Nasza Gazeta w Irlandii Twórcy dostaną pensje - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Twórcy dostaną pensje

Wybrano artystów i pracowników artystycznych do wypłat Artists Basic Income

Dwa tysiące artystów i pracowników artystycznych będzie mogło liczyć na trzyletnie stypendia w wysokości 325 euro tygodniowo. To zasługa nowego pilotażowego programu –„Podstawowy dochód dla sztuki”.

Koszt 325 euro tygodniowych wypłat dla 2 tys. odbiorców wyniesie 33,8 mln euro rocznie, co odpowiada całkowitym wydatkom w wysokości 101,400 mln euro w ciągu trzech lat trwania programu. Do każdego z uczestników trafi więc 16 900 euro rocznie.

Jak przypomina serwis rte.ie, aby wszyscy ubiegający się o stypendium mieli równe szanse na bycie jednym z 2 tys. szczęśliwych laureatów, do wyłonienia „zwycięzców” wykorzystano anonimowy proces selekcji za pomocą oprogramowania randomizującego.

Zwycięzcy artyści zostali wybrani spośród ok. 8,2 tys. kwalifikujących się wnioskodawców. Termin składania wniosków upłynął 12 maja, a listę laureatów ogłoszono 8 września. Nie wiadomo jeszcze, czy wśród beneficjentów programu znaleźli się przedstawiciel irlandzkiej Polonii.

Program dochodu podstawowego był głównym pomysłem komisji Arts and Culture Recovery Taskforce, którą powołano dwa lata temu do znalezienia sposobu na poprawę sytuacji w sektorze artystycznym po bezprecedensowych szkodach wynikających z pandemii COVID-19.

Do programu dołączyć mógł każdy twórca, którego działalność mieściła się w definicji sztuki zawartej w Ustawie o sztuce z 2003 r., która stanowi, że „sztuka oznacza każdą twórczą lub interpretacyjną ekspresję w dowolnej formie i obejmuje w szczególności sztuki wizualne, teatr, literaturę, muzykę, taniec, operę, film, cyrk i architekturę, a także wszelkie media wykorzystywane do tych celów”.

 

Podstawowy dochód dla artystów i ludzi sztuki

Kandydaci mogli składać wnioski w trzech kategoriach: praktykujący artyści; pracownicy sztuk kreatywnych, zdefiniowani jako osoby, które mają praktykę twórczą lub których praca twórcza wnosi kluczowy wkład w interpretację lub wystawę sztuk; niedawno przeszkoleni, ci, którzy ukończyli studia z odpowiednimi kwalifikacjami w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wśród wybranych szczęśliwców znalazło się 707 artystów wizualnych, 584 muzyków, 204 artystów pracujących w filmie, 184 pisarzy, 173 aktorów i artystów teatralnych, 32 tancerzy i choreografów, 13 artystów cyrkowych i 10 architektów.

Beneficjenci wezmą również udział w trzyletnim programie badawczym mającym na celu ocenę wpływu dochodu podstawowego na ich sektor. Tygodniowa płatność będzie podlegać opodatkowaniu, ale kwota zapłaconego podatku będzie zależeć od sytuacji finansowej danej osoby. Dochód będzie również podlegał opłaceniu składek PRSI w klasie S. Osoby fizyczne będący beneficjentami programu mogą uzyskiwać dodatkowy dochód z innych źródeł.

W ocenie minister ds. sztuki Catherine Martin program ma potencjał do fundamentalnej zmiany sposobu wspierania sztuki i kreatywności w Irlandii.

Anna Domańska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.