Nasza Gazeta w Irlandii Polaku, zagłosuj! - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Polaku, zagłosuj!

Wybory parlamentarne w 2023 r. zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w Irlandii, czasowo lub na stałe. Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo i niegraniczone prawa do głosowania, możesz złożyć wniosek o dodanie Ciebie do Spisu Wyborców w Irlandii i zagłosować, wybierając swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu, i odpowiedzieć na pytania postawione w referendum.

Kto może głosować za granicą

Prawo głosowania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;

 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;

 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Rejestracja w Spisie wyborców, jeśli mieszkasz za granicą

Ujęcie w spisie umożliwi oddanie głosu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w 2023 r.

Jak wybrać najlepszego kandydata

Przed wyborami warto dokładnie przeanalizować programy wyborcze kandydatów, zwrócić uwagę na ich podejście do istotnych kwestii społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, opieki zdrowotnej czy ochrony środowiska.

Wybory do Sejmu

W równych, bezpośrednich i proporcjonalnych głosowaniach, odbywających się w sposób tajny raz na 4 lata, wybieranych jest 460 posłów Sejmu RP. Czteroletnia kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem jego zebrania na pierwsze posiedzenie.

Wybory do Senatu

Do Senatu, Izby odpowiedzialnej za kluczowe decyzje legislacyjne, wybiera się 100 senatorów. Mandat senatora uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

Referendum

W dniu wyborów parlamentarnych odbędzie się referendum. Rządzący zdecydowali, że obywatele polscy będą mogli wypowiedzieć się w nim na „ tematy o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego”, zebrane w czterech pytaniach:

1.: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”

2.: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

3.: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”.

4.: “Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Zgodnie z prawem, do wzięcia udziału w referendum uprawniony jest każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat. Nie mogą wziąć udział osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym lub Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione.

Referendum będzie polegać na wstawienie znaku “X” w kratce obok odpowiedzi pozytywnej “Tak” bądź odpowiedzi negatywnej “Nie”.

O ważności bądź nieważności referendum pod względem proceduralnym orzeka odpowiednią uchwałą Sąd Najwyższy a o tym, czy wynik referendum ma charakter wiążący decyduje frekwencja, która musi wynieść przynajmniej 50 proc.

Co trzeba zabrać na wybory do lokalu wyborczego?

Żeby można było zagłosować, należy wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem: ważny dowód osobisty lub paszport.

Kiedy oddać głos w wyborach

Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbywać się będzie 15 października od 7:00 a 21:00 czasu miejscowego w dniu głosowania.

Kartę do głosowania otrzymasz po okazaniu Obwodowej Komisji Wyborczej ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego.

Kiedy oddany w wyborach głos jest ważny i co powoduje jego nieważności

Informacje o tym, w jaki sposób należy oddać ważny głos, znajdują się na dole karty do głosowania. Aby głos zaliczono, należy postawić znak „X” w kratce przy wybranym kandydacie lub opcji. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Stosując się do tych wytycznych, możemy zyskać pewność, że nasz głos będzie uwzględniony w wyborach.

Kiedy oddany w wyborach głos jest nieważny?

Precyzuje to instrukcja wyborcza dostępna w lokalach wyborczych. Jest to co najmniej jedna z następujących sytuacji:

 • do urny zostanie wrzucona pusta karta wyborcza,

 • przy nazwisku kandydata zamiast znaku „X” pojawi się inny symbol,

 • znak „X” znajdzie się poza kratką z wybraną opcją lub nazwiskiem kandydata,

 • znak „X” nie będzie przecinał co najmniej dwóch linii w obrębie kratki,

 • znak „X” znajdzie się w kratkach zbyt dużej ilości pól (np. gdy należy zagłosować na jednego kandydata, a głos zostanie oddany na dwóch).

Gdy zaznaczymy już właściwą pozycję lub pozycje na kartach do głosowania, wrzucamy kartę do urny, która znajduje się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wyborczego.

Jak prawidłowo wrzucić kartę do urny wyborczej?

Istotne jest to, by zadrukowana część karty była niewidoczna, więc najlepszym rozwiązaniem będzie jej złożenie.

Kalendarium

 • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania;

 • do 12 października można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania;

 • 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między  7.00 a 21.00 czasu miejscowego.

BB, https://www.gov.pl/, i.pl

Siedziby obwodowej komisji wyborczej w Irlandii

W Irlandii utworzono 11 obwodowych komisji:.

Numer obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej

109
Dublin I
5 Ailesbury Road
D04 W221, Dublin

110
Dublin II
Saint Benildus College
Kilmacud Road Upper, Stillorgan
A94 X886, Dublin

111
Dublin III
O’Connell Secondary School
Richmond Street North
D01 Y4A9, Dublin

112
Dublin IV
New Cross College
Cappagh Road, Finglas
D11 NC56, Dublin

113
Dublin V
Saint Patrick’s Senior National School
Blackcourt Road, Corduff
D15 W261, Dublin

114
Athlone
Monksland Community Centre
Monksland
N37 WK25, Athlone

115
Cork I
North Monastery Co-educational Secondary School , North Monastery Road
T23 P825, Cork

116
Cork II
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park
Old Mallow Road
T23 V9K3, Cork

117
Galway
Radharc na Mara School
Walter Macken Road, Mervue
H91 A3H2, Galway

118
Kilkenny
15A Hebron House
Hebron Business Centre, Hebron Road
R95 DD29, Kilkenny

119
Limerick
Saint Clement’s College
South Circular Road
V94 HP44, Limerick


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.