Nasza Gazeta w Irlandii Na pomoc narkomanom - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Na pomoc narkomanom

Irlandia otworzy pierwszy nadzorowany ośrodek iniekcji narkotyków

Niedawno utworzona Komisja ds. Zażywania Narkotyków Oireachtasu poinformowała, że pierwsza w Irlandii placówka iniekcji narkotyków nadzorowana przez lekarza (w skrócie „MSIF”) zostanie wreszcie wkrótce otwarta. To wynik długiego i skomplikowanego procesu.

Placówka będzie zlokalizowana w centrum Dublina w Riverbank Centre. Obsłuży ją organizacja charytatywna Merchant Quay Ireland. Zostanie otwarta przed końcem tego roku.

MSIF to obiekt, w których ludzie mogą wstrzykiwać narkotyki w bezpiecznym środowisku, pod nadzorem wyszkolonych pracowników służby zdrowia. Dzięki temu, mają zapewnione czyste igły, zaś odpady po zażyciu narkotyku mogą być w odpowiedni sposób zutylizowane.

W przypadku przedawkowania dana osoba otrzyma natychmiastową opiekę, a osoby, które wyrażą chęć zaprzestania używania heroiny lub innych narkotyków, otrzymają pomoc w tym zakresie.

Tego typu placówki iniekcyjne istnieją obecnie w Australii, Kanadzie i kilku krajach europejskich, w tym w Niemczech, Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Szwajcarii. Udowodniono, że zmniejszają ryzyko przenoszenia chorób będących konsekwencją wspólnego używania igieł.

Decyzja o utworzeniu takiej placówki w Irlandii została po raz pierwszy podpisana przez rząd w 2015 r., jednak w kolejnych latach projekt napotkał szereg problemów.

W 2019 r. irlandzka agencja ds. pozwoleń na budowę, An Bord Pleanála, wydała tymczasowe pozwolenie na budowę obiektu, które umożliwiło wykorzystanie pomieszczeń zajmowanych przez Merchants Quay Ireland. Placówki iniekcji nadzorowanej medycznie miała funkcjonować tak przez trzy lata.

Jednakże, pozwolenie na budowę zostało uznane za nieważne, gdy szkoła St Audoen, zlokalizowana w pobliżu proponowanego centrum, podjęła działania prawne przeciwko tej decyzji. W swoim sprzeciwie złożonym do sądu zarząd szkoły powoływał się głównie na negatywne konsekwencje, jakie utworzenie takiego obiektu miałoby dla uczniów i personelu, a także na fakt, że proponowana inwestycja spowodowałaby problem handlu narkotykami.

Unieważniając pierwotne pozwolenie na budowę wydane w 2019 r., sędzia Garrett Simons w swojej decyzji z lipca 2021 r. orzekł, że An Bord Pleanála nie odniósł się odpowiednio do obaw rady szkoły.

Co ciekawe, pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego, półtora roku później, w grudniu 2022 r., pozwolenie na budowę zostało ostatecznie przyznane, a prace budowlane nad długo oczekiwanym obiektem rozpoczęły się w zeszłym miesiącu.

Przemawiając na posiedzeniu Oireachtas Drugs Use Committee 20 czerwca, prof. Eamon Keenan, National Clinical Lead for Addiction Services w HSE, powiedział, że otwarcie placówki jest jednym z najważniejszych wdrażanych środków redukcji szkód w nadchodzących miesiącach.

Zadaniem nowo utworzonej Komisji Oireachtas jest zbadanie zaleceń Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie zażywania narkotyków. Wśród 36 zaleceń znalazła się propozycja, aby osoby zażywające nielegalne środki odurzające były kierowane do służby zdrowia i usług uzależnień, a nie ścigane do sądu i karane wysoką karą grzywny.

Martina Queally, regionalna dyrektorka HSE odpowiedzialna za Dublin i region południowo-wschodni, powiedziała Komisji, że otwarcie MSIF jest jednym z kilku środków „redukcji szkód”, które rząd planuje utworzyć.

Zauważyła również, że rocznie ok. 23 tys. osób w Irlandii poddawanych jest leczeniu związanemu z narkotykami.

Pod koniec kwietnia br. 11 385 osób leczono od uzależnienia od opioidów (OAT). Obecnie, w całym kraju działa 85 klinik substytucji opioidów HSE, z ponad 300 lekarzami pierwszego kontaktu i 759 aptekami zaangażowanymi w program leczenia.

AD

FOTO: National Needle Exchange Forum  https://www.facebook.com/needleexchangeforum


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.