Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Praca zdalna w czasie lockdownu i odliczenia od podatku -

Praca zdalna w czasie lockdownu i odliczenia od podatku

 

 

Nowa ulga E-working Tax Relief zaczęła obowiązywać w roku podatkowym 2020 i obowiązuje tylko na czas trwania pandemii COVID-19. W ramach tej ulgi możemy otrzymać zwrot części kosztów energii elektrycznej, ogrzewania i dostępu do internetu, w związku ze świadczeniem pracy zdalnej. Mogą z niej skorzystać osoby, które zostały oddelegowane przez pracodawcę do świadczenia pracy z domu z powodu pandemii COVID-19.

 

Wydatki podlegające zwrotowi

 • ogrzewanie – 10 proc. kosztów,

 • elektryczność – 10 proc. kosztów,

 • internet – 30 proc. kosztów,

 • inne udokumentowane wydatki, które są niezbędne do wykonywania twojej pracy.

Dowiedz się, jakie kryteria obowiązują, aby Revenue uznało ciebie jako e-pracownika.

 

Podatek od sprzętu otrzymanego od pracodawcy

Jeśli pracodawca udostępnia ci sprzęt potrzebny do pracy, taki jak komputer czy drukarka, a ty używasz go głównie do pracy, otrzymany sprzęt nie jest uznawany za świadczenie rzeczowe. Oznacza to, że nie musisz płacić żadnego podatku za sprzęt otrzymany od pracodawcy.

 

Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax)

Podatek od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax (CGT) – jest podatkiem pobieranym od zysku uzyskanego ze zbycia jakiegokolwiek składnika aktywów. Jest on uiszczany przez osobę dokonująca zbycia. Zysk z tego tytułu (cena kupna − cena sprzedaży) jest uznawany za dochód do opodatkowania.
W przypadku pracy zdalnej, jeżeli korzystasz tylko z części swojego domu w ramach świadczenia e-pracy, twój dom pozostaje twoim miejscem zamieszkania i nie jesteś odpowiedzialny za Capital Gains Tax przy jego sprzedaży.

 

Przykład

Mieszkasz samotnie i rozliczasz się sam. Pracujesz zdalnie przez 168 dni w roku. W 2020 roku twoje rachunki za ogrzewanie i elektryczność wyniosły 1500 euro, koszt internetu wyniósł 450 euro. Ulgę wyliczysz w następujący sposób:

 1. pomnóż kwotę wydatków przez liczbę przepracowanych dni w roku: 1500 euro × 168 = 252000 euro;

 2. podziel otrzymaną kwotę przez liczbę dni w roku: 252000 euro ÷ 366 = 689 euro;

 3. wylicz 10 proc. ulgi od otrzymanej kwoty: 10 proc. z 689 euro = 69 euro.

  Za ogrzewanie i elektryczność należy się 69 euro ulgi.

 4. W podobny sposób obliczamy koszt internetu: 450 euro × 168 = 75600 euro;

 5. podziel te kwotę przez liczbę dni w roku: 75600 ÷ 366 = 207 euro;

 6. wylicz 30 proc. ulgi od otrzymanej kwoty: 30 proc. z 207 euro = 62 euro.

  Za internet należy się 62 euro ulgi.

Uwaga! Przy obliczaniu ulgi za rok 2020 liczba dni kalendarzowych wynosi 366 dni – w roku 2021 będzie to 365 dni. Jeżeli mieszkasz z inną osobą i dzielisz koszty rachunków na pół, podstawę obliczeń stanowi połowa kwot ponoszonych wydatków.

 

Składanie aplikacji o E-working tax relief

O ulgę możesz ubiegać się na stronie myAccount  lub uzyskać dostęp do usługi myAccount z użyciem aplikacji RevApp.

 1. Wejdź na myAccount;

 2. Kliknij na „Review your tax” w zakładce „PAYE Services”;

 3. Kliknij na „Income Tax return”;

 4. Na stronie „Tax Credits and Reliefs” (strona 4 z 5) wybierz zakładkę „Your job”;

 5. Wybierz „Remote Working Expenses” i wstaw kwotę wydatków w polu „Amount Claimed section”.

Musisz być w stanie udokumentować każdy wydatek, od którego zamierzasz otrzymać ulgę. Oznacza to prowadzenie ewidencji wszystkich rachunków i pokwitowań. Powinieneś przechowywać całą dokumentację związaną z twoim wnioskiem przez 6 lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy wniosek. Możesz również potrzebować listu od swojego pracodawcy potwierdzającego, że pracujesz z domu.

Pamiętaj! Ulga ma zastosowanie do pracy zdalnej w czasie trwania pandemii COVID-19. Możesz ubiegać się o nią tylko za dni, w które pracujesz z domu. Nie obejmuje ona czasu, w ramach którego praca z domu była wykonywana poza godzinami roboczymi. Jeśli pracodawca wypłaci ci pieniądze na pokrycie twoich wydatków, stawka wypłaty w ramach E-working Tax Relief zostanie pomniejszona o tę kwotę.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

 

 

O nas/About Us

 

 

Zbiórka na leczenie Tomusia