Nasza Gazeta w Irlandii Irlandia wśród liderów spożycia kokainy - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Irlandia wśród liderów spożycia kokainy

Szokujące wyniki raportu ONZ

Według raportu „Global Report on Cocaine – 2023”, opublikowanego w marcu przez Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości, Irlandia zrównała się z USA i Austrią pod względem spożycia kokainy. Zajmuje już czwarte miejsce w światowym rankingu.

W raporcie stwierdzono, że niemal jedna osoba na czterdzieści, czyli 2,4 proc. mieszkańców Irlandii, przyznało się do używania kokainy w poprzednim roku. Liczba ta stawia Irlandię na równi ze Stanami Zjednoczonymi i Austrią, za Australią (4,2 proc.), Hiszpanią (2,5 proc.) i Holandią (2,5 proc.), zajmującymi odpowiednio 1., 2. i 3. miejsce pod względem zażywania tego narkotyku.

Światowa podaż kokainy jest na rekordowym poziomie. Uprawa koki podwoiła się w latach 2013–2017, osiągnęła szczyt w 2018 r. i ponownie gwałtownie wzrosła w 2021 r.

W raporcie ONZ zauważono również, że zmieniły się główne punkty przemytu kokainy do Europy. Obecnie są to Belgia i Holandia, które wyprzedziły Półwysep Iberyjski, będący przez lata głównym węzłem dostaw do Europy. Największe konfiskaty kokainy w Europie w 2021 r. miały miejsce w holenderskich miastach portowych: Rotterdamie (70,6 ton) i Antwerpii (89,5 ton). Być może bliższe sąsiedztwo Irlandii z Holandią jest jednym z czynników wpływających na podaż kokainy sprzedawanej w Irlandii, jak i w Wielkiej Brytanii. W raporcie zauważono również, że pomimo waśni między różnymi gangami, handel narkotykami w Irlandii jest nadal w dużej mierze kontrolowany przez przestępców irlandzkich.

Autorzy raportu stwierdzili, że rośnie równocześnie palenie kraku, tzw. „rock”. Staje się to widocznym trendem w Europie Zachodniej, co zauważono u osób poszukujących po raz pierwszy pomocy w leczeniu z narkomanii.

Według innego raportu, przygotowanego przez HSE „Drugs and Alcohol Helpline Report 2022”, dotyczącego m.in. połączeń na linię pomocy narkomanom, w zeszłym roku odnotowano sięgający 17 proc. wzrost telefonów związanych z kokainą. Tego narkotyku dotyczyło 981 telefonów z łącznej liczby 5412 kontaktów. Było to ok. 18 proc. więcej niż w 2020 lub 2021 r.

Polska nie znalazła się na liście 40 krajów o największej konsumpcji kokainy zawartej w raporcie ONZ, chociaż według jego autorów, kokaina nie jest rzadkością w Europie Wschodniej a jej używanie w tym regionie jest zazwyczaj powszechne wśród osób o wyższych dochodach.

Radosław Kotowski


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.