Nasza Gazeta w Irlandii Opieka nad dziećmi w Irlandii i refundacja kosztów - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Opieka nad dziećmi w Irlandii i refundacja kosztów

Krajowy Program Opieki nad Dziećmi

National Childcare Scheme (NCS) jest programem, który udziela wsparcia finansowego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w odniesieniu do godzin spędzonych poza szkołą lub w przedszkolach.

Program NCS był wprowadzany stopniowo i miał zastąpić wszystkie istniejące programy wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi, aczkolwiek program opieki nad małymi dziećmi i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym – Early Childhood Care and EducationECCE będzie nadal działał obok NCS.

Program ECCE zapewnia jeden bezpłatny rok dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie dzieci, które osiągną już dwa lata i osiem miesięcy mogą uczęszczać do przedszkola i kontynuować pobyt w przedszkolu do czasu osiągnięcia wieku szkolnego. Limit wieku dziecka, które powinno zakończyć przebywanie w przedszkolu ustalono na pięć lat i sześć miesięcy (na koniec roku przedszkolnego). Nabór do przedszkoli odbywa się obecnie tylko raz w roku we wrześniu, zaś rok nauczania w ramach pre-school trwa od września do czerwca następnego roku.

Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym

National Childcare Scheme przewiduje dwa rodzaje dotacji na opiekę nad dziećmi:
1) uniwersalną dotację dla wszystkich rodzin z dziećmi w wieku poniżej 3. roku życia, bez względu na wysokość dochodów
2) dotację dla dzieci do 15. roku życia, która jest przyznawana na podstawie dochodu podlegającego pod Means Test.

Dziecko musi uczęszczać do podmiotu świadczącego usługi opieki nad dziećmi, który jest zarejestrowany w Tusla i posiada umowę z departamentem ds. dzieci i młodzieży. Listę ośrodków można znaleźć na stronie programu: www.ncs.gov.ie/en/childcare-search.
Subsydia są wypłacane bezpośrednio dostawcy usług opieki nad dziećmi, ale o dotację należy się ubiegać samemu. Usługodawca odejmuje tę dotację od rachunku za opiekę nad dzieckiem.

Dotacja dla dzieci w wieku przedszkolnym bez względu na dochody

  • Dotyczy tylko dzieci w wieku od sześciu miesięcy (24 tygodnie) do trzech lat (36 miesięcy).

  • Dostępna jest dla rodziców o dowolnym poziomie dochodów i nie zależy od wysokości dochodu.

  • O dotację mogą się ubiegać rodzice dzieci w wieku powyżej trzech lat (36 miesięcy), którzy nie zakwalifikowali się jeszcze do bezpłatnego programu przedszkolnego (ECCE).

  • Dzieci muszą uczęszczać do podmiotu świadczącego usługi opieki nad dziećmi, który jest zarejestrowany w Tusla.

Dla osób kwalifikujących się do pomocy dotacja wynosi 50 centów za godzinę dla maksymalnej 45-godzinnej subsydiowanej opieki nad dziećmi w tygodniu. Wysokość stawki może ulec zmianie w budżecie na 2023 r., który zostanie ogłoszony pod koniec września.

Dotacja do opieki dla rodzin o niskich dochodach

  • Dotacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy (24 tygodnie) do 15 lat.

  • Jest dostępna dla rodzin o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 60 tys. rocznie, weryfikowanym przez Means Test.

  • Stawka dotacji będzie uzależniona od dochodu rodziny, wieku i etapu edukacyjnego dziecka oraz liczby dzieci w rodzinie.

  • Można wykorzystać subsydiowane godziny na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi przed szkołą i po szkole.

  • Dzieci muszą uczęszczać do podmiotu świadczącego usługi opieki nad dziećmi, który jest zarejestrowany w Tusla.

  • Rodzic nie musi być zatrudniony, ale liczba dostępnych godzin opieki nad dziećmi będzie zależała od godzin, w których ty i twój partner będziecie pracować, uczyć się lub szkolić.

Możesz sprawdzić szczegóły dofinansowania na podstawie dochodów gospodarstwa domowego na stronie: www.ncs.gov.ie/en/childcare-subsidy-calculator-input.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i NCS.gov.ie.

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

O nas/About Us