować w innej firmie w niepełnym wymiarze godzin, o ile nie koliduje to z godzinami stażu. Nie wpłynie to na stawkę wypłacanego świadczenia WPEP.

Kryteria kwalifikacji

  • bycie w wieku od 18 do 65 roku życia;

  • uczestniczenie w programie kwalifikującym do udziału w WPEP przez co najmniej 6 miesięcy (156 dni), takim jak: Community Employment Scheme, Tús, Rural Social Scheme (RSS), Back to Education Allowance, Youthreach, Springboard, Solas Training Programmes

lub

  • otrzymywanie jednego z następujących świadczeń: Jobseeker’s Benefit, Jobseeker’s Allowance, Jobseeker’s Transitional Payment, One-Parent Family Payment, Disability Allowance, Blind Person’s Pension, Farm Assist, Jobseeker’s Benefit for the Self-Employed.

Jeśli spędziłeś czas w więzieniu, może to wliczać się do 156-dniowego okresu kwalifikującego, o ile masz prawo do kwalifikującego się zasiłku z opieki społecznej.

Nie zakwalifikujesz się do WPEP, jeśli:

  • otrzymujesz zwykłe zasiłki dla osób poszukujących pracy;

  • bierzesz udział tylko w celu uzyskania jobseeker credits;

  • uczysz się lub szkolisz w pełnym wymiarze godzin;

  • otrzymujesz inne świadczenia, takie jak: Back to Education Allowance, Back to Work Enterprise Allowance, Short-Term Enterprise Allowance;

  • obecnie lub wcześniej byłeś członkiem zarządu lub pełniłeś funkcję dyrektora w firmie goszczącej stażystę lub z nią stowarzyszonej;

  • odbywałeś staż u tego samego pracodawcy.

Możesz pracować w niepełnym wymiarze godzin podczas stażu WPEP, o ile nie koliduje to z wymaganymi godzinami stażu. Praca w niepełnym wymiarze godzin nie wpłynie na stawkę wypłacanego WPEP. Nie możesz pracować w niepełnym wymiarze godzin z gospodarzem WPEP.

Trening i rozwój

Pracodawca oczekuje, że odbędziesz 60 godzin szkolenia zapewnianego przez niego lub w ramach innych akredytowanych kursów w niepełnym wymiarze godzin. 20 z 60 godzin powinno być szkoleniem obejmującym obowiązki w konkretnym sektorze. W razie potrzeby możesz otrzymać dotację na szkolenie (Training Support Grant) w wysokości do 1000 euro. Stypendium jest dostępne niezależnie od tego, czy wcześniej z niego korzystałeś.

Stawki WPEP

Tygodniowa stawka świadczenia wynosi 323 euro.

Jeśli masz prawo do otrzymania dodatków dla Kwalifikowanej Osoby Dorosłej lub Kwalifikowanych Dzieci bądź dodatkowych świadczeń, takich jak Fuel Allowance lub Christmas Bonus, nadal będziesz otrzymywać te świadczenia przy pobieraniu WPEP.

Urlop

Podczas 6-miesięcznego stażu będziesz miał prawo do wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy i 11 dni urlopu wypoczynkowego.

Składanie aplikacji

Skontaktuj się z lokalnym Intreo w celu sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do programu. Jeżeli tak, wszystkie staże WPEP będą ogłaszane na jobireland.ie – możesz aplikować na nie za pośrednictwem tej strony. Organizacje mogą wprowadzić procedury selekcji. Po zakwalifikowaniu się musisz wypełnić formularz (WPEP1, WPEP 2 lub WPEP 7) razem z pracodawcą, którego skan wyśle mailem do DSP firma, w której będziesz odbywał staż.

Opracowanie: NG na podstawie materiałów Citizens Information.

FOTO: Freepik


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.