Nasza Gazeta w Irlandii Prawa pasażera podczas podróży autobusem lub autokarem - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Prawa pasażera podczas podróży autobusem lub autokarem

W Unii Europejskiej podczas podróży większością autobusów lub autokarów przysługują ci prawa pasażera. Dotyczą one opóźnień, odwołania podróży, zagubienia bagażu i pomocy przy ewentualnym doznaniu obrażeń podczas jazdy. Operatorami podróży są firmy transportowe oraz firmy obsługujące terminale i dworce autobusowe.

Operatorzy podróży muszą:

 • udzielać informacji pasażerom o przysługujących im prawach oraz o tym, do jakiej pomocy podróżni są uprawnieni;

 • traktować wszystkich pasażerów sprawiedliwie i równo;

 • rozwiązywać problemy spowodowane opóźnieniami lub odwołanymi odjazdami.

Usługi turystyczne objęte ubezpieczeniem

 Podczas podróży autobusem lub autokarem na terenie Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy odnośnie do:

 • podróży rozpoczynających się i kończących na terenie krajów unijnych,

 • regularnych usług świadczonych na określonych trasach z zaplanowanymi przystankami.

 Firmy autobusowe obsługujące regularne przewozy autobusowe na dowolną odległość muszą:

 • Sprzedawać bilety bez żadnej dyskryminacji

Operatorzy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania. Na przykład nie mogą ustalać różnych cen biletów dla osób różnych narodowości.

 • Dostarczać informacje

Podczas całej podróży operatorzy muszą udzielać informacji o twoich prawach i danych kontaktowych Irlandzkiego Krajowego Urzędu ds. Transportu (Irish National Transport Authority). W przypadku podróży do innego kraju unijnego muszą podać dane innego krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów.

 • Mieć możliwość przyjmowania reklamacji

Firmy muszą zapewnić procedury i system skarg, abyś mógł dochodzić swoich praw.

Podróżując regularnym autobusem o rozkładzie jazdy dłuższym niż 250 km, musisz wykupić i również okazać bilet (papierowy lub e-bilet) lub inny dokument uprawniający do przejazdu.

 Odwołania podróży, opóźnienia i odszkodowania

 Podróżując regularnym autobusem o rozkładzie na dystansie dłuższym niż 250 km podróżnym przysługują dodatkowe prawa w przypadku opóźnienia odjazdu lub odwołania podróży.

Podróżni mają prawo do:

 • informacji;

 • zmiany trasy lub zwrotu kosztów;

 • opieki i pomocy;

 • odszkodowania i pomocy w razie wypadku.

Informacja

 Firma autobusowa musi poinformować podróżnych o zmianie sytuacji w ciągu 30 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Informacja musi dotyczyć czasu odjazdu autobusu, alternatywnym sposobie dotarcia do miejsca docelowego w przypadku utraty połączenia na trasie.

Zmiana trasy lub zwrot kosztów

Jeśli sprzedano zbyt wiele biletów, odwołano lub opóźniono wyjazd o więcej niż 2 godziny, możesz zmienić trasę swojej podróży do miejsca docelowego lub uzyskać pełny zwrot za bilety, oraz masz prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy i dodatkowe odszkodowanie w wysokości 50 proc. ceny biletu.

Opieka i pomoc

Jeśli twoja usługa miała trwać dłużej niż 3 godziny i jest opóźniona o więcej niż 90 minut, przysługują ci dodatkowe uprawnienia. W takim wypadku firma autobusowa musi zaoferować ci: bezpłatne przekąski, posiłki i napoje w ilości stosownie do długości opóźnienia, zakwaterowanie, jeśli musisz przenocować (do 2 nocy, do maksymalnej wartości 80 euro za noc) oraz transport do i z miejsca zakwaterowania.

Odszkodowanie i pomoc w razie wypadku

 Masz prawo do odszkodowania za śmierć lub uszkodzenie ciała oraz odszkodowania za bagaż, który został utracony lub uszkodzony w wyniku wypadku. Masz również prawo do pierwszej pomocy natychmiast po wypadku i innej, która może obejmować zakwaterowanie, wyżywienie, odzież i transport.

Opracowanie: “Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information.

FOTO: Dublin Bus SG (Wright Gemini 3) w nowych barwach TFI, Wikipedia, domena publiczna, Sonicandknuckles, CC BY-SA 4.0

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.