Nasza Gazeta w Irlandii Praca zdalna w czasie pandemii i odliczenia od podatku - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Praca zdalna w czasie pandemii i odliczenia od podatku

Pandemia ma duży wpływ na nasze życie zawodowe. Większość firm zaleca pracownikom, aby w miarę możliwości pracowali z domu. Jest to e-praca, znana także jako praca z domu bądź praca zdalna, którą wykonuje się przez dłuższy okres w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Jeżeli z powodu pandemii COVID-19 musiałeś przejść na pracę zdalną, możesz ubiegać się o ulgę podatkową E-working Tax Relief z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z wykonywaną pracą tj.: związanych z opłacaniem energii elektrycznej, ogrzewania oraz dostępu do internetu. Ulga E-working Tax Relief zaczęła obowiązywać w ubiegłym roku podatkowym i będzie obowiązywała przez czas trwania pandemii COVID-19

 

Koszty kwalifikowane

 

W ramach ulgi możesz odliczyć:

 • 30 proc. kosztów dostępu za internetu za dni przepracowane w domu;

 • inne wydatki, które musisz ponosić w związku z wykonywaniem swojej pracy.

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów, których nie pokrył twój pracodawca. Jeżeli twój pracodawca pokryje twoje wydatki za pracę z domu, ulga E-working Tax Relief zostanie pomniejszona o tą kwotę.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę ulgi

 

E-pracownik

Aby zostać uznanym za e-pracownika, musisz:

 

 • mieć spisaną umowę z pracodawcą, w ramach której jesteś zobowiązany do pracowania z domu,

 • być faktycznie zobowiązanym do wykonywania podstawowych obowiązków służbowych w domu.

 

E-working to:

Za czynności związane z e-workingiem uznaje się:

 • pracowanie przez dłuższy czas z domu;

 • logowanie się do komputera firmowego;

 • wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, danych lub plików;

 • zdalne opracowywanie pomysłów, oferowanie produktów i świadczenie usług.

Więcej informacji na temat kryteriów kwalifikujących można znaleźć w poradniku Revenue’s Tax and Duty dostępnym pod tym linkiem.

Jeśli jesteś pracownikiem przygranicznym lub transgranicznym zatrudnionym w Irlandii, a na co dzień mieszkasz w Irlandii Północnej i spełniasz inne kryteria, również możesz ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu e-pracy.

 

Pokrywanie kosztów pracy zdalnej przez pracodawcę

Jeżeli twój pracodawca pokrywa koszty twojej pracy zdalnej w kwocie do 3,20 euro dziennie, kwota ta może nie być opodatkowana, nie musisz też płacić od niej PRSI ani USC.

Jeżeli kwota ta przekracza 3,20 euro dziennie, płacisz podatek, PRSI i USC od kwoty powyżej 3,20 euro. Należy pamiętać, że pracodawcy nie są prawnie zobowiązani do pokrywania kosztów pracy zdalnej swoich pracowników.

Jeśli pracodawca NIE pokrywa kosztów pracy zdalnej, możesz złożyć wniosek do Revenue o ulgę podatkową na koniec roku.

Jeśli dzielisz się swoimi rachunkami z inną osobą, w takim wypadku koszt dzielony jest między ciebie a tę osobę na podstawie kwot uiszczanych przez każdą z osób.

Kwota twojego zwrotu jest obliczana w oparciu o następujące dane:

 • liczba dni przepracowanych z domu;

 • suma wydatków;

 • stawka odliczenia ustalona przez Revenue na podstawie obliczenia kosztów prowadzenia biura w twoim domu.

Stawka odliczenia wynosi 10 proc. kosztów energii elektrycznej i ogrzewania.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

O nas/About Us