Nasza Gazeta w Irlandii Więcej uczniów siedzi w domach - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Więcej uczniów siedzi w domach

Przybywa rodziców, którzy decydują się na alternatywne nauczanie

Liczba dzieci objętych edukacją alternatywną, w tym nauczaniem domowym w Irlandii wzrosła o prawie 30 proc. w ciągu ostatnich czterech lat. To wnioski z opracowania Tusla, irlandzkiej agencji ds. opieki nad dziećmi.

Opublikowane przez Tusla dane, które przytoczył serwis Irishexaminer.com, pokazują, że w 2021 r. zarejestrowanych było 1808 uczniów, którzy kształcili się poza szkołą. Większość z nich uczyła się w domach. Liczba ta pokazuje znaczny wzrost w porównaniu z 1410 dzieci korzystających z alternatywnych metod nauczania w 2018 r., 1495 w 2019 r. i 1648 w 2020 r. Jak wynika z analizy, najwięcej dzieci korzystało z alternatywnej edukacji w głównych ośrodkach miejskich. 255 było zarejestrowanych w Dublinie, 217 w Cork i 116 w Galway.

Znaczący wzrost alternatywnych opcji edukacyjnych zbiegł się z pandemią COVID-19 w 2020 r., kiedy większość dzieci pobierała przynajmniej część nauki w domu z powodu zamknięcia szkół. Może też jednak oznaczać wzrost liczby rodziców, którzy wolą kształcić swoje dzieci poza systemem oświaty publicznej, np. z powodu rosnącego niezadowolenia z programu nauczania w szkołach czy sposobu, w jakim treści są przekazywane dzieciom, zwłaszcza jeśli jest to sprzeczne z ich osobistymi przekonaniami.

Konstytucja Irlandii wskazuje, że rodzic lub opiekun jest głównym wychowawcą swojego dziecka, co oznacza, że rodzice mają prawo do nauczania swoich dzieci w domu lub wysłanie potomka do szkoły klasyfikowanej jako „niezarejestrowana”. Jeśli rodzic wybierze dla swojego dziecka taką opcję nauczania, jest prawnie zobowiązany do złożenia wniosku do Tusli o rejestrację dziecka.

Za regulowanie takiej edukacji odpowiedzialna jest Służba Oceny i Rejestracji Edukacji Alternatywnej z ramienia Tusli (Alternative Education Assessment and Registration Service). Proces rejestracji obejmuje ocenę zapewnianej edukacji, wykorzystywanych materiałów dydaktycznych oraz czasu dziennego lub tygodniowego, który zostanie przeznaczony na naukę. Po pomyślnym zakończeniu tej oceny uczeń może zostać umieszczony w ustawowym rejestrze dzieci uczących się poza publiczną szkołą. Uczniowie kształcący się w domu mogą przystępować do egzaminów Junior lub Leaving Cert, jeśli zechcą, ale muszą zgłosić się jako kandydaci zewnętrzni do wyznaczonych ośrodków.

Radosław Kotowski


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

O nas/About Us