Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w Dublinie: zgłoś swój wiersz! -

Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w Dublinie: zgłoś swój wiersz!

Towarzystwo Irlandzko-Polskie oraz Staropolska Akademia Nauk Stosowanych z filią w Dublinie zapraszają autorów do zgłaszania swoich tekstów poetyckich. Nabór związany jest z planowanym wydaniem dwujęzycznej, polsko-angielskiej, publikacji prezentującej współczesną poezję polską twórców w Irlandii. Tematyka zgłaszanych tekstów powinna odnosić się do zagadnień szeroko rozumianej emigracji, jej blasków, odcieni oraz życia Polaków w Irlandii. 

Osoby piszące, które są zainteresowane udziałem w powstającej publikacji, mogą przesyłać swoje zgłoszenia na adres e-mail: dziekanat.dublin@stans.edu.pl z dopiskiem „Wieczór poezji emigracyjnej”.

Jeden autor może zgłosić 3-5 wierszy w języku polskim oraz ich tłumaczenia na język angielski. Przesłane teksty (czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza) należy przesłać do 28 lutego 2023 r.

Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja kontaktuje się jedynie z osobami, których teksty zostaną zakwalifikowane do prezentacji w trakcie wieczoru poezji. Ostateczna wersja tłumaczeń anglojęzycznych wierszy, będzie konsultowana z irlandzkimi recenzentami i autorami.

W dniu 12 marca 2023 r. w Domu Polskim w Dublinie planowany jest wieczór poezji emigracyjnej i prezentacja twórczość wybranych autorów, których poezja będzie rozpatrywana w dalszych etapach wydawniczych. Wieczór odbędzie się w ramach Światowego Dnia Poezji UNESCO. Więcej szczegółów o wieczorze poezji już niebawem na stronach: http://irishpolishsociety.ie/, https://stsw.edu.pl/irlandia/, oraz pozostałych zaprzyjaźnionych organizacji i portali polonijnych.

Patronat medialny: Miesięcznik Literacki „AKANT”, czasopismo literackie „POEZJA dzisiaj”, Dubliński Salon Literacki, Tygodnik „Nasz Głos”, Magazyn „MiR”, Studio 37 Dublin, Radio Wnet, Radio NEAR.FM oraz portal Polska-IE.com.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
O nas/About Us