Nasza Gazeta w Irlandii Residential Tenancies Bord (RTB) pomaga przy podwyżkach czynszów i sporach z landlordem - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Residential Tenancies Bord (RTB) pomaga przy podwyżkach czynszów i sporach z landlordem

Mediacje na ratunek najemcom

Wzrost cen uderza we wszystkich i przysparza coraz większych kłopotów. Również najemcom mieszkań, których dotykają podwyżki czynszów. Skutkiem jest wzrost liczby sporów z wynajmującymi lokale. Residential Tenancies Bord (RTB) przypomina, że alternatywą dla wniesienia sprawy do sądu, co może okazać się czasochłonne i kosztowne, mogą być mediacje. Nie dość, że bezpłatne, to mogą być świadczone przy pomocy tłumacza języka polskiego.

Usługa mediacji RTB, organu publicznego powołanego w celu wspierania najemców i właścicieli nieruchomości w przypadku wszelkich sporów, jest bezpłatna. I w wielu przypadkach okazuje się ratunkiem w napiętej sytuacji. Celem mediacji jest umożliwienie obu stronom zrozumienia problemu w zakresie ich praw i obowiązków, tak aby mogli spróbować wkroczyć na wspólną płaszczyznę rozmów i w rezultacie osiągnąć porozumienie. Proces mediacji nie opiera się na badaniu dowodów lub ustaleniu, kto ma rację, a kto nie, ale raczej na tym, w jaki sposób obie strony mogą rozwiązać problem, współpracując ze sobą.

Usługa mediacji RTB jest poufna i jej wyniki nie są publikowane na stronie internetowej organizacji. Większość rozmów mediacyjnych odbywa się przez telefon, co stanowi prostą, wygodną i skuteczną opcję rozwiązywania problemów, zaplanowaną w czasie dogodnym dla obu stron. Niezależny i przeszkolony mediator będzie współpracował z każdą ze stron osobno, aby w krótkim czasie osiągnąć wzajemnie akceptowalne porozumienie. Dzięki temu większość sporów rozwiązuje się szybko.

Jeżeli dojdzie do porozumienia między obiema stronami w drodze mediacji, a żadna ze stron nie wycofa się z porozumienia w ciągu 10-dniowego okresu odwołania, porozumienie będzie stanowić podstawę wiążącej obie strony umowy. Tzw. Nakaz Ustalenia (Determination Order) określa wynik mediacji, zgodnie z ustaleniami obu stron, i zawiera zarówno warunki, których należy przestrzegać, jak i terminy ich wykonania. Jeśli mediacja nie powiedzie się, jedna lub obie strony mogą złożyć jeszcze wniosek o rozpatrzenie sporu przez Trybunał ds. Najmu (Tenancy Tribunal).

Chociaż Usługi Rozstrzygania Sporów RTB nie są dostępne w innych językach niż angielski, RTB zapewnia tłumacza dla tych osób, którzy tego potrzebują, niezależnie od tego, czy są to najemcy, czy właściciele. Koszt ten jest pokrywany przez RTB. W przypadku przesłuchań mediacyjnych RTB oferuje usługi tłumaczenia ustnego poprzez przesłuchanie hybrydowe. Strona, która potrzebuje takiej usługi, będzie musiała stawić się z mediatorem, a druga strona będzie miła zadawane pytania przez telefon.

W 2021 r. do RTB wpłynęło 272 wniosków o tłumaczenia ustne. Najczęściej zamawianymi językami są polski, portugalski i rosyjski.

Wniosek online o usługę rozstrzygania sporu można złożyć za pośrednictwem portalu RTB: disputes.rtb.ie/Disputes/General.aspx
Krystyna Zielińska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.