Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Podstawowy dochód dla artystów i ludzi sztuki -

Podstawowy dochód dla artystów i ludzi sztuki

 

Aplikacje do Programu pilotażowego Basic Income for the Arts (BIA), oferującego podstawowy dochód ludziom sztuki, zostały oficjalnie otwarte 12 kwietnia. Program ma pomóc w zbadaniu, jak otrzymywanie dochodu podstawowego i stabilizacja finansowa wpłynie na twórczość i rozwój artystów i pracowników artystycznych.

Program skierowany jest do praktykujących artystów, pracowników twórczych, działających w sektorze kultury i sztuki, których praca twórcza wnosi kluczowy wkład w produkcję, interpretację lub wystawę sztuki, ale też do niedawno przeszkolonych kandydatów na artystów. Jednym z celów programu BIA jest umożliwienie artystom i pracownikom artystycznym skupienia się na produkcji i praktyce artystycznej bez konieczności podejmowania innej pracy, aby się utrzymać. Program ma również wspierać uczestników w rozwijaniu ich pracy artystycznej poprzez zapewnianie dochodów w okresach, kiedy prace i portfolio artysty są dopiero rozwijane.

Grupa 2000 kwalifikujących się i wybranych losowo osób z sektora kultury będzie otrzymywać 325 euro tygodniowo przez trzy lata. Projekt został zarekomendowany przez Grupę Zadaniową ds. Odzyskiwania Kultury i Sztuki i ma kosztować państwo 35 mln euro rocznie. W opisie programu wskazano na sztukę rozumianą jako „twórczość lub interpretacyjną ekspresję (zarówno tradycyjną, jak i współczesną) w jakiejkolwiek formie i obejmuje w szczególności sztuki wizualne, teatr, literaturę, muzykę, taniec, operę, film, cyrk i architekturę, oraz obejmuje wszelkie media, wykorzystywane do tych celów”.

Selekcja kandydatów będzie procesem niekonkurencyjnym, co oznacza, że jeśli dana osoba spełni kryteria kwalifikowalności, zostanie ona włączona do losowego procesu wyboru.

Podobnie jak w przypadku większości innych dochodów płatność BIA będzie podlegać opodatkowaniu, ale jak każdy przychód kwota zapłaconego podatku będzie zależeć od osobistej sytuacji podatnika. Odbiorcy dochodu podstawowego mogą również pracować w innym miejscu lub otrzymywać dochód z innego źródła.

Wszyscy kandydaci muszą:

  • mieć 18 lat lub więcej;

  • być w stanie udokumentować swoją praktykę twórczą lub karierę artystyczną;

  • mieszkać w Republice Irlandii;

  • mieć uregulowane podatki.

O BIA nie mogą aplikować mi.in:

  • osoby, które nie mogą wykazać, że prowadzą twórczą praktykę w dziedzinie sztuki lub że ich twórczość wnosi kluczowy wkład w produkcję, interpretację lub wystawę sztuki;

  • studenci studiów stacjonarnych lub ci, którzy będą uczęszczać na studia stacjonarne w okresie od października 2022 do października 2025 r.;

  • osoby zatrudnione na pełny etat w ramach PAYE w organizacjach finansowanych przez The Arts Council, komercyjne organizacje artystyczne lub inne finansowane przez państwo organizacje artystyczne lub kulturalne;

  • Członkowie Aosdána otrzymujący Cnuas.

Aplikacje do Programu można składać do 12 maja, do godz. 13:00.
Więcej informacji, w tym kryteria kwalifikacyjne, dostępnych jest tutaj.

Krystyna Zielińska

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
O nas/About Us