Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | PORADY SOCJALNE - ng24.ieng24.ie

PORADY SOCJALNE

 • Wyższy zasiłek Back to School Clothing and Footwear Allowance

  Rząd ogłosił, że zasiłek Back to School Clothing and Footwear Allowance wzrośnie w tym roku o 100 euro na każde Kwalifikowane Dziecko. Dopłata zostanie przyznana w ramach rządowego pakietu pomocy, która ma pomóc w walce z rosnącymi kosztami życia. Zasiłek na odzież i obuwie dla rodziców dzieci w wieku od … Czytaj dalej

 • Nowe świadczenie wypłacane na rok przed emeryturą

  Jeśli przejdziesz na emeryturę w wieku 65 lat, możesz kwalifikować się do świadczenia, które będzie wypłacane ci do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (obecnie 66 lat). Płatność jest podobna do zasiłku dla osób poszukujących pracy, podobnie opodatkowana, ale nie musisz szukać pracy ani zapisywać się w lokalnym centrum Intreo. Możesz rozpocząć … Czytaj dalej

 • Additional Needs Payment – nowa pomoc dla osób o niskich dochodach

  W odpowiedzi na rosnące koszty utrzymania rząd wprowadza nową płatność za dodatkowe potrzeby, która ma pomóc osobom o niskich dochodach. Dodatek ma na celu pomoc w pokryciu wydatków, których nie możesz pokryć z własnego dochodu. Możesz otrzymać zasiłek na dodatkowe potrzeby, jeśli pracujesz i masz niskie dochody, lub otrzymujesz zasiłek … Czytaj dalej

 • Wcześniejsza emerytura – czego nie przegapić

  Kiedy jesteś w wieku przedemerytalnym, tracisz pracę lub przestajesz pracować z jakichś powodów, dobrze jest, abyś podjął pewne kroki, które zapewnią ci zabezpieczenie socjalne i ciągłość składek ubezpieczenia społecznego. W takim wypadku zawsze możesz się ubiegać o zasiłek dla osób poszukujących pracy Jobseeker’s Benefit lub Allowance, a gdy masz co … Czytaj dalej

 • Ważna decyzja rządu już wzbudziła kontrowersje: Zarobek z najmu nie pozbawi świadczeń

  Osoby otrzymujące świadczenia z opieki społecznej będą mogły zarobić nawet do 14 tys. euro rocznie z wynajmu pokoju lub własnego mieszkania. Rząd zdecydował, że nie będzie miało to wpływu na ich płatności socjalne uzależnione od dochodów (allowance) i means testu. Nowe działanie „wpisuje się w dążenie do usunięcia barier, z … Czytaj dalej

 • Co to jest wcześniejsza emerytura?

  W irlandzkiej pomocy socjalnej nie funkcjonuje obecnie osobne świadczenie nazywane „wcześniejszą emeryturą”, chociaż określa się w ten sposób okres, w którym osoba w wieku przedemerytalnym straciła pracę, bo została zwolniona lub sama zdecydowała o odejściu z pracy. Inne osoby, które zostały zmuszone przez pracodawcę do przejścia na wcześniejszą emeryturę, mogą … Czytaj dalej

 • Ulga podatkowa na zatrudnienie opiekuna domowego

  Jeśli zatrudniasz opiekuna dla siebie lub w imieniu członka rodziny, możesz ubiegać się o ulgę podatkową, która pokryje koszt tej opieki. Członkiem rodziny jest małżonek, partner, dziecko lub krewny. Możesz zatrudnić opiekuna bezpośrednio lub skorzystać z agencji, która zatrudnia opiekunów. Jeśli sam zatrudniasz opiekuna, powinieneś zarejestrować się jako pracodawca i … Czytaj dalej

 • Ustawa o płatnym zwolnieniu zatwierdzona przez rząd

  Pracodawca zapłaci za chorobowe Rząd właśnie zatwierdził ustawę o płatnym zwolnieniu chorobowym, która zmieni ustawowy system zasiłków chorobowych w Irlandii. Zamierzonym celem jest zmniejszenie liczby pracowników przychodzących do pracy, kiedy faktycznie są chorzy. Obecnie pracownicy, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie, gdy zachorują, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy (Illness Benefit). … Czytaj dalej

 • Podstawowy dochód dla artystów i ludzi sztuki

    Aplikacje do Programu pilotażowego Basic Income for the Arts (BIA), oferującego podstawowy dochód ludziom sztuki, zostały oficjalnie otwarte 12 kwietnia. Program ma pomóc w zbadaniu, jak otrzymywanie dochodu podstawowego i stabilizacja finansowa wpłynie na twórczość i rozwój artystów i pracowników artystycznych. Program skierowany jest do praktykujących artystów, pracowników twórczych, … Czytaj dalej

 • Konkubenci bez prawa do renty wdowiej

  Szykuje się duża zmiana dla osób, które żyją w wolnych związkach. Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys potwierdziła w Dáil, że pary mieszkające w konkubinacie nie będą mogły się ubiegać o rentę wdowią po śmierci partnera lub partnerki.   O to, czy „pozostały przy życiu partner może się kwalifikować do nieskładkowej … Czytaj dalej
 

 

 

„Nasz Głos” 30.09.2022 (759)

O nas/About Us

Zbiórka na leczenie Tomusia